HOME ABOUT CONTACT SITEMAP
Category
This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Showing posts with label ms-net. Show all posts

.NET Framework Installer Original

Author Image Mon, 14 Nov 2016
NET Framework là một nền tảng lập trình và cũng là một nền tảng thực thi ứng dụng chủ yếu trên hệ điều hành Microsoft Windows được phát triển bởi Mi… Read more

NET Framework 3.5 Standalone Installer for Win 8

Author Image Sun, 13 Nov 2016
Hệ điều hành này vẫn chưa được xếp vào đồ cổ nên mình vẫn sẽ cung cấp cho các bạn gói cài đặt offline .NET 3.5 của nó
Read more

NET Framework 3.5 Standalone Installer for Win 8.1

Author Image Sun, 13 Nov 2016
Tương tự như với Windows 10, đây là gói cài đặt Offline cho Windows 8.1 Update 3 không thông qua file ISO và Windows Update
Read more

NET Framework 3.5 Standalone Installer for Win 10

Author Image Sun, 13 Nov 2016
Chào các bạn, ở bài viết trước tôi đã hướng dẫn cho các bạn cách kích hoạt .NET 3.5 qua batch file từ file ISO cài đặt Windows

Tuy nhiên trong trườn… Read more

[Tips] Kích hoạt .NET Framework 3.5 trên Windows 8/8.1/10

Author Image Sun, 13 Nov 2016
3 phiên bản Windows này đã bao gồm .NET 4 tuy nhiên lại chưa kích hoạt .NET 3.5 khi boot vào desktop khi cài bộ cài gốc chưa chỉnh sửa
.NET 3.5 là n… Read more