HOME ABOUT CONTACT SITEMAP
Category
This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Showing posts with label office-individual. Show all posts

[Download] Microsoft Office 2016 Individual Apps Original VLSC

Author Image Tue, 4 Apr 2017
Như các bạn đã biết ngoài phát hành bản ProPlus | Standard, kênh VLSC còn phát hành bộ cài riêng lẻ cho từng app. bộ cài này hướng tới nhóm khách hà… Read more

Micsrosoft Office Individual Apps MSDN Original

Author Image Wed, 21 Dec 2016
Đây là bộ office được phát hành để hướng tối đối tượng chỉ có nhu cầu dùng 1 ứng dụng trong bộ cài office như access, outlook...Tuy nhiên nó vẫn cần… Read more