HOME ABOUT CONTACT SITEMAP
Category
This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Showing posts with label usb-multiboot. Show all posts

DLC Boot - Cứu hộ máy tính theo phong cách chuyên nghiệp

Author Image Mon, 25 Sep 2017
Chào các bạn, ở các bài viết trước tôi đã giới thiệu tới bộ WinPE cực kì chất lượng của IT người Nga. Và ở bài viết này sẽ tiếp tục mang tới một bộ … Read more

WinPE 10-8 Sergei Strelec (x86/x64/Native x86) 2017.05.04 English version

Author Image Mon, 26 Jun 2017
Thông tin

Composition of assembly:
WinPE10x86
WinPE10x64
WinPE8x86
WinPE8x86(Native)
Read more

WinPE 10-8 Sergei Strelec (x86/x64/Native x86) 2017.04.03 English version

Author Image Mon, 26 Jun 2017
Thông tin

Composition of assembly:
WinPE10x86
WinPE10x64
WinPE8x86
WinPE8x86(Native)
Read more

WinPE 10-8 Sergei Strelec (x86/x64/Native x86) 2017.03.17 English version

Author Image Mon, 26 Jun 2017
Thông tin

Composition of assembly:
WinPE10x86
WinPE10x64
WinPE8x86
WinPE8x86(Native)
Read more

WinPE 10-8 Sergei Strelec (x86/x64/Native x86) 2017.02.26 English version

Author Image Sun, 26 Feb 2017
Tiếp tục chủ đề Multiboot sẽ là phiên bản 2017.02.26 với những tính năng được tác giả giới thiệu như sau
Read more

WinPE 10-8 Sergei Strelec (x86 / x64 / Native x86) 2017.01.08 English version

Author Image Wed, 11 Jan 2017
Assembly of a Composition:
WinPE10x86
WinPE10x64
WinPE8x86
WinPE8x86 (the Native)
Read more

WinPE 10-8 Sergei Strelec (x86 / x64 / Native x86) 2016.12.24 English version

Author Image Sun, 25 Dec 2016
Assembly of a Composition:
WinPE10x86
WinPE10x64
WinPE8x86
WinPE8x86 (the Native)
Read more

WinPE 10-8 Sergei Strelec (x86 / x64 / Native x86) 2016.12.05 English version

Author Image Mon, 12 Dec 2016
Assembly of a Composition:
WinPE10x86
WinPE10x64
WinPE8x86
WinPE8x86 (the Native)
Read more

WinPE 10-8 Sergei Strelec (x86/x64/Native x86) 2016.11.22 English version

Author Image Tue, 22 Nov 2016
Composition of assembly:

WinPE10x86
WinPE10x64
WinPE8x86
WinPE8x86(Native)
Read more

WinPE 10-8 Sergei Strelec (x86/x64/Native x86) 2016.11.07 English version

Author Image Tue, 22 Nov 2016
Ngoài WinPE 10 thì bộ này tác giả có thể tích hợp thêm WinPE 8 mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn

Thông tin chi tiết như sau

Composition of assembl… Read more

WinPE 10 Sergei Strelec (x86/x64) 2016.10.06 English version

Author Image Tue, 22 Nov 2016
Bản PE này đã bao gồm WinPE 10 x86 chi tiết bộ WinPE như sau
Read more

WinPE8.0 (x86/Native x86) WinPE10 (x64) Sergei Strelec 2016.06.07 English version

Author Image Tue, 22 Nov 2016
Bộ multiboot này bao gồm bản winpe 8 (x86) và winpe 10 (x64) giúp bạn có thêm nhiều lựa chọn hơn.
Bạn tải về và xem hướng dẫn tích hợp vào usb bên t… Read more

WinPE 10 Sergei Strelec (x64) 2016.04.28 English version

Author Image Tue, 22 Nov 2016
Nếu bạn là 1 kĩ thuật viên thường cài win qua Windows PE thì chẳng còn xa lạ với multiboot nữa.
Trong nội dung của chủ đề này mình sẽ cập nhật thườn… Read more

WinPE 10 Sergei Strelec (x64) 2016.05.24 English version

Author Image Tue, 22 Nov 2016
Thông tin bản WinPE được liệt kê như sau
Read more