This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Thursday, 21 September 2017

[Download] Tải về trọn bộ Adobe Master Collection Creative Cloud


Như các bạn đã biết kể từ khi Adobe Creative Cloud được ra mắt chúng ta không còn thấy hãng cho ra mắt bộ cài đặt offline Master Collection nữa. Điều này khá bất tiện cho những người có nhu cầu sử dụng nhiều ứng dụng trong bộ Adobe

Nắm bắt nhu cầu đó các builder đã tự build ra cho mình 1 bộ cài AIO tựa Master Collection để có thể cài đặt nhiều ứng dụng trong 1 lần cài đặt. Bộ cài cũng được chia làm nhiều disc nhỏ để phù hợp với từng đối tượng cũng như nhu cầu sử dụng.

Dưới đây là link tải và thông tin chi tiết

IV, Adobe Master Collection CC 2017

1. Adobe Master Collection CC 2017 RUS/ENG

Checksum SHA1
826a934a652cc6d5434dbbb488757e1f8d38ece5 *Adobe.Master.Collection.CC.2017.RU-EN.vol1.iso
7242c939cf0076459d6339ab5462dcdde3541c16 *Adobe.Master.Collection.CC.2017.RU-EN.vol2.iso
Info
Spoiler: 
  Disk 1
    - Adobe Acrobat DC Professional 32-bit (english & russian)
    - Adobe After Effects CC 2017 64-bit (english & russian)
    - Adobe Animate CC 2017 64-bit (english & russian)
    - Adobe Audition CC 2017 64-bit (english only)
    - Adobe Bridge CC 2017 32-bit (english & russian)
    - Adobe Bridge CC 2017 64-bit (english & russian)
    - Adobe Character Animator СС 64-bit (english only)
    - Adobe Dreamweaver CC 2017 32-bit (english & russian)
    - Adobe Dreamweaver CC 2017 64-bit (english & russian)
    - Adobe ExtendScript Toolkit CC 32-bit (english only)
    - Adobe Extension Manager CC 32-bit (english & russian)
    - Adobe Fuse CC 2015 32-bit (english only)
    - Adobe Illustrator CC 2017 32-bit (english & russian)
    - Adobe Illustrator CC 2017 64-bit (english & russian)
    - Adobe InCopy CC 2017 32-bit (english & russian)
    - Adobe InCopy CC 2017 64-bit (english & russian)
    - Adobe InDesign CC 2017 32-bit (english & russian)
    - Adobe InDesign CC 2017 64-bit (english & russian)
    - Adobe Media Encoder CC 2017 64-bit (english & russian)
    - Adobe Muse CC 2017 64-bit (english & russian)
    - Adobe Photoshop CC 2017 32-bit (english & russian)
    - Adobe Photoshop CC 2017 64-bit (english & russian)
    - Adobe Photoshop Lightroom 5 32-bit (english only)
    - Adobe Photoshop Lightroom 6 64-bit (english only)
    - Adobe Prelude CC 2017 64-bit (english & russian)
    - Adobe Premiere Professional CC 2017 64-bit (english & russian)
    - Adobe Scout CC 64-bit (english only)
    - Adobe SpeedGrade CC 2015 64-bit (english & russian)
    - Adobe Acrobat Distiller DC 32-bit (english & russian)

  Disk 2
    - Adobe Audition CS6 32-bit (english only)
    - Adobe Encore CS6 64-bit (english only)
    - Adobe Fireworks CS6 32-bit (english & russian)
    - Adobe Flash Builder 4.7 32-bit (english only)
    - Adobe Flash Builder 4.7 64-bit (english only)
    - Adobe Flash Professional CS6 32-bit (english & russian)
    - Adobe Prelude CS6 32-bit (english only)
    - Adobe Bridge CS6 32-bit (english & russian)
    - Adobe Bridge CS6 64-bit (english & russian)
    - Adobe ExtendScript Toolkit CS6 32-bit (english only)
    - Adobe Extension Manager CS6 32-bit (english & russian)
    - Adobe Media Encoder CS6 32-bit (english & russian)
    - Adobe Media Encoder CS6 64-bit (english & russian)
    - Exchange Panel for CS6 (english only)
Hướng dẫn cài đặt
Spoiler: 
 1.) Install Adobe Master Collection CC 2017 (use autoplay.exe).

 2.) Patch installed products with adobe.snr.patch.v2.0-painter.exe
   from the Crack\Patch folder.

