This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Friday, 8 September 2017

[Collection] Microsoft Windows Embedded Original MSDN


Windows Embedded là hệ điều hành nhúng của Microsoft được thiết kế để phù hợp khi chạy (Nhúng - Embedded) với nhiều loại thiết bị như: máy chấm công, máy bán hàng (POS), máy công nghiệp... và các thiết bị di động thông minh

Ưu điểm của Windows Embedded là được thiết kế và rút gọn tối giản để có thể chạy phù hợp và tương thích với tất cả các thiết bị từ cấu hình cực thấp đến các thiết bị cực mạnh. Đặc biệt, Windows Embedded có giá thành cực kỳ rẻ hoặc có thể miễn phí đối với các thiết bị nhỏ

Tùy vào từng thiết bị và mục đích sử dụng mà chúng ta chia Windows Embedded ra làm 6 loại chính
 • Windows Embedded Core: sử dụng cho các thiết bị cấu hình cực thấp, ko cần có màn hình. Ví dụ: máy chấm công, máy bán hàng (POS), Robot, tủ lạnh, máy giặt, máy điêu khắc...
 • Windows Embedded Entry: sử dụng như Windows thông thường và hỗ trợ các CPU như: Atom, Celeron, AMD E Series
 • Windows Embedded Value: sử dụng như Windows thông thường và hỗ trợ các CPU như: Core I3, Core I5, Core M, AMD: R Series, A10, A8
 • Windows Embedded High-End: sử dụng như Windows thông thường và hỗ trợ các CPU như: Core I7, Xeon, AMD: FX 7500, FX 9370, FX 9590, FX 7600P
 • Windows Embedded Enterprise: sử dụng cho các doanh nghiệp với các mục đích đặc thù
 • Windows Embedded Mobile: sử dụng cho các thiết bị di động

Tính năng các phiên bản Windows Embedded Core Entry Value High End
Tương thích với các thiết bị cấu hình cực thấp: RAM (256MB, HDD <2G) Không Không Không
Tương thích với các thiết bị cấu hình thấp: CPU như: Atom, Celeron, AMD E Series Không
Tương thích với các thiết bị cấu hình tầm trung: Core I3, Core I5, Core M, AMD: R Series, A10, A8 Không Không
Tương thích với các thiết bị cấu hình cao: Core I7, Xeon, AMD: FX 7500, FX 9370, FX 9590, FX 7600P Không Không Không

Trọn bộ cài đặt

1. Windows Embedded 8 Industry Pro
Windows Embedded 8 Industry Pro Language Pack (x86 and x64) - DVD (Multiple Languages)
File Name: mu_windows_embedded_8_industry_pro_language_pack_x86_x64_dvd_1966340.iso
Languages: English, Arabic, Bulgarian, Catalan, Czech, Danish, Greek, Estonian, Basque, Finnish, Galician, Hebrew, Croatian, Hungarian, Lithuanian, Latvian, Dutch, Norwegian, Polish, Portuguese-Brazil, Romanian, Slovak, Slovenian, Thai, Turkish, Ukrainian, Chinese - Hong Kong SAR, Portuguese-Portugal
SHA1: C94EB746A0294ADC067D5D417FCCDB24DF51D40B

Windows Embedded 8 Industry Pro (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_embedded_8_industry_pro_x64_dvd_1966345.iso
Languages: English
SHA1: AD2D538501FC9A26CC1E2B92BE17E828A2EE09D0

Windows Embedded 8 Industry Pro (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_embedded_8_industry_pro_x86_dvd_1966344.iso
Languages: English
SHA1: 54F5A13A26753BC1FEE87795CEF76C635A735D1F
2. Windows Embedded 8 Standard
Windows Embedded 8 Standard December 2015 Toolkit Update (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_embedded_8_standard_december_2015_toolkit_update_x86_dvd_8333267.iso
Languages: English
SHA1: 1EBF43A799B27174326127B9C391210F8F130B6E

Windows Embedded 8 Standard November 2015 Toolkit Update (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_embedded_8_standard_november_2015_toolkit_update_x86_dvd_7245702.iso
Languages: English
SHA1: FE1748B04EEB85DED9F63DAD71E82A1AB032B025

