This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Friday, 24 November 2017

[Download] Adobe Creative Cloud 2018 with Update 1 (Unoriginal)


Ra update như cơm bữa là thói quen của các ông lớn trong làng phần mềm. Mặc dù bản CC 2018 mới phát hành chưa lâu tuy nhiên 1 số apps của bộ này đã được cập nhật lên gói update 1 để sửa lỗi và tối ưu hiệu suất.

Thôi thì mình cứ phải bắt kịp thời đại update lên vậy :) các bản update Adobe chỉ thường cho cập nhật qua apps chứ không phát hành dưới dạng bộ cài hoàn chỉnh. Vì vậy chỉ có cách build lại để tạo thành bộ cài tích hợp update. Adobe Creative Cloud 2018 with Update 1 được build bởi tác giả m0nkrus, ngoài việc tích hợp update bộ cài còn tích hợp nhiều ngôn ngữ cũng như công cụ bẻ khóa cho người dùng không có license.

Bộ Adobe Creative Cloud 2018 with Update 1 sẽ được cập nhật link tải và hướng dẫn cài tại bài viết này

1. Adobe Acrobat XI (v11.0.23) Professional Multilingual

Ngôn ngữ: Chinese std, Chinese trad, Czech, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Russian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Turkish, Ukrainian, English with Arabic support, English with Hebrew support and French (Morocco)

Hướng dẫn cài đặt:

+ Install Adobe Acrobat XI Professional (use autoplay.exe).
+ Patch installed product with adobe.snr.patch.v2.0-painter.exe from the Crack\Patch folder.

Note: If you encounter any issues with a previous installation/[email protected], please uninstall Adobe Acrobat XI Professional and delete those folders:

C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SLCache
C:\ProgramData\Adobe\SLStore

Checksum: 
1de30cb5507ad684258ac2fbfaffb49288e4d5cc *Adobe.Acrobat.Pro.v11.0.23.Multilingual.iso

2. Adobe Photoshop CC 2018 (v19.0.1) x86-x64 RUS/ENG Update 1

Ngôn ngữ: Contains Russian and English versions of Adobe Photoshop CC 2018 for 32bit(x86) and 64bit(x64)

Hướng dẫn cài đặt:

- Install the Adobe Photoshop CC 2018 (use autoplay.exe).
- Patch installed product with adobe.snr.patch.v2.0-painter.exe from Crack\Patch folder:
Select "Try to patch another product with amtlib file (32-Bit)" for 32bit productor "Try to patch another product with amtlib file (64-Bit)" for 64bit product.
+ The default path for 32-bit operating system:
C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2018 (32 Bit)\amtlib.dll
   
+The default path for 64-bit operating system:
C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2018\amtlib.dll
C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Photoshop CC 2018 (32 Bit)\amtlib.dll

Note: If you encounter any issues with a previous installation/[email protected], please uninstall Adobe Photoshop CC 2018 and delete those folders:

C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SLCache
C:\ProgramData\Adobe\SLStore

Checksum:
0e65c3dd00de260b6f20ddd375396e5ca5197b31 *Adobe.Photoshop.CC.2018.u1.x86-x64.RU-EN.iso

3. Adobe Illustrator CC 2018 (v22.0.1) x86-x64 RUS/ENG Update 1

Ngôn ngữ: contains Russian and English versions of Adobe Illustrator CC 2018 for 32bit (x86) and 64bit (x64)

Hướng dẫn cài đặt:

- Install the Adobe Illustrator CC 2018 (use autoplay.exe).
- Patch installed product with adobe.snr.patch.v2.0-painter.exe from the [email protected]\Patch folder.

Note: If you encounter any issues with a previous installation/[email protected],  please uninstall Adobe Illustrator CC 2018 and delete those folders:

C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SLCache
C:\ProgramData\Adobe\SLStore

Checksum:
5cb193b2b87a25516683a2c4a28a9648c535c3f5 *Adobe.Illustrator.CC.2018.x86-x64.RU-EN.iso

4. Adobe Acrobat Professional DC (v18.0) Multilingual

Ngôn ngữ: Chinese std, Chinese trad, Czech, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Russian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Turkish, Ukrainian, English with Arabic support, English with Hebrew support and French (Morocco)

Hướng dẫn cài đặt:

- Install Adobe Acrobat Professional DC (use autoplay.exe).
- Patch installed product with adobe.snr.patch.v2.0-painter.exe from the [email protected]\Patch folder.

