This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Friday, 17 November 2017

Adobe chính thức phát hành bộ cài đặt Creative Cloud 2018


Sau nhiều ngày chờ đợi thì đến hôm nay Adobe đã chính thức phát hành tới người dùng trọn bộ cài đặt offline Adobe CC 2018 cho cả Windows và Mac OS.

Ba ứng dụng mới bên cạnh Lightroom CC trong bộ Adobe Creative Cloud 2018 là Adobe XD CC dành cho thiết kế giao diện người dùng, Adobe Dimension CC chuyển ảnh 2D sang 3D và Adobe Character Animator CC cho các nhân vật hoạt hình 2D.

Photoshop CC 2018 bổ sung một số tính năng mới bao gồm công cụ bút cong Curvature Pen, hỗ trợ định dạng ảnh HEIF của Apple, công cụ Brush cũng được cải tiến, tự động lấy nét, công cụ lựa chọn và mask tốt hơn

Illustrator CC cập nhật không gian làm việc Essentials với Properties Panel mới cung cấp có giao diện trực quan và hợp lý hơn. Ngoài ra phần mêm cũng hỗ trợ nhiều Artboard, tùy chọn để vô hiệu hóa Zoom to Selection, hỗ trợ nhiều font chữ, và màu sắc.

InDesign CC hỗ trợ endnote và annotation, cải tiến các kiểu đối tượng, đường viền và tùy chọn để quản lý text trong Creative Cloud Libraries.

Trọn bộ cài đặt cho cả Windows và MAC OS được cập nhật tại đây. Bạn có thể dùng key kích hoạt hoặc tool bẻ khóa tùy thích. Checksum trước khi cài đặt để tránh lỗi phát sinh

I, Windows

Name SHA1 Download
Photoshop CC 2018 (32-bit) 4A85469DF1D34FAB986E04784626AD98AA9AE2F3 Here
Photoshop CC 2018 (64-bit) A5834D5166583850112ADF35494CAE332D9CA504 Here
Lightroom CC 2018 8809028428B196EA613A29BDCAFE4187E7117F7B Here
Lightroom Classic CC 2018 13A926E7824AA3153807E4278A075C54ADAB58C4 Here
Illustrator CC 2018 (32-bit) 3BA65A508DC19B99A3AFE15A745E181D27F4BFE8 Here
Illustrator CC 2018 (64-bit) 7499A50ECA9D12BD52816E265EF03443865D7C01 Here
InDesign CC 2018 (32-bit) 1473E0682F67AE57CFB72442E6530330C348679C Here
InDesign CC 2018 (64-bit) 8E13E527996A04511D27CF1EF141E7E3991552F4 Here
InCopy CC 2018 (32-bit) 33E82D92E08B0E112E0687E55E5748DBF5A40CBB Here
InCopy CC 2018 (64-bit) D6CA5671F3DB2AD46FEC2A7C2D6AEC392EDA19D8 Here
Dreamweaver CC 2018 (32bit) 921A763968879C24CFD69884AED946A48851FCBA Here
Dreamweaver CC 2018 (64bit) AC8E44993919E7048A610DE84DA3260BCBC5AD5C Here
Adobe Muse CC 2018 B7F6FAD5E58D33DD8219CE2B0A55A76969DA4007 Here
Animate CC 2018 (Flash Pro) FA8397B3E216D525473F229D9E71A4E815D8FBA7 Here
Dimension CC 2018 DDB99600CA047B47DDC6164AEE5BDAB93067EB0D Here
Character Animator CC 2018 AB250D65DCA128F4A4DD5A9C09B2CEAC9BDA05D0 Here
Premiere Pro CC 2018 38CE81A366F6593650E6360872504EDCF80BCAC6 Here
After Effects CC 2018 97F576DCA50F5ED8461254BCC6FC4AC9B13CE01A Here
Audition CC 2018 4D5B51E59DE0B07E3740C9EDABDE5B06BA3FE99F Here
Prelude CC 2018 895B27212B19CEF1C042D59780F85AD2AF852326 Here
Media Encoder CC 2018 F2BFB481336C3B801EA92045402E1C11A4B9978F Here
Bridge CC 2018 (32-bit) 67D237707523D681CF45FACF0F5E1B482D9C89B1 Here
Bridge CC 2018 (64-bit) 61C6E2A46DF5A85939791D83424B23363CE7F3C2 Here
CC Desktop App (v. 4.3.0.256) C7CA7493011DBC5902D78DEE32F79CF2B32B58FD Here
Acrobat Pro CC 9D34646A335B56F58000FBBCDCDDF095126D0261 Here
Extendscript Toolkit CC 8915B1E4A1C2090E128428F37DBB488719844437 Here
Gaming SDK 1.4 914413EEB471B0D22C8826217A73FAD17FE5DB49 Here
Touch App Plugins E7392DB740979424CC2B08E38480E854E129A6F0 Here
Flash Builder Premium (32-bit) 73A557D48B1E5FEC00478540BE313B7BF85D8D17 Here
Flash Builder Premium (64-bit) 35F9865CCD2032B6FE62DA51D5777D11E9786238 Here
SpeedGrade CC 2385B88E9410860E52A646213CE796C138515DB0 Here
Scout A331D98561D2C15016BF2CCF6E50DC58859E1F98 Here

