This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Thursday, 19 July 2018

Report & RelaxChuyên mục Report

Tại đây  sẽ nhận những phản hồi cũng như góp ý của bạn đọc bao gồm

 • Phản hồi link die
 • Phản hồi các widget lỗi
 • Góp ý giao diện
 • Tài trợ cho tác giả (nếu có)
 • Tán gẫu, chém gió

Mọi ý kiến góp ý, chia sẻ của các bạn  sẽ cố gắng đọc và phản hồi sớm nhất có thể vì vậy đừng ngần ngại comment chia sẻ ý kiến của mình nhé

Have a good day !

Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
 • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
 • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
 • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

 • Lê Hạnh 11/25/2017 12:09:00 PM
  Bác ê help me với
  Hưng Hoàng 3/30/2018 03:57:00 PM
  Test emoji :v :d :-D :(| :-) ^^ ^.^ ^-^ ;) :] :* :B :~| :~D :> :-> :=> =) :) -.- -_- /no -_* :-( :=( /-o /tired /sl :z :-p :~p :=p :_p :^z ~~ ;-| :x :w :sad =(( :hum :^(( :huhu :haiz /sad /^( :-Q :=Q :Q o_o @[email protected] :angry /angry |-D :-O :T :-T :ok (Y) (D) /clap /hand <3 /VN <-3 <=3 /cup /100 /! /done /gun /sun
  Hưng Hoàng 3/30/2018 03:58:00 PM
  Test emoji |-0 |-1 |-2 |-3 |-4 |-5 |-6 |-7 |-8 |-9 ||0 ||1 ||2 ||3 ||4 ||5 ||6 ||7 ||8 ||9 |:0 |:1 |:2 |:3 |:4 |:5 |:6 |:7 |:8 |:9 |+0 |+1 |+2 |+3 |+4 |+5 |+6 |+7 |+8 |+9 |*0 |*1 |*2 |*3 |*4 |*5 |*6 |*7 |*8 |*9 |#0 |#1 |#2 |#3 |#4 |#5 |#6 |#7 |#8 |#9 |$0 |$1 |$2 |$3 |$4 |$5 |$6 |$7 |$8 |$9 |legend :-3
  Hưng Hoàng Văn 9/26/2018 08:51:00 PM
  Test admin
  Please wait while i am loading Facebook SDK js