 3.) Patch Fuse CC 2015 with aadobe.snr.patch.v2.0-painter.exe from Crack\Patch folder:
   select "Try to patch another product with amtlib file (32-Bit)".
   The default path for 32-bit operating system:
   C:\Program Files)\Adobe\Adobe Fuse CC (Preview)\Code\Build\Output\Fuse\bin\Release\
   The default path for 64-bit operating system:
   C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Fuse CC (Preview)\Code\Build\Output\Fuse\bin\Release\

 4.) Enjoy!


 Note: If you encounter any issues with a previous installation / crack,
 please uninstall all Adobe products and delete those folders:

 C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SLCache
 C:\ProgramData\Adobe\SLStore
 • DOWNLOAD

2. Adobe Master Collection CC 2017 RUS/ENG Update 1

Checksum SHA1
7d23836229418cfb7dec26cc6e33f8482a35c47f *Adobe.Master.Collection.CC.2017.u1.RU-EN.vol1.iso
01f6f2c822953881f4b8563651a55f232cf6d3f7 *Adobe.Master.Collection.CC.2017.u1.RU-EN.vol2.iso
Info
Spoiler: 
- Disc 1
    Adobe Acrobat DC Professional 32-bit (Russian and English)
    Adobe After Effects CC 2017 64-bit (Russian and English)
    Adobe Animate CC 2017 64-bit (Russian and English)
    Adobe Audition CC 2017 64-bit (English only)
    Adobe Bridge CC 2017 32-bit (Russian and English)
    Adobe Bridge CC 2017 64-bit (Russian and English)
    Adobe Character Animator CC 64-bit (English only)
    Adobe Dreamweaver CC 2017 32-bit (Russian and English)
    Adobe Dreamweaver CC 2017 64-bit (Russian and English)
    Adobe ExtendScript Toolkit CC 32-bit (English only)
    Adobe Extension Manager CC 32-bit (Russian and English)
    Adobe Fuse CC 2015 32-bit (English only)
    Adobe Illustrator CC 2017 32-bit (Russian and English)
    Adobe Illustrator CC 2017 64-bit (Russian and English)
    Adobe InCopy CC 2017 32-bit (Russian and English)
    Adobe InCopy CC 2017 64-bit (Russian and English)
    Adobe InDesign CC 2017 32-bit (Russian and English)
    Adobe InDesign CC 2017 64-bit (Russian and English)
    Adobe Media Encoder CC 2017 64-bit (Russian and English)
    Adobe Muse CC 2017 64-bit (Russian and English)
    Adobe Photoshop CC 2017 32-bit (Russian and English)
    Adobe Photoshop CC 2017 64-bit (Russian and English)
    Adobe Photoshop Lightroom 5 32-bit (English only)
    Adobe Photoshop Lightroom 6 64-bit (English only)
    Adobe Prelude CC 2017 64-bit (Russian and English)
    Adobe Premiere Professional CC 2017 64-bit (Russian and English)
    Adobe Scout CC 64-bit (English only)
    Adobe SpeedGrade CC 2015 64-bit (Russian and English)
    Adobe Acrobat Distiller DC 32-bit (Russian and English)
- Drive 2
    Adobe Audition CS6 32-bit (English only)
    Adobe Encore CS6 64-bit (English only)
    Adobe Fireworks CS6 32-bit (Russian and English)
    Adobe Flash Builder 4.7 32-bit (English only)
    Adobe Flash Builder 4.7 64-bit (English only)
    Adobe Flash Professional CS6 32-bit (Russian and English)
    Adobe Prelude CS6 32-bit (English only)
    Adobe Bridge CS6 32-bit (Russian and English)
    Adobe Bridge CS6 64-bit (Russian and English)
    Adobe ExtendScript Toolkit CS6 32-bit (English only)
    Adobe Extension Manager CS6 32-bit (Russian and English)
    Adobe Media Encoder CS6 32-bit (Russian and English)
    Adobe Media Encoder CS6 64-bit (Russian and English)
    Exchange Panel for CS6 (English Only)
Hướng dẫn cài đặt
Spoiler: 
 1.) Install Adobe Master Collection CC 2017 (use autoplay.exe).

 2.) Patch installed products with adobe.snr.patch.v2.0-painter.exe
   from the Crack\Patch folder.

