This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Showing posts with label adobe-lightroom. Show all posts

[MAC OS] Tải về trọn bộ Adobe Photoshop Lightroom nguyên gốc

Author Image Tue, 21 Feb 2017
Tiếp tục chủ đề Lightroom sẽ là bộ Adobe Photoshop Lightroom cho máy MAC. Tương tự như windows thì các phiên bản mới sẽ được mình liên tục cập nhật …

[Windows] Tải về trọn bộ Adobe Photoshop Lightroom nguyên gốc

Author Image Tue, 21 Feb 2017
Adobe Photoshop Lightroom là trình soạn thảo đồ hoạ được thiết kế để quản lý và xử lý những bức ảnh thô, đóng gói với một loạt các tùy chọn, như tạo…