This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Tuesday, 24 October 2017

[MAC OS] Trọn bộ cài đặt Adobe Creative Cloud 2018 (Unoriginal)


Sự kiện Adobe MAX diễn ra cũng là lúc các phần mềm của Adobe với phiên bản CC 2018 được phát hành chính thức. Qua đó hãng đã giới thiệu rất nhiều tính năng mới được tích hợp trong bộ apps đồ sộ của mình.

Và đương nhiên là các tín đồ rất nóng lòng muốn trải nghiệm đúng không nào. Bài viết này sẽ chia sẻ cho các bạn source cài đặt cùng công cụ bẻ khóa mới nhất

Liên kết tải về

1. Adobe Acrobat Pro DC 2017 v009.20044
File: Adobe Acrobat Pro DC 2017 v009.20044 Mac.zip
Size: 692706280 bytes
SHA1: 9E7AF4895D8D14D24BF4C021FD91FE58DEE6E032
2. Adobe After Effects CC 2018 v15.0.0
File: Adobe After Effects CC Mac 2018 v15.0.0.zip
Size: 1969139078 bytes
SHA1: 39DA3E61A43CE277F528251ACB116324DBD75654
3. Adobe Animate CC 2018 v18.0
File: Adobe Animate CC Mac 2018 v18.0.zip
Size: 2061452102 bytes
SHA1: 058EF60733CE32C0D371C2830F2FC1DD718AB3DA
4. Adobe Audition CC 2018 v11.0.0
File: Adobe Audition CC Mac 2018 v11.0.0.zip
Size: 896237406 bytes
SHA1: 2494FDCFD23D82E1F23E4CA1008252A0DE6CA885
5. Adobe Bridge CC 2018 v8.0
File: Adobe Bridge CC Mac 2018 v8.0.zip
Size: 1169961782 bytes
SHA1: 587424674510462E2B106C15979D2F0FFA2E25C1
6. Adobe Character Animator 1.1.0
File: Adobe Character Animator Mac 2018 v1.1.0.zip
Size: 1024208258 bytes
SHA1: 46E61E8C2B1E5E8A8CA9184B998820ED41D29ED8
7. Adobe Dimension CC
File: Adobe Dimension CC 2018 Mac.zip
Size: 1573655836 bytes
SHA1: C914996B1A2DF9B0D47CC4FE4770828283D08681
8. Adobe Dreamweaver CC 2018 v18.0
File: Adobe Dreamweaver CC Mac 2018 v18.0.zip
Size: 998196582 bytes
SHA1: 9C06FCF58AC56CCD43A2ECEC44328BBC176D14EF
9. Adobe Illustrator CC 2018 v22.0.0
File: Adobe Illustrator CC Mac 2018 v22.0.0.zip
Size: 2341054838 bytes
SHA1: 4DF332931AB9EE2671F4044034CB8E19FF40AC0E
10. Adobe InCopy CC 2018 v13.0
File: Adobe InCopy CC Mac 2018 v13.0.zip
Size: 1094886206 bytes
SHA1: 9D86CB923CCE430D14C7D3A5AC165AF441B9453D
11. Adobe InDesign CC 2018 v13.0
File: Adobe InDesign CC Mac 2018 v13.0.zip
Size: 1106192206 bytes
SHA1: 1BFFE575251CB227CE91C4E9AA036698387A532F
12. Adobe Media Encoder CC 2018 v12.0.0
File: Adobe Media Encoder CC Mac 2018 v12.0.0.zip
Size: 1613217158 bytes
SHA1: 7FDA396E9A9D9D31983761B0AC7D35FD61233267
13. Adobe Muse CC 2018.0
File: Adobe Muse CC Mac 2018.0.zip
Size: 934673678 bytes
SHA1: 61303BB4DF1674D192CE0B0F9AC0AF8DAC420A43
14. Adobe Photoshop CC 2018 v19.0
File: Adobe Photoshop CC Mac 2018 v19.0.zip
Size: 1774448982 bytes
SHA1: 07C83AD46560ADC47A0AE5027E1B5A11116F5358
15. Adobe Photoshop Lightroom Classic CC v7.0
File: Adobe Lightroom CC Classic Mac 2018 v7.0.zip
Size: 1460223364 bytes
SHA1: E68F2B304B78FF2575CF8C5781CE5E48840EF2AE
16. Adobe Prelude CC 2018 v7.0.0
File: Adobe Prelude CC Mac 2018  v7.0.0.zip
Size: 1030148948 bytes
SHA1: 310EB32B1B7F99CE9B5F30F60F1573C4C5AAEC4D
17. Adobe Premiere CC 2018 v12.0.0
File: Adobe Premiere CC Mac 2018 v12.0.0.zip
Size: 1822962526 bytes
SHA1: 094F48F653172A79A947E6B1DCA879C7812B49D4
18. Adobe XD CC v1.0.12
File: Adobe XD CC Mac 2018 v1.0.12.zip
Size: 505574180 bytes
SHA1: 12F26157A91460769E98B481D28607FEB744D269
Công cụ bẻ khóa
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
  • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
  • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
  • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

  • Mạnh Hà Blogger 10/29/2017 12:57:00 PM
    Nó yêu cầu mật khẩu bạn ơi
    Please wait while i am loading Facebook SDK js