HOME ABOUT CONTACT SITEMAP
Category
This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Showing posts with label server-2016. Show all posts

ISO Windows Server 2016 (Updated Feb 2018) Original MSDN

Author Image Sun, 18 Feb 2018
Windows Server 2016 (Updated Feb 2018) là sự kết hợp giữa bản RTM cùng gói hotfix tháng 11 (KB4048953) khi cài đặt sẽ mang mã build 14393.1884

Read more

ISO Windows Server 2016 Original VLSC (Release Date: 1/12/2017)

Author Image Wed, 24 May 2017
Bộ cài này được tích hợp thêm các gói cập nhật và flash bao gồm
+ KB3199986 (SSU)
+ KB3200970 (November CU)
+ KB3202790 (Flash)
Read more

ISO Windows Server 2016 Original MSDN (Release Date: 1/12/2017)

Author Image Sat, 14 Jan 2017
Bộ cài này được tích hợp thêm các gói cập nhật và flash bao gồm
+ KB3199986 (SSU)
+ KB3200970 (November CU)
+ KB3202790 (Flash)
Read more

ISO Windows Server 2016 MSDN Original

Author Image Fri, 11 Nov 2016
Window Server 2016 đưa ra các cải tiến về Hyper-V, container, lưu trữ ổ đĩa và nhiều tính năng khác nữa. Chính vì điều này, Window Server 2016 là một… Read more