HOME ABOUT CONTACT SITEMAP
Category
This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Showing posts with label visual-studio-2017. Show all posts

[Download] Visual Studio 2017 (Version 15.3) Release Date: 8-14-2017

Author Image Tue, 15 Aug 2017
Version 15.3 đã được phát hành vào hôm qua và người dùng MSDN Subscribers đã có thể tải về.

Có gì mới trong phiên bản lần này

For Visual Studio 2017 … Read more

[Download] Visual Studio 2017 (Version 15.2) Release Date: 5-10-2017

Author Image Wed, 10 May 2017
Bạn có thể tham khảo cấu hình cài đặt tại địa chỉ https://www.visualstudio.com/en-us/productinfo/vs2017-system-requirements-vs điều đáng lưu ý ở đây… Read more

[Download] Microsoft Visual Studio 2017 (version 15.1) Release Date: 4-6-2017

Author Image Wed, 5 Apr 2017
Bộ công cụ hỗ trợ Visual Studio
1. Visual Studio Enterprise 2017 (version 15.1) (x86 and x64) - (Multiple Languages)
File Name: mu_visual_studio_enter… Read more

[Download] Microsoft phát hành tới người dùng bộ Visual Studio 2017

Author Image Wed, 8 Mar 2017
Hôm qua, Microsoft đã phát hành phiên bản mới nhất của IDE, Visual Studio 2017 cho Windows cùng với bản preview phần mềm Mac đang phát triển. Sự cải… Read more