Windows Embedded 8 Standard March 2014 Toolkit Update (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_embedded_8_standard_march_2014_toolkit_update_x86_dvd_4081732.iso
Languages: English
SHA1: DC734091EFFCD678330907B997CC26B115604D9C

Windows Embedded 8 Standard September 2013 Toolkit Update (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_embedded_8_standard_september_2013_toolkit_update_x86_dvd_4081732.iso
Languages: English
SHA1: 94E5AE5587AC3EE25876AD3254D999C10FA9E38E

Windows Embedded 8 Standard Language Pack (x64) - DVD (Multiple Languages)
File Name: mu_windows_embedded_8_standard_language_pack_x64_dvd_2045374.iso
Languages: English, Arabic, Bulgarian, Catalan, Czech, Danish, Greek, Spanish, Estonian, Basque, Finnish, Galician, Hebrew, Croatian, Hungarian, Italian, Lithuanian, Latvian, Dutch, Norwegian, Polish, Portuguese-Brazil, Romanian, Russian, Slovak, Slovenian, Serbian, Swedish, Thai, Turkish, Ukrainian, Chinese - Taiwan, Portuguese-Portugal
SHA1: ED99B226429BDCBB5F09AA922A219215BCD4005E

Windows Embedded 8 Standard Language Pack (x86) - DVD (Multiple Languages)
File Name: mu_windows_embedded_8_standard_language_pack_x86_dvd_2045226.iso
Languages: English, Arabic, Bulgarian, Catalan, Czech, Danish, Greek, Spanish, Estonian, Basque, Finnish, Galician, Hebrew, Croatian, Hungarian, Italian, Lithuanian, Latvian, Dutch, Norwegian, Polish, Portuguese-Brazil, Romanian, Russian, Slovak, Slovenian, Serbian, Swedish, Thai, Turkish, Ukrainian, Chinese - Taiwan, Portuguese-Portugal
SHA1: AA43B9ACA160EC44307B963F3FEAC00B8A550426

Windows Embedded 8 Standard Toolkit (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_embedded_8_standard_toolkit_x86_dvd_1791541.iso
Languages: English
SHA1: A88510324E4847F5033120577B0A1E687C681738

Windows Embedded 8 Standard Image Builder Wizard (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_embedded_8_standard_image_builder_wizard_x64_dvd_1791545.iso
Languages: English
SHA1: 6C54418ECFBD5174C616193179EEADE4B9C972C5

Windows Embedded 8 Standard Image Builder Wizard (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_embedded_8_standard_image_builder_wizard_x86_dvd_1791542.iso
Languages: English
SHA1: B12A23BE2414C311CCCDB481E00FB8BA34DA3077
3. Windows Embedded 8.1 Industry
Windows Embedded 8.1 Industry Pro (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_embedded_8_1_industry_pro_x64_dvd_2707203.iso
Languages: English
SHA1: 3340FE786900D0D1CBC687806435B37F2A508BA1

Windows Embedded 8.1 Industry Pro (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_embedded_8_1_industry_pro_x86_dvd_2707505.iso
Languages: English
SHA1: C043A0ECA6C694A329AF25481D53115635E3A6DB

Windows Embedded 8.1 Industry Enterprise (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_embedded_8_1_industry_enterprise_x86_dvd_2710801.iso
Languages: English
SHA1: FBAD0E71B0E69232E8BBCBCDD9069B2C16CA82B9

Windows Embedded 8.1 Industry Enterprise (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_embedded_8_1_industry_enterprise_x64_dvd_2710518.iso
Languages: English
SHA1: E404FC0B499E6538DE9BC2BD09A494D90F782DE4
4. Windows Embedded 8.1 Industry with Update
Windows Embedded 8.1 Industry Pro ELM Update (x86 and x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_embedded_8.1_industry_pro_elm_update_x86_x64_dvd_3972697.iso
Languages: English
SHA1: 815E91BAE40DD19221859425ECFAB8C3EE568A2F

Windows Embedded 8.1 Industry Enterprise with Update (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_embedded_8.1_industry_enterprise_with_update_x64_dvd_6052160.iso
Languages: English
SHA1: 8815ADCB942302D02484469F6EE1FAB477BB19E3

Windows Embedded 8.1 Industry Enterprise with Update (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_embedded_8.1_industry_enterprise_with_update_x86_dvd_6052252.iso
Languages: English
SHA1: 54B5472A393AB0059455F90D1DDC48A47E87A3DD

