This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Thursday, 14 June 2018

Liên kết nội bộ (Internal Link) - Cách đặt và cách khắc phục


Liên kết nội bộ (Internal links) là một trong những yếu tố quan trọng bậc nhất trong SEO. Internal links là những liên kết qua lại giữa các trang trong cùng một tên miền, hiểu đơn giản hơn liên kết nội bộ là liên kết từ 1 trang này đến 1 trang khác trên cùng trang web. Liên kết nội bộ thường được sử dụng để điều hướng giữa các trang trong cùng một website

Trong bài viết này tôi sẽ không đi sâu vào SEO mà tập trung trình bày cách đặt liên kết nội bộ để liên kết không bị hỏng khi thay domain cũng như tối ưu template HTML

Ví dụ tôi dùng domain hung1001.blog

I. Áp dụng với template


* Liên kết trỏ về trang chủ


+ Viết bình thường


<a href='https://www.hung1001.blog/'>...</a>

+ Viết tối ưu


<a href='/'>...</a>

* Liên kết search Label


+ Viết bình thường


<a href='https://www.hung1001.blog/search/label/blogging-tips'>...</a>

+ Viết tối ưu


<a href='/search/label/blogging-tips'>...</a>

* Liên kết với bài viết


+ Viết bình thường


<a href='https://www.hung1001.blog/2018/06/hieu-ve-include-all-head-content.html'>...</a>

+ Viết tối ưu


<a href='/2018/06/hieu-ve-include-all-head-content.html'>...</a>

II. Áp dụng khi viết bài


1. Sử dụng domain gốc .blogspot.com


Việc chèn domain gốc .blogspot.com sẽ giúp link không bị hỏng kể cả khi thiết lập url bên thứ ba (sẽ được blog tự động chuyển hướng).

Theo đó thay vì đặt

<a href='https://www.hung1001.blog/2018/06/hieu-ve-include-all-head-content.html'>...</a>

tôi sẽ sửa thành

<a href='https://hung1001nd.blogspot.com/2018/06/hieu-ve-include-all-head-content.html'>...</a>

2. Sử dụng cách viết tối ưu


Sau khi viết bài và chèn các liên kết nội bộ xong, bạn chuyển qua tab HTML copy toàn bộ nội dung và dán vào notepad để sửa cho nhanh

Sử dụng lệnh thay thế CTRL + H, dán nội dung cần thay thế vào phần Find what và để trống phần Replace with


Khi đó bất chấp bạn thay bao nhiêu domain hay trả về domain gốc .blogspot.com thì liên kết vẫn hoạt động.


Một vấn đề nữa phát sinh là khi sửa liên kết xong bạn lại chuyển từ tab HTML sang tab viết bài, blogger sẽ tự chèn domain của họ vào


Đây đương nhiên là một liên kết không tồn tại, vì vậy khi đã sửa xong liên kết bạn không được chuyển lại qua tab viết bài, hoặc có lỡ chuyển thì phải sử dụng js sẽ đề cập tới ở phần dưới

3. Cách khắc phục


Với 1 vài bài viết thì dễ quản lý, tuy nhiên khi con số đó lên hàng nghìn bạn có thể phải sử dụng cách khắc phục thiết thực hơn đó là dùng js can thiệp

Ví dụ tôi đặt 1 liên kết nội bộ với đường dẫn tuyệt đối

<a href='https://www.hung1001.blog/2018/06/hieu-ve-include-all-head-content.html'>...</a>

nhưng một ngày đẹp trời mua domain mới ví dụ hung1001.com. thì đương nhiên liên kết trên sẽ bị hỏng, người dùng sẽ không truy cập vào được liên kết bạn muốn dẫn họ tới

Sử dụng document.location.origin sẽ luôn trả về domain hiện tại. Theo đó

Khắc phục với draft.blogger.com

<script type="text/javascript">//<![CDATA[
// for draft blogger
$(".post-body a[href^='https://draft.blogger.com']").each(function() {
    this.href = this.href.replace(/^https:\/\/draft\.blogger\.com/, document.location.origin)
});
//]]></script>

Khắc phục với www.blogger.com

<script type="text/javascript">//<![CDATA[
// for blogger
$(".post-body a[href^='https://www.blogger.com']").each(function() {
    this.href = this.href.replace(/^https:\/\/www\.blogger\.com/, document.location.origin)
});
//]]></script>

Khắc phục với tên miền tùy chỉnh

<script type="text/javascript">//<![CDATA[
// for custom domain
$(".post-body a[href^='https://www.hung1001.blog']").each(function() {
    this.href = this.href.replace(/^https:\/\/www\.hung1001\.blog/, document.location.origin)
});
//]]></script>

Kết quả


Như vậy tôi đã giới thiệu xong cho các bạn cách đặt và khắc phục liên kết nội bộ để liên kết không bị hỏng khi thay domain.

Nếu gặp khó khăn gì hãy để lại bình luận để cùng thảo luận nhé

Good Luck !
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
  • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
  • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
  • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

  • Please wait while i am loading Facebook SDK js