This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Showing posts with label adobe-acrobat. Show all posts

[MAC OS] Tải về trọn bộ Adobe Acrobat nguyên gốc

Author Image Tue, 21 Feb 2017
Chia sẻ tới các tín đồ của MAC trọn bộ Adobe Acrobat nguyên gốc và được cập nhật liên tục tại bài viết này cho các bạn tiện theo dõi

[Windows] Tải về trọn bộ Adobe Acrobat nguyên gốc

Author Image Tue, 21 Feb 2017
Adobe Acrobat là phần mềm đọc tệp sách điện tử PDF (Portable Document Format) của hãng Adobe Systems