II, MAC OS

Name SHA1 Download
Photoshop CC 2018 (64-bit) 7FB6D48B9AE6EEEA9F08B84E3FE6EB01DC6FAFB0 Here
Lightroom CC 2018 12D706D23BBCC41D838BC5308A2BBB4AE5F8CD6A Here
Lightroom Classic CC 2018 74D1323F4A2CEB0CC36DC9953A2E72962AAE7648 Here
Illustrator CC 2018 (64-bit) C0E758D50F1505A11E671CD2619A74BFF5350A60 Here
InDesign CC 2018 (64-bit) 6E14CE1676996F2B6BB77F392747E555539792E6 Here
InCopy CC 2018 (64-bit) 15FDC8DBA5F038CA475A6FDB4984C4D890D6E9D5 Here
Dreamweaver CC 2018 (64bit) C0F5D7BD3E46BA8C2198457C9C0351948026A24B Here
Adobe Muse CC 2018 964B318962AE301C31D146E0DB3B7676370B7AC3 Here
Animate CC 2018 (Flash Pro) 8D457173011000C925809A953E5B4E702D5D9977 Here
Dimension CC 2018 E81C593987B63D92E7F746FE93D4134AF484272A Here
Character Animator CC 2018 86B978921BB3C9481040562010FEC5CD634A6E54 Here
Premiere Pro CC 2018 A61867C23138626A5E69DD8D67E15613B1BE466F Here
After Effects CC 2018 7913756D3789810E1B89505A332BE60E0C9FE9D6 Here
Audition CC 2018 BD99B9C53E2B6931E3435858E84FE76B57D49683 Here
Prelude CC 2018 234D442CC9572F4B811C3AE2E0853F487A73A637 Here
Media Encoder CC 2018 B5335DB0EAB43AA462477135DA307831972981A6 Here
Bridge CC 2018 (64-bit) 852580AEEA4EF72A9001B000E91672D297BF357E Here
CC Desktop App (v. 4.3.0.256) EF50054D2ED7706CFAA0970A40652A3EE284A84E Here
Acrobat Pro CC 816D509CAC9AD3EEEB48F039EECCA3BC0660C3B5 Here
Extendscript Toolkit CC F194D9E51FA5F88319B8E9979B613A50446EDE8A Here
Gaming SDK 1.4 B736DDE749B54A84DAE99F7768578B4724588AE5 Here
Touch App Plugins D8204667F599C729A183343CE7E57ED73F757029 Here
Flash Builder Premium (64-bit) ED252F24F0A3D8E60DCE54DEA9046678A40B9656 Here
SpeedGrade CC DB8605DE7A7EAD1D2455334C2E82E7A0A8E1FDE5 Here
Scout 44EBB6C496D7989044F4A4142E3EE85181CB2920 Here
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
  • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
  • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
  • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

  • Please wait while i am loading Facebook SDK js