HOME ABOUT CONTACT SITEMAP
Category
This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Showing posts with label html-tutorial. Show all posts

Season 7: HTML Tutorial

Author Image Tue, 3 Apr 2018
I. HTML File Paths
Đường dẫn của tài liệu HTML mô tả vị trí của một tập tin trong một cấu trúc thư mục của trang web.

Read more

Season 6: HTML Tutorial

Author Image Tue, 3 Apr 2018
I. HTML Block and Inline Elements (Khối và dòng)
Mỗi phần tử HTML có giá trị hiển thị mặc định tùy thuộc vào loại phần tử đó. Giá trị hiển thị mặc đ… Read more

Season 5: HTML Tutorial

Author Image Tue, 3 Apr 2018
I. HTML Tables
1. Định nghĩa bảng
Read more

Season 4: HTML Tutorial

Author Image Mon, 2 Apr 2018
I. HTML Links
1. HTML Links - Hyperlinks (Siêu liên kết)

Như đã trình bày ta sẽ gọi liên kết bằng thẻ a và thuộc tính href
<a href="https://hu… Read more

Season 3: HTML Tutorial

Author Image Mon, 2 Apr 2018
I. HTML Comments

Dùng để chèn đoạn nhận xét vào tài liệu HTML, hoặc có thể dùng để ẩn đi đoạn code không được sử dụng <!-- Write your comments here… Read more

Season 2: HTML Tutorial

Author Image Mon, 2 Apr 2018
I. HTML Attributes (Thuộc tính HTML)

Tất cả các phần tử HTML có thể có thuộc tính
Thuộc tính cung cấp thông tin bổ sung về một phần tử
Thuộc tính luô… Read more

Season 1: HTML Tutorial

Author Image Mon, 2 Apr 2018
Trước khi bắt đầu loạt bài về lập trình và thiết kế web, xin có đôi lời tới bạn đọc. Loạt bài viết tác giả muốn giới thiệu tới những người đã, đang … Read more