This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Wednesday, 3 October 2018

Microsoft Office 2019 RTM is now available for Windows and Mac


Office 2019 là phiên bản office tiếp sau phiên bản 2016, phiên bản này đánh dấu sự chuyển mình của Microsoft khi loại bỏ hoàn toàn bộ cài đặt dạng MSI. Theo Microsoft, phiên bản Office 2019 sẽ dành cho người dùng và doanh nghiệp không muốn sử dụng Office 365

Thông báo chính thức: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/blog/2018/09/24/office-2019-is-now-available-for-windows-and-mac/

Office 2019 sẽ bao gồm một số ứng dụng cơ bản như Word, Excel, PowerPoint và Outlook... Cùng với với đó là các ứng dụng quản lý cho doanh nghiệp như: Exchange, SharePoint và Skype for Business. Cụ thể:
 • Microsoft Office Professional Plus 2019
 • Microsoft Word 2019
 • Microsoft Excel 2019
 • Microsoft Access 2019
 • Microsoft PowerPoint 2019
 • Microsoft OneNote
 • Microsoft Outlook 2019
 • Microsoft Publisher
 • Skype for business 2019
 • OneDriver for business 2019

Đặc biệt không có phiên bản OneNote cho Office 2019, thay vào đó nó vẫn giữ ở phiên bản 2016

Một số thay đổi nổi bật trong phiên bản Office 2019
 • Word: Hỗ trợ giao diện Black Theme, hỗ trợ tính năng điều khiển bằng giọng nói.
 • Excel: Thêm bản đồ 2D và một số biểu đồ mới, một số hàm mới phục vụ cho công việc, cải tiến PowerPivot và PowerQuery
 • PowerPoint: cải thiện khả năng thu phóng slide, thêm một số hiệu ứng khi chuyển slide, cải thiện tính năng thêm và quản lý các icon, SVG và mô hình 3D. Hỗ trợ xuất video 4K


Tải và cài đặt

Bạn có thể tải Office 2019 trên 3 kênh: MSDN cho thuê bao cá nhân, VLSC cho doanh nghiệp và CDN dành cho triển khai

* Kênh CDN: kênh này phục vụ cho việc triển khai và cập nhật office, ngoài ra bạn có thể get link bộ cài tại đây hoàn toàn miễn phí, link tải luôn cố định nhưng phiên bản luôn là mới nhất. Link trọn bộ

Tiếng anh

Tiếng việt

Bạn lưu ý do build luôn up to date nên không có checksum cố định nào nhé

* Kênh MSDN: đây là kênh cho thuê bao cá nhân hay nói cách khác bạn cần money để truy cập vào trang này. Nhưng đừng lo đã có các mạnh thường quân tải và share miễn phí cho ta rồi

Office Professional Plus 2019 (x86 and x64) - DVD (English)
Product (Full Name): Office Professional Plus 2019 (x86 and x64) - DVD (English)
Product Family: 
FileId: 76706
File Type: DVD
Language: English (EN)
Architecture: x64
File: en_office_professional_plus_2019_x86_x64_dvd_7ea28c99.iso
SHA1: 4673b34f1dbb80a2388de7e2186f593f9cdaf397
File Size (MB): unknown bytes (0 MB)
Date release: 2018-10-03
Link tải: đang cập nhật...

Office Professional Plus 2019 (x86 and x64) - DVD (Vietnamese)
Product (Full Name): Office Professional Plus 2019 (x86 and x64) - DVD (Vietnamese)
Product Family: 
FileId: 76736
File Type: DVD
Language: Vietnamese (VI)
Architecture: x64
File: vi_office_professional_plus_2019_x86_x64_dvd_3861d78c.iso
SHA1: 7b80feda235ad3e1c16b7471bb44315c2a5f506a
File Size (MB): unknown bytes (0 MB)
Date release: 2018-10-03
Link tải: đang cập nhật...

Outlook 2019 (x86 and x64) - DVD (English)
Product (Full Name): Outlook 2019 (x86 and x64) - DVD (English)
Product Family: 
FileId: 76746
File Type: DVD
Language: English (EN)
Architecture: x64
File: en_outlook_2019_x86_x64_dvd_bb43698e.iso
SHA1: c06f0493913bf657f688fa27a0a03a2b39224c98
File Size (MB): unknown bytes (0 MB)
Date release: 2018-10-03
Link tải: đang cập nhật...

Project Professional 2019 (x86 and x64) - DVD (English)
Product (Full Name): Project Professional 2019 (x86 and x64) - DVD (English)
Product Family: 
FileId: 76784
File Type: DVD
Language: English (EN)
Architecture: x64
File: en_project_professional_2019_x86_x64_dvd_5821b437.iso
SHA1: 7de0d55df2154caa18887915187d7fba7b51c448
File Size (MB): unknown bytes (0 MB)
Date release: 2018-10-03
Link tải: đang cập nhật...