Windows Embedded 8.1 Industry Pro with Update (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_embedded_8.1_industry_pro_with_update_x86_dvd_6052123.iso
Languages: English
SHA1: B30DAAC72EC94352D3CE8544DC6FDA83E017A33D

Windows Embedded 8.1 Industry Pro with Update (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_embedded_8.1_industry_pro_with_update_x64_dvd_6052086.iso
Languages: English
SHA1: DCD10322CB20A98D40ED558BB15CADB025DF98C9
5. Windows Embedded CE 5.0
Windows Embedded CE 5.0, Disc 1 (English)
File Name: en_win_ce_net_cd1.iso
Languages: English
SHA1: 2d4c5ca30d414b9a4920f6c8d8635d9f352a2f07

Windows Embedded CE 5.0, Disc 2 (English)
File Name: en_win_ce_net_cd2.iso
Languages: English
SHA1: bd8f0c00075f29a2857dd7ac6e5197a94bae4729

Windows Embedded CE 5.0, Disc 3 (English)
File Name: en_win_ce_net_cd3.iso
Languages: English
SHA1: 930e4d8db7cdbebda86846a1117e62fc0ef6d2a8

Windows Embedded CE 5.0, Disc 4 (English)
File Name: en_win_ce_net_cd4.iso
Languages: English
SHA1: fca5c4ebdd8beb58822efcfbf1012954de22e436

Windows Embedded CE 5.0, Disc 5 (English)
File Name: en_win_ce_net_cd5.iso
Languages: English
SHA1: edef23031e8bf5b0ff35702ad92cb31baaab5718

Windows Embedded CE 5.0, Disc 6 (English)
File Name: en_win_ce_net_cd6.iso
Languages: English
SHA1: 4306947ec8fccdd9118c75f2c5bd14cd78e28f5e
6. Windows Embedded CE 6.0
Windows Embedded CE 6.0 (English)
File Name: en_windows_embedded_ce_6.0_dvd.iso
Languages: English
SHA1: e87741c75019bc4d22baebff40ae2eb2afb61796
7. Windows Embedded CE 6.0 R2
Windows Embedded CE 6.0 R2 (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_embedded_ce_6.0_r2_x64_dvd_x13-95609.iso
Languages: English
SHA1: 73b4a9a99bcf33b716eccf425048cfca7f20b762
8. Windows Embedded CE 6.0 R3
Windows Embedded CE 6.0 R3 - DVD (English)
File Name: en_windows_embedded_ce_6.0_r3_dvd__x16-28730.iso
Languages: English
SHA1: 69A456B4D3F26FA7FAB40711756E90B4108940FD
9. Windows Embedded Compact 2013
Windows Embedded Compact 2013 - September 2015 (x86 and x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_embedded_compact_2013_september_2015_x86_x64_dvd_7246328.iso
Languages: English
SHA1: F5A7D90098D7CC6159148C42597F1C513C581F32

Windows Embedded Compact 2013 - February 2015 (x86 and x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_embedded_compact_2013_february_2015_x86_x64_dvd_6579517.iso
Languages: English
SHA1: 4D16E9CAF125678407D12A7006D7A1B852A42812

Windows Embedded Compact 2013 Update 11 (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_embedded_compact_2013_update_11_x86_dvd_5902248.iso
Languages: English
SHA1: 568A1C270549E64CB0ECF6F210CF882E988CC5D5

Windows Embedded Compact 2013 Update 5 (x86 and x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_embedded_compact_2013_update_5_x86_and_x64_dvd_4083417.iso
Languages: English
SHA1: 267E8B7F13F208AB36998DDFC49682951AD7DBBE

Windows Embedded Compact 2013 (x86 and x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_embedded_compact_2013_x86_x64_dvd_2247108.iso
Languages: English
SHA1: 259047F017768865050B4F1A0AEB5AB8DA784BB2
10. Windows Embedded Compact 7
Windows Embedded Compact 7 - June 2017 (x86 and x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_embedded_compact_7_june_2017_x86_x64_dvd_11023054.iso
Languages: English
SHA1: D0EC65F626403164A2442CDD89950FEECE313439

