HOME ABOUT CONTACT SITEMAP
Category
This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Showing posts with label sql-2017. Show all posts

Chính thức phát hành SQL Server 2017 tới người dùng

Author Image Mon, 2 Oct 2017
Sau một vài phiên bản RC đươc tung ra, hôm nay MS chính thức phát hành SQL Server 2017 tới người dùng thông qua kênh tải Visual Studio cho các tài k… Read more

[Download] SQL Server 2017 Release Candidate (RC2, August 2017)

Author Image Mon, 4 Sep 2017
Microsoft vừa giới thiệu phiên bản tiếp theo của SQL Server mang tên SQL Server 2017, tuy nhiên đây chỉ là bước đệm (Release Candidate) trước khi hã… Read more

[News] SQL Server 2017 Release Candidate (RC1, July 2017)

Author Image Thu, 20 Jul 2017
Microsoft vừa giới thiệu phiên bản tiếp theo của SQL Server mang tên SQL Server 2017, tuy nhiên đây chỉ là bước đệm (Release Candidate) trước khi hã… Read more