HOME ABOUT CONTACT SITEMAP
Category
This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Showing posts with label windows-10-rs2-rtm. Show all posts

ISO Windows 10 Redstone 2 OEM + [N-Editions] Original

Author Image Fri, 1 Sep 2017
Windows 10 OEM là phiên bản được thiết kế cho các máy có SLIC OEM. Ký hiệu OEM là từ viết tắt của "Original Equipment Manufacturer" hoặc m… Read more

[Download] Official link Windows 10 Creators Update (RS2) [N-Editions] (MSDN & VLSC) Original

Author Image Wed, 5 Apr 2017
Windows 10 Update Assistant : https://support.microsoft.com/en-us/help/3159635/windows-10-update-assistant

Media Creation Tool (build 15063.0) : htt… Read more

[Download] Official link Windows 10 Creators Update (RS2) (MSDN & VLSC) Original

Author Image Sat, 1 Apr 2017
Sau gần 1 năm kể từ khi ra mắt bản cập nhật kỉ niệm Anniversary Update, để tiếp tục chặng đường phát triển Windows 10. Dự án RS2 được triển khai với… Read more

Language Packs for Windows 10 Redstone 2

Author Image Fri, 31 Mar 2017
Direct link tất cả các gói ngôn ngữ cho Windows 10 Redstone 2. Khả dụng với các build 15063.xxx

Mã ngôn ngữ xem tại đây: https://msdn.microsoft.com/… Read more