This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Friday, 13 October 2017

[Tips] Tạo liên kết tải trực tiếp dịch vụ chia sẻ file Box.com


Lưu trữ & chia sẻ file là nhu cầu không thể thiếu với mỗi chúng ta. Tuy nhiên việc chọn 1 dịch vụ chia sẻ uy tín, không xóa file cũng như hạn chế việc quét virus, bản quyền ... là điều không đơn giản.

Bài viết này xin chia sẻ tới bạn đọc dịch vụ lưu trữ trực tuyến box.com. Đây là một host khá nổi tiếng, giao diện đẹp, bảng điều khiển dễ sử dụng, dễ dàng tạo link tải trực tiếp cũng như hỗ trợ chế độ xem trước khá linh hoạt.

Box.com cung cấp cho người dùng 10GB dung lượng lưu trữ miễn phí với dung lượng file tải lên không vượt quá 250MB và băng thông tối đa trong 1 tháng không vượt quá 10GB, phù hợp với những đối tượng có nhu cầu chia sẻ file không quá lớn, các file "nhạy cảm" về bản quyền hoặc thuốc "đặc trị phần mềm". Nếu bạn có nhu cầu sử dụng thêm có thể nâng cấp lên các gói cao cấp hơn

Để tạo tài khoản miễn phí bạn truy cập https://www.box.com. Sau khi tạo tài khoản thành công những lần đăng nhập sau bạn có thể truy cập vào https://app.box.com để vào nhanh giao diện quản lý file.

Tại đây bạn tiến hành tạo 1 folder để tiện chia sẻ và quản lý file.
Tương tự các host khác, box hỗ trợ bạn tải lên cả thư mục hoặc các file riêng biệt. Để lấy link tải trực tiếp (khi người dùng click vào sẽ tự động tải xuống không cần xác nhận) bạn làm như sau.

B1. Lấy link share và ID của thư mục

Ví dụ được link https://app.box.com/s/m6jbiyq227bk2h0yl5lvodi82juujxso bạn chú ý đoạn tokens bôi đậm ở cuối chính là ID của folder.

B2: Lấy ID của file

Tiếp tục click vào file muốn chia sẻ bạn sẽ lấy được ID của file.
Tạo link tải trực tiếp bằng cách thay ID folder và ID file theo mẫu

http://www.box.com/index.php?rm=box_download_shared_file&shared_name=ID FOLDER&file_id=f_ID FILE

Ví dụ:

http://www.box.com/index.php?rm=box_download_shared_file&shared_name=m6jbiyq227bk2h0yl5lvodi82juujxso&file_id=f_237568369199

Sau này khi muốn chia sẻ file trong thư mục đó, bạn chỉ cần thay đổi ID của file và đương nhiên khi chia sẻ file trong thư mục khác bạn sẽ phải thay đổi luôn cả ID của folder.

Tuy nhiên cứ làm thủ công như này có vẻ không hay, vì thế tôi có soạn 1 đoạn batch script nhỏ giúp bạn nhanh chóng tạo direct link. Việc của bạn cần làm đó là dán link share của cả Folder và file vào và script sẽ xuất ra link ta mong muốn

Để làm được điều đó bạn soạn thảo tập tin .bat hoặc .cmd với nội dung
:: Author - Hoang Hung
@echo off
color 0f
title Export Direct Link Box.com
rem Link folder : https://app.box.com/s/u0v3uk68rf3f1axugk9a2cu8qn9clu3h
rem Link file   : https://app.box.com/file/210556466292
rem Output: http://www.box.com/index.php?rm=box_download_shared_file&shared_name=u0v3uk68rf3f1axugk9a2cu8qn9clu3h&file_id=f_210556466292

echo.&set /p boxfolder=Enter link of folder: 
echo.&set /p boxfile=Enter link of file: 
call:getlink

:loop
cls
if %temp%==1 (
 echo.&set /p boxfile=Enter link of file: 
 call:getlink
)
if %temp%==0 (
 echo.&set /p boxfolder=Enter link of folder: 
 echo.&set /p boxfile=Enter link of file: 
 call:getlink
)
exit /b

:getlink
for /f "tokens=4 delims=/" %%a in ("%boxfolder%") do set boxfolderID=%%a
for /f "tokens=4 delims=/" %%b in ("%boxfile%") do set boxfileID=%%b
echo | set /p fullbox="http://www.box.com/index.php?rm=box_download_shared_file&shared_name=%boxfolderID%&file_id=f_%boxfileID%" | clip
echo.&echo =================================================================================================================
echo.&echo DONE ! Link copied to your Clipboard ! Ctrl V to share link
echo.
choice /c yn /m "Do you want to save ID FOLDER ?: "
if %errorlevel%==2 (set temp=0&goto:loop)
if %errorlevel%==1 (set temp=1&goto:loop)
exit /b
Chạy script và dán lần lượt link của folder và file vào, lập tức direct link sẽ được xuất ra clipboard cho bạn Ctrl V
Để thuân tiện hơn cho bạn, tôi có thêm đoạn nhớ ID folder như đã đề cập ở trên, theo đó nếu bạn chọn Y, thì ở lần tạo link tiếp theo nó chỉ đòi bạn link của File, nếu chọn N sẽ reset lại như lần chạy đầu, yêu cầu bạn nhập cả folder và file

Khi chọn Y (tiếp tục chia sẻ direct link cho file nằm cùng thư mục với file vừa tạo link)
Khi chọn N (tạo direct link cho file ở thư mục khác)
Như vậy tôi đã giới thiệu xong cho các bạn cách nhanh chóng tạo direct link cho dịch vụ box.com. Hi vọng bạn sẽ có thêm cho mình 1 dịch vụ lưu trữ file uy tín và ổn định để chia sẻ những tài nguyên quý giá cho cộng đồng nhé

Chúc thành công !
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
  • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
  • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
  • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

  • Please wait while i am loading Facebook SDK js