HOME ABOUT CONTACT SITEMAP
Category
This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Sunday, 19 August 2018

Blogger JSON Feed API - Live Search


Live search là một tính năng cần và nên có cho mỗi website. Mục tiêu tạo ra live search nhằm giúp người dùng tiện lợi hơn trong việc tìm kiếm bài viết trên trang của bạn. Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo live search cho blog nhờ sử dụng blogger feed post api

Xem demo (với trang demo của tôi bạn dùng 1 số từ khóa như the, home, about,... để xem kết quả nhé)

demo

Đương nhiên là bạn không thể mong đợi nó hoàn hảo như của google, facebook hay youtube được vì truy vấn /feeds/posts/default?alt=json&q=xxx nhiều lúc trả về những kết quả không liên quan 1 chút nào :). Nhưng thôi có còn hơn không, thêm tính năng này vào cũng giúp blog của bạn có điểm nhấn hơn và người dùng cũng dễ dàng tiếp cận bài viết hơn

Nguyên lý hoạt động của live search này như sau
 • lấy keywords từ người dùng qua việc bắt sự kiện nhập từ khóa vào ô input và nhả phím (keyup function)
 • dùng truy vấn /feeds/posts/default?alt=json&q=xxx&max-results=xxx để get dữ liệu và append dữ liệu thu được để build giao diện
 • lặp lại bước 1 nếu có sự thay đổi nội dung ô input

Bài viết sử dụng font awesome 4.7. Chi tiết như sau

Code HTML

<div class='search-wrap-live-hung1001'>
  <form class='searchform-live-hung1001' action='/search' method='get'>
    <input class='searchbar-live-hung1001' id="searchbar-live-hung1001" placeholder='Type your text ...' type='search' autocomplete="off" />
    <input class='searchsubmit-live-hung1001' type='submit' value="&#xf002" />
  </form>
  <div class='search-out-live-hung1001'>
    <span class='search-label-live-hung1001'></span>
    <div class='search-result'></div>
    <div class="more-result-live-hung1001-wrap">
      <a class='more-result-live-hung1001' href='#'><i class='fa fa-folder-open-o'></i> View all results for "<b></b>"</a>
      <a href="javascript:void(0)" id="close-search" title="Close">&times;</a>
    </div>
  </div>
</div>

Code js

<script type='text/javascript'>//<![CDATA[
// BLogger live search by Hung1001
var homepage = document.location.origin;
var result = 5; // Number of result
var max_result = 5; // For page navigation
var no_thumbnail = "https://i.imgur.com/x5ykUQS.png"; // No thumbnail
var target_blank = false;
$(document).ready(function() {
  $("#close-search").click(function() {
    $(".search-out-live-hung1001").hide();
  });
  var textInput = document.getElementById("searchbar-live-hung1001");
  var timeout = null;
  // tạo sự kiện keyup: sau khi người dùng nhả phím ra 500ms thì bắt đầu search 
  textInput.onkeyup = function(e) {
    clearTimeout(timeout);
    timeout = setTimeout(function() {
      // remove content cũ để apply dữ liệu mới sau mỗi lần thay đổi nội dung input
      $('.search-item-live-hung1001').remove();
      $('.search-result').empty();
      // lấy từ khóa
      var labelname = $('.searchbar-live-hung1001').val();
      if (labelname.length >= 1) {
        // hiện div kết quả
        $('.search-out-live-hung1001').show();
        // hiện div mô tả trong khi đang tìm kiếm
        $('.search-label-live-hung1001').show().html('Searching ...');
        $.ajax({
          type: 'GET',
          url: homepage + '/feeds/posts/default',
          data: {
            'max-results': result,
            'alt': 'json',
            'q': labelname
          },
          contentType: 'application/json',
          dataType: 'jsonp',
          success: function(json) {
            if (json.feed.entry) {
              for (var i = 0; i < json.feed.entry.length; i++) {
                // lấy link bài viết
                for (var j = 0; j < json.feed.entry[i].link.length; j++) {
                  if (json.feed.entry[i].link[j].rel == 'alternate') {
                    var postUrl = json.feed.entry[i].link[j].href;
                    break;
                  }
                }
                // lấy thumbnail
                try {
                  var imageurl = json.feed.entry[i].media$thumbnail.url;
                } catch (e) {
                  var imageurl = no_thumbnail;
                }
                // lấy tiêu đề
                var postTitle = json.feed.entry[i].title.$t;
                // truyền dữ liệu
                if (target_blank) {
                  var item = '<div class="search-item-live-hung1001"><a href="' + postUrl + '" target="_blank"><img src="' + imageurl + '"/></a><a href="' + postUrl + '" target="_blank">' + postTitle + '</a></div>';
                } else {
                  var item = '<div class="search-item-live-hung1001"><a href="' + postUrl + '"><img src="' + imageurl + '"/></a><a href="' + postUrl + '">' + postTitle + '</a></div>';
                }
                // append dữ liệu 
                $('.search-result').append(item);
                item = "";
              }
              // thêm liên kết vào từ khóa nếu người dùng muốn chuyển sang trang /search truyền thống
              $('.more-result-live-hung1001').attr('href', homepage + '/search?q=' + labelname + '&max-results=' + max_result);
              // ẩn div mô tả và hiện div "xem thêm"
              $('.search-label-live-hung1001').hide(function() {
                $('.more-result-live-hung1001 b').text(labelname);
                $('.more-result-live-hung1001-wrap').show();
              });
            } else {
              // không có kết quả
              $('.search-label-live-hung1001').html('<i class="fa fa-meh-o"></i> No result ! Please try again');
              $('.more-result-live-hung1001-wrap').hide();
            }
          }
        });
      }
    }, 500);
  };
});
//]]></script>

