This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Showing posts with label facebook-tips. Show all posts

[Facebook] Facebook Friend Remover - lọc bạn bè ảo nhanh chóng đơn giản

Author Image Mon, 27 Nov 2017
Chào các bạn, facebook là gì thì chắc không cần giới thiệu thêm cho dài dòng. Khi tham gia vào mạng xã hội này nhiều khi ta vô tình đồng ý những lời…

[Facebook] Hủy hàng loạt lời mời kết bạn đến và đi trên Facebook

Author Image Fri, 24 Nov 2017
Đôi khi sau một khoảng thời gian việc gửi quá nhiều lời mời kết bạn đi hoặc nhận quá nhiều lời mời kết bạn đến khiến ta cảm thấy phiền toái và đã đế…