This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Friday, 12 January 2018

[Blogger] Hướng dẫn tích hợp Bootstrap Tooltip cho Blogspot


Tooltip là một chú thích xuất hiện khi rê chuột lên 1 đối tượng nào đó như văn bản, hình ảnh, liên kết và các phần tử giao diện khác. Nội dung trong tooltip có thể là văn bản, hình ảnh hoặc thông tin nào đó. Mục đích của tooltip là nói cho người dùng biết đối tượng này dùng để làm gì hoặc hiển thị thêm thông tin của đối tượng được rê chuột vào.

Chúng ra rất dễ dàng thấy ứng dụng này trên các site thương mại điện tử. Tooltip thường hiển thị thêm các thông tin về hình ảnh, thông số kỹ thuật, giá cả của sản phẩm mà bạn đang xem. Ưu điểm lớn nhất của tooltip không chỉ là hiển thị được thêm nhiều thông tin của đối tượng mà còn tiết kiệm được diện tích trên giao diện

Ở bài viết trước tôi đã giới thiệu cho các bạn cách tạo tooltip bằng short code không sử dụng js. Và ở bài viết này sẽ giới thiệu tooltip bootstrap, tooltip này sử dụng js nhưng bù lại ta có thể tùy biến nhiều thứ với nó

Như thường lệ bạn đăng nhập vào trang quản trị và vào mục chỉnh sửa HTML

Tích hợp JQuery nếu blog bạn chưa có, chèn đoạn mã sau trước thẻ đóng </head>

<script src='//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js' type='text/javascript'/>

Viết CSS, dán code sau vào trước thẻ ]]></b:skin>

.tooltip{position:absolute;z-index:1070;display:block;font-family:"Helvetica Neue",Helvetica,Arial,sans-serif;font-size:12px;font-style:normal;font-weight:400;line-height:1.42857143;text-align:left;text-align:start;text-decoration:none;text-shadow:none;text-transform:none;letter-spacing:normal;word-break:normal;word-spacing:normal;word-wrap:normal;white-space:normal;filter:alpha(opacity=0);opacity:0;line-break:auto}
.tooltip.in{filter:alpha(opacity=90);opacity:.9}
.tooltip.top{padding:5px 0;margin-top:-3px}
.tooltip.right{padding:0 5px;margin-left:3px}
.tooltip.bottom{padding:5px 0;margin-top:3px}
.tooltip.left{padding:0 5px;margin-left:-3px}
.tooltip-inner{max-width:200px;padding:3px 8px;color:#fff;text-align:center;background-color:#000;border-radius:4px}
.tooltip-arrow{position:absolute;width:0;height:0;border-color:transparent;border-style:solid}
.tooltip.top .tooltip-arrow{bottom:0;left:50%;margin-left:-5px;border-width:5px 5px 0;border-top-color:#000}
.tooltip.top-left .tooltip-arrow{right:5px;bottom:0;margin-bottom:-5px;border-width:5px 5px 0;border-top-color:#000}
.tooltip.top-right .tooltip-arrow{bottom:0;left:5px;margin-bottom:-5px;border-width:5px 5px 0;border-top-color:#000}
.tooltip.right .tooltip-arrow{top:50%;left:0;margin-top:-5px;border-width:5px 5px 5px 0;border-right-color:#000}
.tooltip.left .tooltip-arrow{top:50%;right:0;margin-top:-5px;border-width:5px 0 5px 5px;border-left-color:#000}
.tooltip.bottom .tooltip-arrow{top:0;left:50%;margin-left:-5px;border-width:0 5px 5px;border-bottom-color:#000}
.tooltip.bottom-left .tooltip-arrow{top:0;right:5px;margin-top:-5px;border-width:0 5px 5px;border-bottom-color:#000}
.tooltip.bottom-right .tooltip-arrow{top:0;left:5px;margin-top:-5px;border-width:0 5px 5px;border-bottom-color:#000}

