HOME ABOUT CONTACT SITEMAP
Category
This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Showing posts with label office-2010-rtm. Show all posts

ISO Office VLSC 2010 RTM Original

Author Image Fri, 11 Nov 2016
Bộ cài phát hành trên kênh VLSC này chưa bao gồm gói SP1 và hiện nay trên mạng rất ít nguồn còn bộ cài này, nó có thể coi như hàng hiếm :) , key sử … Read more

ISO Office MSDN 2010 RTM Original

Author Image Fri, 11 Nov 2016
Bộ cài office chính thức được phát hành và chưa bao gồm gói SP1
Lưu ý bộ office 2010 không bao gồm gói ngôn ngữ tiếng việt, key sử dụng để kích hoạt … Read more