HOME ABOUT CONTACT SITEMAP
Category
This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Thursday, 6 September 2018

[Blogger] Chèn thêm dữ liệu hiển thị vào widget PopularPosts v1


Tiện ích bài đăng phổ biến (PopularPosts) là 1 widget thuần HTML rất được các blogger ưa chuộng. Tuy nhiên nó vẫn còn những thiếu xót chưa đáp ứng được yêu cầu của webmaster và trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn bạn cách Chèn thêm dữ liệu hiển thị vào widget PopularPosts v1

PopularPosts cơ bản đáp ứng được yêu cầu như hiển thị thumbnail + title + snippet. Tuy nhiên trong v1 bạn không thể hiển thị được một số dữ liệu như: tác giả, thời gian đăng/cập nhật bài, số bình luận,... những thiếu xót kể trên đã được khắc phục trong v2, tuy nhiên lượng blogger sử dụng widget PopularPosts v1 vẫn rất đông và đó là lý do có bài viết này

Trong widget PopularPosts v1 không có code xml nào hiển thị được các dữ liệu như tác giả, thời gian đăng/cập nhật bài, số bình luận,... nhưng với js bạn hoàn toàn có thể làm được điều đó. Cụ thể đó là sử dụng phương thức get html theo url để tìm content


Trong bài viết này tôi sẽ sử dụng font awesome 5, jQuery 3.3.1 và chỉ hiển thị thêm tác giả và thời gian đăng bài, các dữ liệu khác làm tương tự

Đầu tiên bạn cần xác định được trong template của mình phần nội dung hiển thị trong trang bài viết (item) thường nó hay có class là .post-meta

Trong div đó sẽ có thẻ hiển thị tên tác giả <data:post.author/>, hiển thị thời gian đăng bài <data:post.timestamp/>

Bây giờ tôi tiến hành đặt cho thẻ chứa nó id/class, tốt nhất nên đặt id


Dán code js sau trước </body>

<script type='text/javascript'>//<![CDATA[
$(window).on("load", function() {
  $('.PopularPosts ul li').each(function() { // lặp qua từng thẻ li
    var t = $(this),
      url = t.find('.item-title a').attr('href'); // lấy href
    $.ajax(url, { // get dữ liệu theo từng url
      dataType: "html",
      async: true
    }).done(function(e) {
      var author = $(e).find('#post-author-name').text(); // thay thành id hiển thị tên tác giả của bạn
      var time = $(e).find('#post-time').text(); // thay thành id hiển thị ngày đăng của bạn
      t.find(".item-thumbnail-only").append('<div class="item-meta"><span class="item-meta-auth">' + author + '</span><span class="item-meta-time">' + time + '</span></div>'); // chèn thêm div meta và dữ liệu
    })
  });
});
//]]></script>

Lưu mẫu lại, lúc này dữ liệu bạn cần đã được hiển thị

Viết thêm 1 ít css cho giống demo

.item-meta {
  font-size: 13px;
}

.item-meta-auth {
  display: inline-block;
  margin-right: 7px;
}

.item-meta-auth:before {
  font-family: "Font Awesome 5 Free";
  font-weight: 900;
  content: "\f5ad";
  margin-right: 4px;
  font-size: 11px;
}

.item-meta-time:before {
  font-family: "Font Awesome 5 Free";
  content: "\f017";
  margin-right: 3px;
  font-size: 11px;
}

Tương tự với tổng số bình luận <data:post.numComments/>,  thời gian cập nhật <data:post.lastUpdatedISO8601/>,... hoặc bất kì dữ liệu nào bạn muốn hiển thị trong phạm vi widget cho phép (lưu ý, nếu trong template chưa có những thẻ kể trên bạn có thể tự tạo ra nó)

Ok thủ thuật này chắc không làm khó được bạn 😀

Chúc thành công !
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
 • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
 • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
 • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

 • Hưng Hoàng Văn 9/18/2018 08:27:00 PM
  :v :v :3 :3
  Please wait while i am loading Facebook SDK js