Cuối cùng đặt đoạn code sau trước thẻ đóng </body>

<script type='text/javascript'>//<![CDATA[
!function(t){"use strict";var e=function(t,e){this.init("tooltip",t,e)};e.prototype={constructor:e,init:function(e,i,o){var n,s;this.type=e,this.$element=t(i),this.options=this.getOptions(o),this.enabled=!0,"click"==this.options.trigger?this.$element.on("click."+this.type,this.options.selector,t.proxy(this.toggle,this)):"manual"!=this.options.trigger&&(n="hover"==this.options.trigger?"mouseenter":"focus",s="hover"==this.options.trigger?"mouseleave":"blur",this.$element.on(n+"."+this.type,this.options.selector,t.proxy(this.enter,this)),this.$element.on(s+"."+this.type,this.options.selector,t.proxy(this.leave,this))),this.options.selector?this._options=t.extend({},this.options,{trigger:"manual",selector:""}):this.fixTitle()},getOptions:function(e){return(e=t.extend({},t.fn[this.type].defaults,e,this.$element.data())).delay&&"number"==typeof e.delay&&(e.delay={show:e.delay,hide:e.delay}),e},enter:function(e){var i=t(e.currentTarget)[this.type](this._options).data(this.type);if(!i.options.delay||!i.options.delay.show)return i.show();clearTimeout(this.timeout),i.hoverState="in",this.timeout=setTimeout(function(){"in"==i.hoverState&&i.show()},i.options.delay.show)},leave:function(e){var i=t(e.currentTarget)[this.type](this._options).data(this.type);if(this.timeout&&clearTimeout(this.timeout),!i.options.delay||!i.options.delay.hide)return i.hide();i.hoverState="out",this.timeout=setTimeout(function(){"out"==i.hoverState&&i.hide()},i.options.delay.hide)},show:function(){var t,e,i,o,n,s,h;if(this.hasContent()&&this.enabled){switch(t=this.tip(),this.setContent(),this.options.animation&&t.addClass("fade"),s="function"==typeof this.options.placement?this.options.placement.call(this,t[0],this.$element[0]):this.options.placement,e=/in/.test(s),t.detach().css({top:0,left:0,display:"block"}).insertAfter(this.$element),i=this.getPosition(e),o=t[0].offsetWidth,n=t[0].offsetHeight,e?s.split(" ")[1]:s){case"bottom":h={top:i.top+i.height,left:i.left+i.width/2-o/2};break;case"top":h={top:i.top-n,left:i.left+i.width/2-o/2};break;case"left":h={top:i.top+i.height/2-n/2,left:i.left-o};break;case"right":h={top:i.top+i.height/2-n/2,left:i.left+i.width}}t.offset(h).addClass(s).addClass("in")}},setContent:function(){var t=this.tip(),e=this.getTitle();t.find(".tooltip-inner")[this.options.html?"html":"text"](e),t.removeClass("fade in top bottom left right")},hide:function(){var e=this.tip();return e.removeClass("in"),t.support.transition&&this.$tip.hasClass("fade")?function(){var i=setTimeout(function(){e.off(t.support.transition.end).detach()},500);e.one(t.support.transition.end,function(){clearTimeout(i),e.detach()})}():e.detach(),this},fixTitle:function(){var t=this.$element;(t.attr("title")||"string"!=typeof t.attr("data-original-title"))&&t.attr("data-original-title",t.attr("title")||"").attr("title","")},hasContent:function(){return this.getTitle()},getPosition:function(e){return t.extend({},e?{top:0,left:0}:this.$element.offset(),{width:this.$element[0].offsetWidth,height:this.$element[0].offsetHeight})},getTitle:function(){var t=this.$element,e=this.options;return t.attr("data-original-title")||("function"==typeof e.title?e.title.call(t[0]):e.title)},tip:function(){return this.$tip=this.$tip||t(this.options.template)},validate:function(){this.$element[0].parentNode||(this.hide(),this.$element=null,this.options=null)},enable:function(){this.enabled=!0},disable:function(){this.enabled=!1},toggleEnabled:function(){this.enabled=!this.enabled},toggle:function(e){var i=t(e.currentTarget)[this.type](this._options).data(this.type);i[i.tip().hasClass("in")?"hide":"show"]()},destroy:function(){this.hide().$element.off("."+this.type).removeData(this.type)}};var i=t.fn.tooltip;t.fn.tooltip=function(i){return this.each(function(){var o=t(this),n=o.data("tooltip"),s="object"==typeof i&&i;n||o.data("tooltip",n=new e(this,s)),"string"==typeof i&&n[i]()})},t.fn.tooltip.Constructor=e,t.fn.tooltip.defaults={animation:!0,placement:"top",selector:!1,template:'<div class="tooltip"><div class="tooltip-arrow"></div><div class="tooltip-inner"></div></div>',trigger:"hover",title:"",delay:0,html:!1},t.fn.tooltip.noConflict=function(){return t.fn.tooltip=i,this}}(window.jQuery);
//]]></script>
<script type='text/javascript'>//<![CDATA[
$(document).ready(function() {
 $('[data-toggle="tooltip"]').tooltip();
});
//]]></script>

+ Để bật tooltips ta thêm thuộc tính data-toggle="tooltip"

+ Nội dung hiển thị trong tooltip ta thêm thuộc tính title="Nội dung này sẽ hiển thị trong tooltip"

+ Để định vị trí hiển thị tooltip ta thêm thuộc tính data-placement="XXX". Trong đó XXX tương ứng
 • top: hiển thị bên trên
 • bottom: hiển thị bên dưới
 • left: hiển thị bên trái
 • right: hiển thị bên phải

Không khai báo thuộc tính này sẽ mặc định là top

Như vậy tôi muốn tạo 1 tooltip hiển thị ở bên phải thì code sẽ có dạng

<a href="#" data-toggle="tooltip" title="Nội dung này sẽ hiển thị trong tooltip" data-placement="right">Hover over me</a>

Kết quả
 DEMO

Như vậy bài viết đã giới thiệu 1 cách tổng quát nhất về bootstrap tooltip tới các bạn, hi vọng bạn có thể sử dụng nó để thiết kế cho trang web của mình thêm lộng lẫy và chuyên nghiệp hơn

Chúc bạn thành công !
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
 • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
 • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
 • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

 • XemGi.Tk 3/11/2018 04:35:00 PM
  [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=MhQKe-aERsU[/youtube]
  Please wait while i am loading Facebook SDK js