Note: If you encounter any issues with a previous installation/[email protected], please uninstall Adobe Acrobat Professional DC and delete those folders:
C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SLCache
C:\ProgramData\Adobe\SLStore

Checksum:
229c293bb1c122747cdd45ec9e28ba8b1551868e *Adobe.Acrobat.Pro.DC.v18.0.Multilingual.iso

5.  Adobe InCopy CC 2018 (v13.0.1) x86-x64 RUS/ENG Update 1

Hướng dẫn cài đặt:

- Install the Adobe InCopy CC 2018 (use autoplay.exe).
- Patch installed product with adobe.snr.patch.v2.0-painter.exe from [email protected]\Patch folder:
+ Select "Try to patch another product with amtlib file (32-Bit)" for 32bit product or "Try to patch another product with amtlib file (64-Bit)" for 64bit product.
+ The default path for 32-bit operating system:
C:\Program Files\Adobe\Adobe InCopy CC 2018 (32-bit)\amtlib.dll

+ The default path for 64-bit operating system:
C:\Program Files\Adobe\Adobe InCopy CC 2018\amtlib.dll
C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe InCopy CC 2018 (32-bit)\amtlib.dll

Note: If you encounter any issues with a previous installation/[email protected], please uninstall Adobe InCopy CC 2018 and delete those folders:
C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SLCache
C:\ProgramData\Adobe\SLStore

Checksum: 
6a2b2b68ba60ba2ef7f7be18a212641dff098fa8 *Adobe.InCopy.CC.2018.x86-x64.RU-EN.iso

6.  Adobe InDesign CC 2018 (v13.0.1) x86-x64 RUS/ENG

Hướng dẫn cài đặt:

- Install the Adobe InDesign CC 2018 (use autoplay.exe).
- Patch installed product with adobe.snr.patch.v2.0-painter.exe from [email protected]\Patch folder:
+ Select "Try to patch another product with amtlib file (32-Bit)" for 32bit product or "Try to patch another product with amtlib file (64-Bit)" for 64bit product.
+ The default path for 32-bit operating system:
C:\Program Files\Adobe\Adobe InDesign CC 2018 (32-bit)\amtlib.dll

+ The default path for 64-bit operating system:
C:\Program Files\Adobe\Adobe InDesign CC 2018\amtlib.dll
C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe InDesign CC 2018 (32-bit)\amtlib.dll

Note: If you encounter any issues with a previous installation/[email protected], please uninstall Adobe InDesign CC 2018 and delete those folders:
C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SLCache
C:\ProgramData\Adobe\SLStore

Checksum:
f3733c1c77c14d425a3cb7a6b95521364bd150a0 *Adobe.InDesign.CC.2018.x86-x64.RU-EN.iso

7. Adobe Acrobat Professional DC (v18.9) Multilingual

Ngôn ngữ: Chinese std, Chinese trad, Czech, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Russian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Turkish, Ukrainian, English with Arabic support, English with Hebrew support and French (Morocco) versions of Adobe Acrobat Professional DC

Hướng dẫn cài đặt:

- Install Adobe Acrobat Professional DC (use autoplay.exe).
- Patch installed product with adobe.snr.patch.v2.0-painter.exe from the Crack\Patch folder.

Note: If you encounter any issues with a previous installation / crack, please uninstall Adobe Acrobat Professional DC and delete those folders:
C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SLCache
C:\ProgramData\Adobe\SLStore

Checksum:
141a35c5dc4d89280eb1121d264a81cd3617187e *Adobe.Acrobat.Pro.DC.v18.9.Multilingual.iso

8. Adobe After Effects CC 2018 (v15.0) Multilingual

Ngôn ngữ: Chinese std, English, French, German, Italian, Japanese, Korean, Portuguese, Russian, Spanish, English with Arabic support, English with Hebrew support, English (Great Britain), French (Canada), French (Morocco) & Spanish (Mexico) versions of Adobe After Effects СС 2018 for 64bit(x64)