Windows Embedded Compact 7 disc 1 (x86 and x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_embedded_compact_7_disc_1_x86_x64_dvd_661071.iso
Languages: English
SHA1: 18A802B9D0A78B40A762AE8229A5DC47424F1674

Windows Embedded Compact 7 disc 2 (x86 and x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_embedded_compact_7_disc_2_x86_x64_dvd_645485.iso
Languages: English
SHA1: 12CAB699F1AB75ACDC2832A0BAABB0E5078BA4B4

Windows Embedded Compact 7 RDP RemoteFX Update (x86 and x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_embedded_compact_7_rdp_remotefx_update_x86_x64_dvd_701232.iso
Languages: English
SHA1: 5A9BA3D10A715043CB6F66BEEA33AFF5D94D0119

Windows Embedded Compact 7 – March 2013 (x86 and x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_embedded_compact_7_march_2013_x86_x64_dvd_2197408.iso
Languages: English
SHA1: 9E0244D0D2D3410E1DAC77F6C465F2117B20FA1D

Windows Embedded Compact 7 – Update 3 (x86 and x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_embedded_compact_7_update_3_x86_x64_dvd_749687.iso
Languages: English
SHA1: 958ADA4AE6CC2629D5BA217BC61086D0685EB137
11. Windows Embedded Device Manager
Windows Embedded Device Manager 2011 (x86 and x64) - DVD (Chinese-Traditional, English, and Korean)
File Name: mu_windows_embedded_device_manager_2011_x86_and_x64_dvd_625966.iso
Languages: English, Korean, Chinese - Traditional
SHA1: 4A4BF585504B857C57C41FC0C4EC7741450977C9

Windows Embedded Device Manager 2011 with SP1 (x86 and x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_embedded_device_manager_2011_with_sp1_x86_and_x64_dvd_773587.iso
Languages: English
SHA1: 8FA9BA3101A4B6AC77B75A95F5BB51D416ECBCE3

Windows Embedded Device Manager 2011 SP1 (x86 and x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_embedded_device_manager_sp1_x86_and_x64_dvd_773623.iso
Languages: English
SHA1: AD4F93537661C86D5F2B1CFAA678B5A7ABF3A558
12. Windows Embedded POSReady
Windows Embedded POSReady 7 Language Pack (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_embedded_posready_7_lang_pack_x64_dvd_698178.iso
Languages: English
SHA1: 0B5321E00BE3A8C784FC26E0C5376276EB3F86BE

Windows Embedded POSReady 7 Language Pack (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_embedded_posready_7_lang_pack_x86_dvd_698172.iso
Languages: English
SHA1: 08F32DFC4268CF370DB8D583FD65DE554AF39324

Windows Embedded POSReady 7 Evaluation (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_embedded_posready_7_eval_x64_dvd_698169.iso
Languages: English
SHA1: 5376E9B8A4AEADF121F349C2134E852D0D97CE47

Windows Embedded POSReady 7 Evaluation (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_embedded_posready_7_eval_x86_dvd_698168.iso
Languages: English
SHA1: B3E5C4A81D989A84DDD0143B791F57CD6887BDF7

Windows Embedded POSReady 2009 (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_embedded_posready_2009_x86_dvd_283454.iso
Languages: English
SHA1: 0E9E37F9268BBB7181E0A1AE561C178382CC3014
13. Windows Embedded Standard
Windows Embedded Standard 2009 (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_embedded_standard_2009_x86_dvd_283454.iso
Languages: English
SHA1: 22EE3DD9BB07D6C389FE809F68038C5ABFDFF501

.Net Framework 4.0 for Windows Embedded Standard 2009 (x86) - (English)
File Name: en_.net_framework_4_0_for_windows_embedded_standard_2009_x86_566538.exe
Languages: English
SHA1: 99398427E03CF3110D6C731A39651726005BE68A

Enhanced Write Filter Provider and Management Tool for Windows Embedded Standard 2009 (x86) - (English)
File Name: en_enhanced_write_filter_provider_management_tool_for_windows_embedded_standard_2009_x86_651137.exe
Languages: English
SHA1: 08CF4BF8F0AAD9B29773C929902DEA6B22030E15

File Based Write Filter Provider and Management Tool for Windows Embedded Standard 2009 (x86) - (English)
File Name: en_file_based_write_filter_provider_management_tool_for_windows_embedded_standard_2009_x86_651137.exe
Languages: English
SHA1: 7CB5EFBA7ADA96D3C2208BB76DE1A3F37312C99B

