This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Friday, 8 June 2018

[Blogger] Nâng cấp Threaded Comments Blogger với ảnh, video và syntax


Xin chào các bạn, ở bài viết trước tôi đã hướng dẫn cho các bạn cách chèn bộ icon tùy chỉnh vào Threaded Comments Blogger, và trong bài viết này chúng ta sẽ tăng lực cho nó bằng việc chèn thêm ảnh, video youtube và syntax code

Khung bình luận của blogger thô sơ tới nỗi chèn vài thẻ html cơ bản vào cũng bị cấm, vì vậy không còn cách nào khác ta cần tạo các short code và sử dụng js để chuyển chúng về tag html. Nói vậy có nghĩa không chỉ có ảnh (thẻ img), video (thẻ iframe), syntax code (thẻ pre) mà với bất kì thẻ html cơ bản nào ta đều có thể dùng js để biến đổi được

Xem demo (click vào ảnh để bật lightbox)

 DEMO

Trong bài viết này tôi sử dụng SyntaxHighlighter 3.0.83 (theme Eclipse, 3 module js-html-css) phục vụ cho làm đẹp code và fancybox 3.3.5 phục vụ cho việc xem ảnh trong khung bình luận ở chế độ lightbox. Và đương nhiên điều kiện bắt buộc là bạn không tắt blogger comment trên trang của mình

Đăng nhập vào trang quản trị và vào mục chỉnh sửa HTML

Tìm tới <b:includable id='threaded_comments' var='post'> mở rộng nó ra và chèn code js vào SAU <div class='comments-content'> như hình


<!-- Required for SyntaxHighlighter -->
<script src='//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/SyntaxHighlighter/3.0.83/scripts/shCore.min.js'/>

<!-- Custom Theme for SyntaxHighlighter : http://alexgorbatchev.com/SyntaxHighlighter/manual/themes/ -->
<link href='//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/SyntaxHighlighter/3.0.83/styles/shCoreEclipse.min.css' rel='stylesheet' type='text/css'/>
<link href='//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/SyntaxHighlighter/3.0.83/styles/shThemeEclipse.min.css' rel='stylesheet' type='text/css'/>

<!-- Module for SyntaxHighlighter : http://alexgorbatchev.com/SyntaxHighlighter/manual/brushes/ -->
<script src='//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/SyntaxHighlighter/3.0.83/scripts/shBrushXml.min.js'/>
<script src='//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/SyntaxHighlighter/3.0.83/scripts/shBrushJScript.min.js'/>
<script src='//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/SyntaxHighlighter/3.0.83/scripts/shBrushCss.min.js'/>

<!-- Required for fancybox -->
<link href='//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/fancybox/3.3.5/jquery.fancybox.min.css' rel='stylesheet' type='text/css'/>

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
function smartComment() {
  a = document.getElementById("comment-holder");
  b = a.innerHTML;
  b = b.replace(/\[pre\]/gi, "<pre>");
  b = b.replace(/\[pre js\]/gi, "<pre class='brush:js'>");
  b = b.replace(/\[pre html\]/gi, "<pre class='brush:html'>");
  b = b.replace(/\[pre css\]/gi, "<pre class='brush:css'>");
  b = b.replace(/\[\/pre\]/gi, "</pre>");
  b = b.replace(/\[img\].*?'.*?\[\/img\]/gi, "");
  b = b.replace(/\[img\]/gi, "<img data-fancybox='gallery' src='");
  b = b.replace(/\[\/img\]/gi, "'/>");
  b = b.replace(/\[youtube\].*?'.*?\[\/youtube\]/gi, "");
  b = b.replace(/\[youtube\]https:\/\/youtu.be/gi, "<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed");
  b = b.replace(/\[youtube\]https:\/\/www.youtube.com\/watch\?v=/gi, "<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/");
  b = b.replace(/&amp;feature=/gi, "?rel=0' '");
  b = b.replace(/\[\/youtube\]/gi, "?rel=0' frameborder='0' allowfullscreen></iframe>");
  a.innerHTML = b
}
smartComment();

$("#comment-holder img").each(function() {
  $(this).attr('data-src', $(this).attr("src"));
});

SyntaxHighlighter.config.bloggerMode = true;
SyntaxHighlighter.all();

$(window).on('load', function() {
  var t = document.createElement("script");
  t.src = "//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/fancybox/3.3.5/jquery.fancybox.min.js";
  document.body.appendChild(t);
  $("#comment-holder img[data-fancybox]").fancybox();
});
//]]></script>

Trong đó

+ Ảnh và video bạn không cần chỉnh sửa gì
+ Themes cho SyntaxHighlighter bạn lấy list tại http://alexgorbatchev.com/SyntaxHighlighter/manual/themes/ và lấy link nhúng tại https://cdnjs.com/libraries/SyntaxHighlighter
+ Phần short code bạn có thể tùy chỉnh thêm bớt các module. Lấy list module tại http://alexgorbatchev.com/SyntaxHighlighter/manual/brushes/ và lấy link nhúng tại https://cdnjs.com/libraries/SyntaxHighlighter

Ví dụ tôi muốn thêm syntax cho code php thì phải thêm link nhúng

<script src='//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/SyntaxHighlighter/3.0.83/scripts/shBrushPhp.min.js'/>

và tạo thêm short code 
b = b.replace(/\[pre php\]/gi, "<pre class='brush:php'>");

Phần màu đỏ là short code bạn tự tạo tùy thích, phần màu xanh phải chuẩn Brush aliases của SyntaxHighlighter không code nó không làm đẹp đâu nhé

Theo đó với code trình bày ở trên các short code khi bình luận sẽ là
 • chèn ảnh: [img]link ảnh[/img]
 • chèn video youtube: [youtube]link video[/youtube]
 • chèn code HTML: [pre html]code[/pre]
 • chèn code CSS: [pre css]code css[/pre]
 • chèn code JS: [pre js]code js[/pre]
 • ... (bạn có thể thêm các module syntax tùy theo mục đích sử dụng)

Link ảnh: là link dạng trực tiếp ví dụ https://i.imgur.com/0GZdCna.jpg Link video: là link video trên youtube, copy trên thanh địa chỉ của trình duyệt ví dụ https://www.youtube.com/watch?v=MhQKe-aERsU
Các đoạn code js, html, css phải được convert các kí tự đặc biệt, bạn có thể tự tạo tool convert để người dùng chuyển đổi trước khi bình luận 

KẾT LUẬN: kết hợp với bộ icon và thêm các chức năng trong bài viết này, chắc chắn khung bình luận blog của bạn sẽ rất đắt khách. 

Để lại bình luận nếu gặp khó khăn và chúc thành công !

Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
 • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
 • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
 • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

 • Quang Thắng 10/13/2018 01:23:00 PM
  [img]http://hinhnendepnhat.net/wp-content/uploads/2017/11/Hinh-anh-dep-girl-xinh-de-thuong-nhat-nam-mau-tuat-2018.jpg[/img] e tải vì bên blog của e đang lỗi
  Hưng Hoàng Văn 10/13/2018 04:30:00 PM
  Xinh 😁
  Quang Thắng 10/13/2018 05:55:00 PM
  Em tìm ra lỗi và nó hoạt động trên blog của e rồi! Chỗ em sửa đây:
  [pre]b = b.replace(/\[img\].*?'.*?\[\/img\]/gi, "");
  b = b.replace(/\[img\]/gi, "");
  b = b.replace(/\[\/img\]/gi, "</img>");
  [/pre]
  Please wait while i am loading Facebook SDK js