This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Showing posts with label backup-restore. Show all posts

Sao lưu và phục hồi thủ công bản quyền Windows và Office

Author Image Sat, 11 Feb 2017
Backup & restore là công việc quan trọng không kém việc kích hoạt tuy nhiên nhiều người lại thường không đề cao nó dẫn đến việc cứ cài mới hệ đi…

[Tutorial] Sao lưu bản quyền Windows & Office

Author Image Tue, 15 Nov 2016
Đây là phần tiếp theo sau khi bạn kích hoạt thành công bản quyền Windows và Office nhờ key online hoặc by phone