 3.) Patch Fuse CC 2015 with aadobe.snr.patch.v2.0-painter.exe from Crack\Patch folder:
   select "Try to patch another product with amtlib file (32-Bit)".
   The default path for 32-bit operating system:
   C:\Program Files)\Adobe\Adobe Fuse CC (Preview)\Code\Build\Output\Fuse\bin\Release\
   The default path for 64-bit operating system:
   C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Fuse CC (Preview)\Code\Build\Output\Fuse\bin\Release\

 4.) Enjoy!


 Note: If you encounter any issues with a previous installation / crack,
 please uninstall all Adobe products and delete those folders:

 C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SLCache
 C:\ProgramData\Adobe\SLStore
 • DOWNLOAD

3. Adobe Master Collection CC 2017 RUS/ENG Update 2

Checksum SHA1
30e96eca1a752bf9721642f41906c54374960026 *Adobe.Master.Collection.CC.2017.u2.RU-EN.vol1.iso
cf3ff3dbfbde4eb206147e5407d22d5c5343cc23 *Adobe.Master.Collection.CC.2017.u2.RU-EN.vol2.iso
Info
Spoiler: 
- Disc 1
    Adobe Acrobat DC Professional 32-bit (Russian and English)
    Adobe After Effects CC 2017 64-bit (Russian and English)
    Adobe Animate CC 2017 64-bit (Russian and English)
    Adobe Audition CC 2017 64-bit (English only)
    Adobe Bridge CC 2017 32-bit (Russian and English)
    Adobe Bridge CC 2017 64-bit (Russian and English)
    Adobe Character Animator CC 64-bit (English only)
    Adobe Dreamweaver CC 2017 32-bit (Russian and English)
    Adobe Dreamweaver CC 2017 64-bit (Russian and English)
    Adobe ExtendScript Toolkit CC 32-bit (English only)
    Adobe Extension Manager CC 32-bit (Russian and English)
    Adobe Fuse CC 2017 32-bit (English only)
    Adobe Illustrator CC 2017 32-bit (Russian and English)
    Adobe Illustrator CC 2017 64-bit (Russian and English)
    Adobe InCopy CC 2017 32-bit (Russian and English)
    Adobe InCopy CC 2017 64-bit (Russian and English)
    Adobe InDesign CC 2017 32-bit (Russian and English)
    Adobe InDesign CC 2017 64-bit (Russian and English)
    Adobe Media Encoder CC 2017 64-bit (Russian and English)
    Adobe Muse CC 2017 64-bit (Russian and English)
    Adobe Photoshop CC 2017 32-bit (Russian and English)
    Adobe Photoshop CC 2017 64-bit (Russian and English)
    Adobe Photoshop Lightroom 5 32-bit (English only)
    Adobe Photoshop Lightroom 6 64-bit (English only)
    Adobe Prelude CC 2017 64-bit (Russian and English)
    Adobe Premiere Professional CC 2017 64-bit (Russian and English)
    Adobe Scout CC 64-bit (English only)
    Adobe SpeedGrade CC 2015 64-bit (Russian and English)
    Adobe Acrobat Distiller DC 32-bit (Russian and English)

- Drive 2
    Adobe Audition CS6 32-bit (English only)
    Adobe Encore CS6 64-bit (English only)
    Adobe Fireworks CS6 32-bit (Russian and English)
    Adobe Flash Builder 4.7 32-bit (English only)
    Adobe Flash Builder 4.7 64-bit (English only)
    Adobe Flash Professional CS6 32-bit (Russian and English)
    Adobe Prelude CS6 32-bit (English only)
    Adobe Bridge CS6 32-bit (Russian and English)
    Adobe Bridge CS6 64-bit (Russian and English)
    Adobe ExtendScript Toolkit CS6 32-bit (English only)
    Adobe Extension Manager CS6 32-bit (Russian and English)
    Adobe Media Encoder CS6 32-bit (Russian and English)
    Adobe Media Encoder CS6 64-bit (Russian and English)
    Exchange Panel for CS6 (English Only)
Hướng dẫn cài đặt
Spoiler: 
 1.) Install Adobe Master Collection CC 2017 (use autoplay.exe).

 2.) Patch installed products with adobe.snr.patch.v2.0-painter.exe
   from the Crack\Patch folder.

 3.) Patch Fuse CC 2015 with aadobe.snr.patch.v2.0-painter.exe from Crack\Patch folder:
   select "Try to patch another product with amtlib file (32-Bit)".
   The default path for 32-bit operating system:
   C:\Program Files\Adobe\Adobe Fuse CC (Beta)\Code\Build\Output\Fuse\bin\Release\
   The default path for 64-bit operating system:
   C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Fuse CC (Beta)\Code\Build\Output\Fuse\bin\Release\

 4.) Enjoy!