Code css

.search-wrap-live-hung1001 {
   position: relative;
   width: 400px 
}
 .search-form-live-hung1001 {
   position: relative 
}
 .searchform-live-hung1001 .searchbar-live-hung1001 {
   outline: none;
   width: 90%;
   float: left;
   display: block;
   height: 34px;
   padding: 6px 12px;
   font-size: 14px;
   line-height: 1.42857143;
   color: #555;
   background-color: #fff;
   background-image: none;
   border: 1px solid #ccc;
   border-radius: 4px;
   -webkit-box-shadow: inset 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, .075);
   box-shadow: inset 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, .075);
   -webkit-transition: border-color ease-in-out .15s, -webkit-box-shadow ease-in-out .15s;
   -o-transition: border-color ease-in-out .15s, box-shadow ease-in-out .15s;
   transition: border-color ease-in-out .15s, box-shadow ease-in-out .15s;
}
 .searchform-live-hung1001 .searchbar-live-hung1001:focus {
   border-color: #66afe9;
   outline: 0;
   -webkit-box-shadow: inset 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, .075), 0 0 8px rgba(102, 175, 233, .6);
   box-shadow: inset 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, .075), 0 0 8px rgba(102, 175, 233, .6);
}
 .searchform-live-hung1001 .searchbar-live-hung1001::-moz-placeholder {
   color: #999;
   opacity: 1;
}
 .searchform-live-hung1001 .searchbar-live-hung1001:-ms-input-placeholder {
   color: #999;
}
 .searchform-live-hung1001 .searchbar-live-hung1001::-webkit-input-placeholder {
   color: #999;
}
 .searchform-live-hung1001 .searchbar-live-hung1001::-ms-expand {
   background-color: transparent;
   border: 0;
}
 .search-out-live-hung1001 {
   width: 100%;
   top: 100%;
   left: 0;
   display: none;
   border: 1px solid #ccc;
   position: absolute;
   z-index: 100;
   background: #FFFFFF;
   box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.117647) 0 6px 10px;
}
 .search-label-live-hung1001 {
   display: none;
   font-size: 14px;
   display: block;
   padding: 10px 
}
 .search-item-live-hung1001 {
   overflow: auto;
   padding: 10px 12px;
   border-bottom: 1px solid #ddd;
}
 .search-item-live-hung1001 img {
   float: left;
   width: 70px;
   height: 50px;
   margin-right: 10px;
}
 .search-item-live-hung1001 a {
   font-size: 17px;
   color: #222;
   display: block;
   width: 100%;
   text-decoration: none;
}
 .more-result-live-hung1001 {
   text-decoration: none;
   color: #111;
}
 .more-result-live-hung1001:hover {
   opacity: .8;
   transition: .3s 
}
 .more-result-live-hung1001 b {
   color: #222;
   text-transform: uppercase 
}
 .searchsubmit-live-hung1001 {
   width: 39px;
   background: transparent;
   font-family: fontawesome;
   height: 34px;
   -webkit-appearance: button;
   cursor: pointer;
   outline: 0;
   border-radius: 3px;
   border: 1px solid #ccc;
}
 .search-label-live-hung1001 {
   font-size: 16px 
}
 .more-result-live-hung1001-wrap {
   padding: 10px;
   background: rgba(245, 245, 245, .8);
   text-align: center;
   position: relative 
}
 #close-search {
   text-decoration: none;
   color: #111;
   position: absolute;
   right: 0px;
   top: 0px;
   padding: 0 12px 0 10px;
   font-weight: bold;
   font-size: 34px;
   border-left: 1px solid #ddd;
}
 #close-search:hover {
   background: #fff;
   -webkit-transition: all .25s ease;
   -moz-transition: all .25s ease;
   -ms-transition: all .25s ease;
   -o-transition: all .25s ease;
   transition: all .25s ease;
}

Lưu ý css trên chỉ là tương đối thôi nhé, khi bạn áp vào trang của mình nó còn bị ảnh hưởng bởi css của trang nữa, cái này phụ thuộc vào trình độ của bạn và chú ý đọc kỹ code js để hiểu nó lấy và làm những gì.

Live search này chỉ bắt sự kiện keyup để tìm kiếm live, vì thế khi bạn click vào button hay gõ từ khóa enter nó sẽ trở về giao diện tìm kiếm đại trà nên bạn không cần quá lo lắng khung search này vô dụng khi không ra kết quả

Kết luận: qua bài viết này ta lại biết thêm một công dụng nữa từ blogger json feed api, xa hơn bạn có thể tạo ra khung live search truy vấn từ khóa theo label chắc kết quả sẽ chuẩn hơn.

Chúc thành công và hẹn gặp lại ở các bài viết sau
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
 • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
 • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
 • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

 • Trần Nhật Sinh 9/05/2018 11:30:00 AM
  Hay nhưng nó áp dụng vào blog e ko đẹp
  Please wait while i am loading Facebook SDK js