Internet Explorer 8 for Windows Embedded Standard 2009 (x86) - (English)
File Name: en_internet_explorer_8_for_windows_embedded_standard_2009_x86_dvd_503441.iso
Languages: English
SHA1: 64C902757315606174FC459A61617A7857FFD570

Microsoft Chart Controls for .NET Framework 3.5 for Windows Embedded Standard 2009 (x86) - (English)
File Name: en_microsoft_chart_controls_for_.net_framework_3.5_for_windows_embedded_standard_2009_x86_851457.exe
Languages: English
SHA1: 4C9F66009FCD3F6CAA40F2B53FC7B898A7D2BBDD

On-Screen Logon Keyboard for Windows Embedded Standard 2009 (x86) - (English)
File Name: en_on-screen_logon_keyboard_windows_embedded_standard_2009_x86_x15-90481.exe
Languages: English
SHA1: 0065688C43142F6A279C595678EE0B27C89F3EF1

Powershell 2.0 for Windows Embedded Standard 2009 (x86) - (English)
File Name: en_powershell_2.0_for_windows_embedded__standard_2009_x86_507330.exe
Languages: English
SHA1: F8A967D636E192A65D8B68864F31B21E5F31EE48

Remote Desktop Connection 7 for Windows Embedded Standard 2009 (x86) - (English)
File Name: en_remote_desktop_connection_7_for_windows_embedded_standard_2009_x86_x16-36051.exe
Languages: English
SHA1: A965B183E598C9C0C8FF25BFD06B6ADCE4299CCE

Silverlight 2 for Windows Embedded Standard 2009 (x86) - (English)
File Name: en_silverlight_2_windows_embedded_standard_2009_x86_x15-90479.exe
Languages: English
SHA1: 31FE99A2075E6DC8CDE00938074B409DF8EF64DB

Silverlight 3 for Windows Embedded Standard 2009 (x86) - (English)
File Name: en_silverlight_3_windows_embedded_standard_2009_x86_x16-26444.exe
Languages: English
SHA1: 355E4B2CB0951F36BF5D2F3CBECCBDF405DB9B5C

Silverlight 4 for Windows Embedded Standard 2009 (x86) - (English)
File Name: en_silverlight_4_for_windows_embedded_standard_2009_x86_611337.exe
Languages: English
SHA1: B0042EE9AFE7D7842455E6AC714A052175768C12

Silverlight 5 for Windows Embedded Standard 2009 (x86) - (English)
File Name: en_silverlight_5_for_windows_embedded_standard_2009_x86_851457.exe
Languages: English
SHA1: 56E07DC49DD674BF48A59CA95334562428E214FA

Web Services on Devices API for Windows Embedded Standard 2009 (x86) - (English)
File Name: en_web_services_on_devices_api_for__windows_embedded_standard_2009_x86_514557.exe
Languages: English
SHA1: 683A53CB4C360CD45AE4FCBB0C3BB30BA90E6083

Web Services on Devices API for .NET for Windows Embedded Standard 2009 (x86) - (English)
File Name: en_web_services_on_devices_api_for_.net_for_windows_embedded_standard_2009_x86_536191.exe
Languages: English
SHA1: FE895FB5470A6AA963221761E58DCBDDFA3A3B60

Windows Installer Service 4.5 for Windows Embedded Standard 2009 (x86) - (English)
File Name: en_windows_installer_service_4.5_for_windows_embedded_standard_2009_x86_472645.exe
Languages: English
SHA1: 7945A5F919FE4C5C3285E888C74D60AAC4C234E7
14. Windows Embedded Standard 7
Windows Embedded Standard 7 SP1 Toolkit December 2013 Update (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_embedded_standard_7_sp1_toolkit_december_2013_update_x86_dvd_3430108.iso
Languages: English
SHA1: 54F0B14EEAE35EE1A6FA6F6946B557358CAA4EA2

Windows Embedded Standard 7 Service Pack 1 for Multilingual User Interface Pack (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_embedded_standard_7_sp1_for_mui_x64_dvd_669676.iso
Languages: English
SHA1: 928E13FFA45744E975E8C829D3F521FD5E802311