Project Standard 2019 (x86 and x64) - DVD (English)
Product (Full Name): Project Standard 2019 (x86 and x64) - DVD (English)
Product Family: 
FileId: 76812
File Type: DVD
Language: English (EN)
Architecture: x64
File: en_project_standard_2019_x86_x64_dvd_40109ee0.iso
SHA1: 44a7d5127658b8b0ad095b62e520d49c1588a1a7
File Size (MB): unknown bytes (0 MB)
Date release: 2018-10-03
Link tải: đang cập nhật...

Visio Professional 2019 (x86 and x64) - DVD (English)
Product (Full Name): Visio Professional 2019 (x86 and x64) - DVD (English)
Product Family: 
FileId: 76840
File Type: DVD
Language: English (EN)
Architecture: x64
File: en_visio_professional_2019_x86_x64_dvd_3b951cef.iso
SHA1: 9345136d18a02417cca365702a570b4c7b59862b
File Size (MB): unknown bytes (0 MB)
Date release: 2018-10-03
Link tải: đang cập nhật...

Visio Standard 2019 (x86 and x64) - DVD (English)
Product (Full Name): Visio Standard 2019 (x86 and x64) - DVD (English)
Product Family: 
FileId: 76868
File Type: DVD
Language: English (EN)
Architecture: x64
File: en_visio_standard_2019_x86_x64_dvd_5422034e.iso
SHA1: d0c55dbd91560e3203ff3b4e5e51dd0cabf87192
File Size (MB): unknown bytes (0 MB)
Date release: 2018-10-03

Kích hoạt

Trong trường hợp bạn không có khóa sản phẩm kích hoạt cho bộ office này thì có thể sử dụng phương pháp kích hoạt qua kms server (6 tháng - lưu ý đây là method an toàn được MS cho phép tuyệt đối không được nhầm lẫn nó với crack). Tôi có viết 1 đoạn batch nhỏ giúp bạn thao tác nhanh chóng hơn và sức mạnh không thua kém các "tool crack"

Cách dùng, mở cmd (admin) và dán toàn bộ code sau vào

* ProPlus / Professional

if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16"
if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16"
set "cmd=cscript //nologo ospp.vbs"
%cmd% /inpkey:NMMKJ-6RK4F-KMJVX-8D9MJ-6MWKP >nul 2>&1
%cmd% /dstatus | findstr "Office19ProPlus2019VL"
if not %errorlevel% == 0 (for /f %x in ('dir /b ..\root\Licenses16\ProPlus2019VL*.xrm-ms') do %cmd% /inslic:"..\root\Licenses16\%x") 
%cmd% /unpkey:8MBCX >nul 2>&1
%cmd% /inpkey:NMMKJ-6RK4F-KMJVX-8D9MJ-6MWKP
%cmd% /sethst:kms.lotro.cc & %cmd% /act
cls & %cmd% /dstatus
echo.

* Project Pro

if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16"
if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16"
set "cmd=cscript //nologo ospp.vbs"
%cmd% /inpkey:B4NPR-3FKK7-T2MBV-FRQ4W-PKD2B >nul 2>&1
%cmd% /dstatus | findstr "Office19ProjectPro2019VL"
if not %errorlevel% == 0 (for /f %x in ('dir /b ..\root\Licenses16\ProjectPro2019VL*.xrm-ms') do %cmd% /inslic:"..\root\Licenses16\%x") 
%cmd% /inpkey:B4NPR-3FKK7-T2MBV-FRQ4W-PKD2B
%cmd% /sethst:kms.lotro.cc & %cmd% /act
cls & %cmd% /dstatus
echo.

* Visio Pro

if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16"
if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16"
set "cmd=cscript //nologo ospp.vbs"
%cmd% /inpkey:9BGNQ-K37YR-RQHF2-38RQ3-7VCBB >nul 2>&1
%cmd% /dstatus | findstr "Office19VisioPro2019VL"
if not %errorlevel% == 0 (for /f %x in ('dir /b ..\root\Licenses16\VisioPro2019VL*.xrm-ms') do %cmd% /inslic:"..\root\Licenses16\%x") 
%cmd% /inpkey:9BGNQ-K37YR-RQHF2-38RQ3-7VCBB
%cmd% /sethst:kms.lotro.cc & %cmd% /act
cls & %cmd% /dstatus
echo.


Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
 • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
 • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
 • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

 • Nam Dương Hải 10/03/2018 09:13:00 AM
  Cảm ơn Gái
  Please wait while i am loading Facebook SDK js