HOME ABOUT CONTACT SITEMAP
Category
This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Showing posts with label windows-vista. Show all posts

[Download] ISO Windows Vista RTM Original

Author Image Mon, 10 Apr 2017
Windows Vista (tên mã là Longhorn) là một hệ điều hành của Microsoft sử dụng cho máy tính cá nhân, trong đó có máy tính để bàn của các gia đình và do… Read more

[Download] ISO Windows Vista with Service Pack 1 Original

Author Image Mon, 27 Feb 2017
Windows Vista (tên mã là Longhorn) là một hệ điều hành của Microsoft sử dụng cho máy tính cá nhân, trong đó có máy tính để bàn của các gia đình và do… Read more

[Download] ISO Windows Vista with Service Pack 2 Original

Author Image Wed, 9 Nov 2016
Windows Vista (tên mã là Longhorn) là một hệ điều hành của Microsoft sử dụng cho máy tính cá nhân, trong đó có máy tính để bàn của các gia đình và do… Read more