Hướng dẫn cài đặt:

- Install the Adobe After Effects CC 2018 (use autoplay.exe).
- Patch installed product with adobe.snr.patch.v2.0-painter.exe from Crack\Patch folder. Select "Try to patch another product with amtlib file (64-Bit)". - The default path: C:\Program Files\Adobe\Adobe After Effects CC 2018\Support Files\amtlib.dll

Note: If you encounter any issues with a previous installation / crack, please uninstall Adobe After Effects CC 2018 and delete those folders:
C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SLCache
C:\ProgramData\Adobe\SLStore

Checksum:
fdc2fadfcdd74eb7a0acdf4dfc8de6feae6422cf *Adobe.After.Effects.CC.2018.Multilingual.iso

9. Adobe Animate CC 2018 (v18.0) RUS/ENG

Hướng dẫn cài đặt:

- Install the Adobe Animate CC 2018 (use autoplay.exe).
- Patch installed product with adobe.snr.patch.v2.0-painter.exe from Crack\Patch folder. Select "Try to patch another product with amtlib file (64-Bit)".
- The default path: C:\Program Files\Adobe\Adobe Animate CC 2018\amtlib.dll

Note: If you encounter any issues with a previous installation / crack, please uninstall Adobe Animate CC 2018 and delete those folders:
C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SLCache
C:\ProgramData\Adobe\SLStore

Checksum:
5612b28f82e24c17f7092aee9b56e073c3d345a5 *Adobe.Animate.CC.2018.RU-EN.iso

10. Adobe Bridge CC 2018 (v8.0) x86-x64 Multilingual

Ngôn ngữ: Chinese std, Chinese trad, Czech, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Ukrainian, English (Great Britain), English with Arabic support, English with Hebrew support, French (Canada), French (Morocco) and Spanish (Mexico) versions of Adobe Bridge CC 2018 for 32bit(x86) and 64bit(x64).

Hướng dẫn cài đặt:

- Install the Adobe Bridge CC 2018 (use autoplay.exe).
- Patch installed product with adobe.snr.patch.v2.0-painter.exe from Crack folder: Select "Try to patch another product with amtlib file (32-Bit)" for 32bit product or "Try to patch another product with amtlib file (64-Bit)" for 64bit product.
- The default path for 32-bit operating system: C:\Program Files\Adobe\Adobe Bridge CC 2018 (32 Bit)\amtlib.dll
- The default path for 64-bit operating system:
C:\Program Files\Adobe\Adobe Bridge CC 2018\amtlib.dll
C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Bridge CC 2018 (32 Bit)\amtlib.dll

Note: If you encounter any issues with a previous installation / crack, please uninstall Adobe Bridge CC 2018 and delete those folders:
C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SLCache
C:\ProgramData\Adobe\SLStore

Checksum:
28214ecce954a92de430872f3678c1963f8082cf *Adobe.Bridge.CC.2018.x86-x64.Multilingual.iso


11. Adobe Dreamweaver CC 2018 (v18.0) x86-x64 RUS/ENG

Hướng dẫn cài đặt:

- Install the Adobe Dreamweaver CC 2018 (use autoplay.exe).
- Patch installed product with adobe.snr.patch.v2.0-painter.exe from Crack\Patch folder: select "Try to patch another product with amtlib file (32-Bit)" for 32bit product or "Try to patch another product with amtlib file (64-Bit)" for 64bit product.
- The default path for 32-bit operating system: C:\Program Files\Adobe\Adobe Dreamweaver CC 2018\amtlib.dll
- The default path for 64-bit operating system:
C:\Program Files\Adobe\Adobe Dreamweaver CC 2018\amtlib.dll
C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Dreamweaver CC 2018\amtlib.dll

Note: If you encounter any issues with a previous installation / crack, please uninstall Adobe Dreamweaver CC 2018 and delete those folders:
C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SLCache
C:\ProgramData\Adobe\SLStore

Checksum:
9c39667389a53d06d030b5be7ea4fd0ba50fcc85 *Adobe.Dreamweaver.CC.2018.x86-x64.RU-EN.iso

12. Adobe Media Encoder CC 2018 (v12.0) Multilingual

Ngôn ngữ: Chinese std, Chinese trad, Czech, Dutch, English, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish and Turkish versions of Adobe Media Encoder CC 2018 for 64bit(x64).

