HOME ABOUT CONTACT SITEMAP
Category
This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Showing posts with label windows-10-th2-feb. Show all posts

ISO Windows 10 Threshold 2 Update Feb 2016 [N-Editions] (MSDN & VLSC) Original

Author Image Wed, 9 Nov 2016
Trọn bộ các phiên bản N của kênh VLSC & MSDN được cập nhật tại đây. Vui lòng check kĩ mã SHA1 trước khi cài đặt

Read more

ISO Windows 10 Threshold 2 Update Feb 2016 (MSDN & VLSC) Original

Author Image Wed, 9 Nov 2016
Bản cập nhật tháng 2 năm 2016 (OS 10586.104) cho Version 1511 cải thiện đáng kể về hiệu suất
Dưới đây là file ISO chuẩn nguyên gốc được tải từ MSDN … Read more

Language Packs for Windows 10 Threshold 2

Author Image Wed, 9 Nov 2016
Gói ngôn ngữ này dùng chung cho tất cả các build có mã 10586.XXX việc cài đặt tương tự các phiên bản trước
Read more