Windows Embedded Standard 7 Service Pack 1 for Multilingual User Interface Pack (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_embedded_standard_7_sp1_for_mui_x86_dvd_669659.iso
Languages: English
SHA1: 82715971C7373FC9B47250514DEF5C38761E581B

Windows Embedded Standard 7 SP1 Toolkit (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_embedded_standard_7_sp1_toolkit_x86_dvd_651894.iso
Languages: English
SHA1: 06341B6BF61318E34757812DC7E5A30D3A7F46AD

Windows Embedded Standard 7 SP1 Runtime (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_embedded_standard_7_sp1_runtime_x64_dvd_651894.iso
Languages: English
SHA1: 6F84F7A0E2315730A8F86750FC5959AEFF2AA8A8

Windows Embedded Standard 7 SP1 Runtime (x86 ) - DVD (English)
File Name: en_windows_embedded_standard_7_sp1_runtime_x86_dvd_651894.iso
Languages: English
SHA1: 828311930602A92278E6857AE5CF1338C021AD09
15. Windows XP Embedded
Windows XP Embedded Service Pack 2 - CD2 (Multilingual)
File Name: mui_winxp_embedded_sp2_cd2.iso
Languages: English, Multi-Language
SHA1: b6c98332e7dbad81d65b58ffa178a77eed3edea0
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=7201
-------------------------------------
Windows XP Embedded with Service Pack 2 - ISO CD1 (English)
File Name: en_winxp_embedded_sp2_cd1.iso
Languages: English
SHA1: 3fba1a66f14fc5b925fe9741f74e950d7a124b08
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=7050
 
Windows XP Embedded with Service Pack 2 - ISO CD2 (English)
File Name: en_winxp_embedded_sp2_cd2.iso
Languages: English
SHA1: 0f5218cd53ee8852ae9a06bf014e55a04131fc8b
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=7051
 
Windows XP Embedded with Service Pack 2 - ISO CD3 (English)
File Name: en_winxp_embedded_sp2_cd3.iso
Languages: English
SHA1: 6e08c4d82fe8a325f1490d6b55c8c299a9a9a947
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=7052
-------------------------------------
Windows XP Embedded Service Pack 1 - CD1 (MUI)
File Name: mui_winxp_embedded_sp1_cd1.iso
Languages: English, Multi-Language
SHA1: 97c9c0e5970a67959d635bce98e8ac0577324aad
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=7053
 
Windows XP Embedded Service Pack 1 - CD2 (MUI)
File Name: mui_winxp_embedded_sp1_cd2.iso
Languages: English, Multi-Language
SHA1: 07fdd6f1f369b14545331739c35f24df29aebfdd
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=7054
 
Windows XP Embedded Service Pack 1 - CD3 (MUI)
File Name: mui_winxp_embedded_sp1_cd3.iso
Languages: English, Multi-Language
SHA1: b7d475fce3ece629c51df843d475fa90dff9c128
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=7055
 
Windows XP Embedded Service Pack 1 - CD4 (MUI)
File Name: mui_winxp_embedded_sp1_cd4.iso
Languages: English, Multi-Language
SHA1: 1d6dab87ed7717cb99975f75e5632d6142d682c6
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=7056
-------------------------------------
Windows XP Embedded Service Pack 2 - CD1 (Multilingual)
File Name: mui_winxp_embedded_sp2_cd1.iso
Languages: English, Multi-Language
SHA1: 8310184aa7287bf0bc7b64f36a1b14eb015bf9cd
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=7057
 
Windows XP Embedded with Service Pack 1 - MUI CD1
File Name: mui_winxp_embedded_cd1.exe
Languages: English, Multi-Language
SHA1: 96c0920b44b97da49e30c1491c3887d9e277320b
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=4517
 
Windows XP Embedded with Service Pack 1 - MUI CD2
File Name: mui_winxp_embedded_cd2.exe
Languages: English, Multi-Language
SHA1: d0639cbf099639ae35608ca2ef5f396ffc46346f
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=4518
 
Windows XP Embedded (English)
File Name: win_xp_embedded.exe
Languages: English
SHA1: 8be53b70c7b7acc8569008cfc0b14bc581983de0
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=4213
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
 • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
 • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
 • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

 • Please wait while i am loading Facebook SDK js