HOME ABOUT CONTACT SITEMAP
Category
This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Showing posts with label office-2013-rtm. Show all posts

Official Link Office 2013 Retail

Author Image Fri, 11 Nov 2016
Trong bài viết này mình sẽ cung cấp cho các bạn 1 số link tải trực tiếp bộ cài từ trang chủ vẫn còn live và tất cả đều dùng key retail để kích hoạt

Read more

ISO Office MSDN 2013 RTM Original

Author Image Thu, 10 Nov 2016
Bộ cài chính thức được phát hành chưa bao gồm gói cập nhật SP1 nên dung lượng nhẹ, key sử dụng kích hoạt là key Retail nên hãy cân nhắc trước khi… Read more

ISO Office VLSC 2013 RTM Original

Author Image Thu, 10 Nov 2016
Office 2013 có nhiều thay đổi từ trong ra ngoài. Giao diện mang dáng dấp Windows 8, hỗ trợ đám mây SkyDrive, kết nối SharePoint, đồng bộ dữ liệu…
Read more