 Note: If you encounter any issues with a previous installation / crack,
 please uninstall all Adobe products and delete those folders:

 C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SLCache
 C:\ProgramData\Adobe\SLStore


3. Adobe Master Collection CC 2017 RUS/ENG Update 3

Checksum SHA1
f84b2c0cc5c2a65557c880ca04e52279414515d1 *Adobe.Master.Collection.CC.2017.u3.RU-EN.vol1.iso
98a03b06e34750773bccc383648c639d9ad4d863 *Adobe.Master.Collection.CC.2017.u3.RU-EN.vol2.iso
Info
Spoiler: 
Disk 1
    - Adobe Acrobat DC Professional 32-bit (english & russian)
    - Adobe After Effects CC 2017 64-bit (english & russian)
    - Adobe Animate CC 2017 64-bit (english & russian)
    - Adobe Audition CC 2017 64-bit (english only)
    - Adobe Bridge CC 2017 32-bit (english & russian)
    - Adobe Bridge CC 2017 64-bit (english & russian)
    - Adobe Character Animator СС 64-bit (english only)
    - Adobe Dreamweaver CC 2017 32-bit (english & russian)
    - Adobe Dreamweaver CC 2017 64-bit (english & russian)
    - Adobe ExtendScript Toolkit CC 32-bit (english only)
    - Adobe Extension Manager CC 32-bit (english & russian)
    - Adobe Fuse CC 2017 32-bit (english only)
    - Adobe Illustrator CC 2017 32-bit (english & russian)
    - Adobe Illustrator CC 2017 64-bit (english & russian)
    - Adobe InCopy CC 2017 32-bit (english & russian)
    - Adobe InCopy CC 2017 64-bit (english & russian)
    - Adobe InDesign CC 2017 32-bit (english & russian)
    - Adobe InDesign CC 2017 64-bit (english & russian)
    - Adobe Media Encoder CC 2017 64-bit (english & russian)
    - Adobe Muse CC 2017 64-bit (english & russian)
    - Adobe Photoshop CC 2017 32-bit (english & russian)
    - Adobe Photoshop CC 2017 64-bit (english & russian)
    - Adobe Photoshop Lightroom 5 32-bit (english only)
    - Adobe Photoshop Lightroom 6 64-bit (english only)
    - Adobe Prelude CC 2017 64-bit (english & russian)
    - Adobe Premiere Professional CC 2017 64-bit (english & russian)
    - Adobe Scout CC 64-bit (english only)
    - Adobe SpeedGrade CC 2015 64-bit (english & russian)
    - Adobe Acrobat Distiller DC 32-bit (english & russian)

  Disk 2
    - Adobe Audition CS6 32-bit (english only)
    - Adobe Encore CS6 64-bit (english only)
    - Adobe Fireworks CS6 32-bit (english & russian)
    - Adobe Flash Builder 4.7 32-bit (english only)
    - Adobe Flash Builder 4.7 64-bit (english only)
    - Adobe Flash Professional CS6 32-bit (english & russian)
    - Adobe Prelude CS6 32-bit (english only)
    -Adobe Bridge CS6 32-bit (english & russian)
    -Adobe Bridge CS6 64-bit (english & russian)
    -Adobe ExtendScript Toolkit CS6 32-bit (english only)
    -Adobe Extension Manager CS6 32-bit (english & russian)
    -Adobe Media Encoder CS6 32-bit (english & russian)
    -Adobe Media Encoder CS6 64-bit (english & russian)
    - Exchange Panel for CS6 (english only)
Hướng dẫn cài đặt
Spoiler: 
1.) Install Adobe Master Collection CC 2017 (use autoplay.exe).

 2.) Patch installed products with adobe.snr.patch.v2.0-painter.exe
   from Crack\Patch folder.

 3.) Patch Fuse CC 2017 with adobe.snr.patch.v2.0-painter.exe from Crack\Patch folder:
   select "Try to patch another product with amtlib file (32-Bit)".
   The default path for 32-bit operating system:
   C:\Program Files\Adobe\Adobe Fuse CC (Beta)\Code\Build\Output\Fuse\bin\Release\
   The default path for 64-bit operating system:
   C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Fuse CC (Beta)\Code\Build\Output\Fuse\bin\Release\

 4.) Enjoy!