Hướng dẫn cài đặt: 

- Install Adobe Media Encoder CC 2018.
- Run Adobe Media Encoder CC 2018. Wait for the program to load the codecs (lower left area). Quit the program.
- Patch installed product with adobe.snr.patch.v2.0-painter.exe from Crack\Patch folder. Select "Try to patch another product with amtlib file (64-Bit)".
- The default path: C:\Program Files\Adobe\Adobe Media Encoder CC 2018\amtlib.dll

Note: If you encounter any issues with a previous installation / crack, please uninstall Adobe Media Encoder CC 2018 and delete those folders:
C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SLCache
C:\ProgramData\Adobe\SLStore

Checksum:
4b3e2f96c1e73b9c9a83ff3274ee9dce3b3d0f9b *Adobe.Media.Encoder.CC.2018.Multilingual.iso

13. Adobe Muse CC 2018.0 Multilingual

Ngôn ngữ: Chinese std, Chinese trad, Czech, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish versions of Adobe Muse CC 2018 for 64bit(x64)

Hướng dẫn cài đặt:
- Install the Adobe Muse CC 2018 (use autoplay.exe).
- Patch installed product with adobe.snr.patch.v2.0-painter.exe from Crack\Patch folder. Select "Try to patch another product with amtlib file (64-Bit)". 
- The default path: C:\Program Files\Adobe\Adobe Muse CC 2018\amtlib.dll

Note: If you encounter any issues with a previous installation / crack, please uninstall Adobe Muse CC 2018 and delete those folders:
C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SLCache
C:\ProgramData\Adobe\SLStore

Checksum:
53c337394f522614b6387db959560af0a2258da9 *Adobe.Muse.CC.2018.0.Multilingual.iso


Ngôn ngữ: Chinese std, English, French, German, Italian, Japanese, Korean, Portuguese, Russian, Spanish, English with Arabic support, English with Hebrew support, English (Great Britain), French (Canada), French (Morocco) and Spanish (Mexico) versions of Adobe Prelude CC 2018 for 64bit(x64).

Hướng dẫn cài đặt:
- Install the Adobe Prelude CC 2018 (use autoplay.exe).
- Patch installed product with adobe.snr.patch.v2.0-painter.exe from Crack\Patch folder. Select "Try to patch another product with amtlib file (64-Bit)". 
- The default path: C:\Program Files\Adobe\Adobe Prelude CC 2018\amtlib.dll

Note: If you encounter any issues with a previous installation / crack, please uninstall Adobe Prelude CC 2018 and delete those folders:
C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SLCache
C:\ProgramData\Adobe\SLStore

Checksum
65c6379290853688a04a139ffb7c7404a587ee81 *Adobe.Prelude.CC.2018.Multilingual.iso


Ngôn ngữ: Chinese std, English, French, German, Italian, Japanese, Korean, Portuguese, Russian, Spanish, English with Arabic support, English with Hebrew support, English (Great Britain), French (Canada), French (Morocco) and Spanish (Mexico) versions of Adobe Premiere Pro CC 2018 for 64bit(x64).

Hướng dẫn cài đặt: 
- Install the Adobe Premiere Pro CC 2018 (use autoplay.exe).
- Patch installed product with adobe.snr.patch.v2.0-painter.exe from Crack\Patch folder. Select "Try to patch another product with amtlib file (64-Bit)".
- The default path: C:\Program Files\Adobe\Adobe Premiere Pro CC 2018\amtlib.dll

Note: If you encounter any issues with a previous installation / crack, please uninstall Adobe Premiere Pro CC 2018 and delete those folders:
C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SLCache
C:\ProgramData\Adobe\SLStore

Checksum:
a74e06fc2700265f23ff388e530ab2ddf1b4eaac *Adobe.Premiere.Pro.CC.2018.Multilingual.iso


Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
  • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
  • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
  • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

  • Please wait while i am loading Facebook SDK js