This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Thursday, 31 May 2018

Material Design Dialog Box with jQuery


Ở bài viết trước tôi đã giới thiệu cho các bạn 1 hộp thông báo ẩn hiện responsive đơn giản với js và css. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cho nó màu mè thêm 1 chút bằng việc thiết kế theo phong cách Material.

Xem demo
 DEMO

Trong thủ thuật này tôi sử dụng font awesome 5

Tích hợp các thư viện cần thiết nếu blog bạn chưa có, chèn trước thẻ đóng </head>

<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
<link href='https://use.fontawesome.com/releases/v5.0.13/css/all.css' rel='stylesheet' type='text/css'/>

Viết CSS

.material-noti-content,
.material-noti-overlay {
  visibility: hidden;
  opacity: 0
}

.material-noti-wrap {
  position: fixed;
  left: 0;
  top: 0;
  width: 100%;
  height: 100%;
  z-index: -10
}

.material-noti-content {
  background: #fff;
  padding: 25px;
  left: 50%;
  top: 40%;
  position: relative;
  -webkit-transform: translateX(-50%) translateY(-50%) !important;
  transform: translateX(-50%) translateY(-50%) !important;
  transition: all .3s ease-in-out;
  max-width: 60%;
  z-index: 1000;
  border-radius: 4px;
  box-shadow: 0 9px 46px 8px rgba(0, 0, 0, .14), 0 11px 15px -7px rgba(0, 0, 0, .12), 0 24px 38px 3px rgba(0, 0, 0, .2)
}

.material-noti-btn {
  z-index: 1000;
  text-decoration: none;
  font-size: 18px;
  color: #111
}

.material-noti-overlay {
  position: fixed;
  top: 0;
  background: rgba(0, 0, 0, .59);
  left: 0;
  right: 0;
  bottom: 0;
  margin: 0;
  z-index: 999;
  transition: all .4s ease-in-out
}

.material-noti-title {
  margin-bottom: 15px;
  font-weight: 700;
  font-size: 20px
}

.material-noti-content.shows,
.material-noti-overlay.shows {
  visibility: visible;
  opacity: 1
}

.material-noti-content.shows {
  top: 50%
}

.material-noti-wrap.shows {
  z-index: 1000
}

.material-noti-text {
  font-size: 16px;
  line-height: 1.5
}

.close-noti {
  font-size: 20px;
  color: #111;
  position: absolute;
  top: 10px;
  right: 10px;
  margin: 10px 8px;
  padding:7px 10px
}

.done-wrap {
  margin-top: 20px;
  text-align: right
}

.done {
  font-size: 14px;
  color: #fff;
  background: #3949ab;
  padding: 9px 13px;
  font-weight: 700;
  border-radius: 3px;
  text-transform: uppercase;
  text-decoration: none
}

.done:hover,.close-noti:hover {
  box-shadow: 0 2px 15px 0 rgba(0, 0, 0, .16), 0 2px 10px 0 rgba(0, 0, 0, .12);
  cursor: pointer;
  transition: all .4s ease-in-out
}

Đặt code HTML sau thẻ mở <body>

<div class='material-noti-wrap'>
  <div class='material-noti-content'>
    <div class='material-noti-title'>Notification</div>
    <div class='material-noti-text'>
      <!-- Viết thông báo vào đây -->
     </div>
    <div class='done-wrap'>
      <a class='close-noti' href='javascript:void(0)'><i class='fas fa-times'></i></a></div>
    <div class='done-wrap'>
      <a class='done' href='javascript:void(0)'>Done</a></div>
  </div>
</div>
<div class='material-noti-overlay'></div>

Đặt code js trước thẻ đóng </body>

<script type='text/javascript'>//<![CDATA[
$(document).ready(function() {
  $(".close-noti,.done").click(function() {
    $(".material-noti-wrap,.material-noti-content,.material-noti-overlay").removeClass("shows")
  })
}), $(document).ready(function() {
  $(".material-noti-btn").click(function() {
    $(".material-noti-wrap,.material-noti-content,.material-noti-overlay").toggleClass("shows")
  })
});
//]]></script>

Tạo button mở thông báo, đặt ở bất kì vị trí nào bạn mong muốn

<a class='material-noti-btn' href='javascript:void(0)' title='Notification'><i class='far fa-bell'></i></a>

Tùy chỉnh: tùy chỉnh css theo ý bạn, kiểm tra lại id hoặc class tránh xung đột code js, css

Với dialog box đơn giản này bạn có thể gửi tới thông báo dễ dàng cho người dùng. Để lại bình luận nếu bạn gặp khó khăn nhé

Chúc thành công !
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
 • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
 • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
 • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

 • Please wait while i am loading Facebook SDK js