 Note: If you encounter any issues with a previous installation / crack,
 please uninstall all Adobe products and delete those folders:

 C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SLCache
 C:\ProgramData\Adobe\SLStore

III, Adobe Master Collection CC 2015

1. Adobe Master Collection CC 2015 RUS/ENG

Checksum SHA1
fa849a5f2c85468a154e57143e5c70a038fd2621 *Adobe.Master.Collection.CC.2015.RU-EN.vol1.iso
bc1830259e67743c8962c698d9e20b70bb6c4b26 *Adobe.Master.Collection.CC.2015.RU-EN.vol2.iso
f47aa7969d7d040f7ad129aaac5470fe0ded3abb *Adobe.Master.Collection.CC.2015.RU-EN.vol3.iso
b9dc1fcaa2404d6535fd8114e54a1e31af487c3f *Adobe.Master.Collection.CC.2015.RU-EN.vol4.iso
Info
Spoiler: 
  Disks 1 - 3
    - Adobe Acrobat DC Professional 32-bit (english & russian)
    - Adobe After Effects CC 2015 64-bit (english & russian)
    - Adobe Audition CC 2015 64-bit (english only)
    - Adobe Bridge CC 32-bit (english & russian)
    - Adobe Bridge CC 64-bit (english & russian)
    - Adobe Dreamweaver CC 2015 32-bit (english & russian)
    - Adobe Dreamweaver CC 2015 64-bit (english & russian)
    - Adobe Edge Animate CC 2014 32-bit (english only)
    - Adobe Edge Animate CC 2015 64-bit (english only)
    - Adobe Edge Code CC 32-bit (english only)
    - Adobe Edge Inspect CC 32-bit (english only)
    - Adobe Edge Reflow CC 32-bit (english only)
    - Adobe ExtendScript Toolkit CC 32-bit (english only)
    - Adobe Extension Manager CC 32-bit (english & russian)
    - Adobe Flash Builder 4.7 32-bit (english only)
    - Adobe Flash Builder 4.7 64-bit (english only)
    - Adobe Flash Professional CC 2015 64-bit (english & russian)
    - Adobe Illustrator CC 2015 32-bit (english & russian)
    - Adobe Illustrator CC 2015 64-bit (english & russian)
    - Adobe InCopy CC 2015 32-bit (english & russian)
    - Adobe InCopy CC 2015 64-bit (english & russian)
    - Adobe InDesign CC 2015 32-bit (english & russian)
    - Adobe InDesign CC 2015 64-bit (english & russian)
    - Adobe Media Encoder CC 2015 64-bit (english & russian)
    - Adobe Muse CC 2015 64-bit (english & russian)
    - Adobe Muse CC 32-bit (english & russian)
    - Adobe Photoshop CC 2015 32-bit (english & russian)
    - Adobe Photoshop CC 2015 64-bit (english & russian)
    - Adobe Photoshop Lightroom 5 32-bit (english only)
    - Adobe Photoshop Lightroom 6 64-bit (english only)
    - Adobe Prelude CC 2015 64-bit (english & russian)
    - Adobe Premiere Professional CC 2015 64-bit (english & russian)
    - Adobe Scout CC 64-bit (english only)
    - Adobe SpeedGrade CC 2015 64-bit (english & russian)
    - Adobe Update Management Tool 8.0 32-bit (english only)
    - Adobe Acrobat Distiller DC 32-bit (english & russian)
    - Adobe Character Animator (english only)

  Disk 4
    - Adobe Audition CS6 32-bit (english only)
    - Adobe Encore CS6 64-bit (english only)
    - Adobe Fireworks CS6 32-bit (english & russian)
    - Adobe Flash Professional CS6 32-bit (english & russian)
    - Adobe Prelude CS6 32-bit (english only)
    - Adobe Update Management Tool 8.0 32-bit (english only)
    - Adobe Bridge CS6 32-bit (english & russian)
    - Adobe Bridge CS6 64-bit (english & russian)
    - Adobe ExtendScript Toolkit CS6 (english only)
    - Adobe Extension Manager CS6 (english & russian)
    - Adobe Media Encoder CS6 32-bit (english & russian)
    - Adobe Media Encoder CS6 64-bit (english & russian)
    - Exchange Panel for CS6 (english only)
Hướng dẫn cài đặt
Spoiler: 
 1.) Install the Adobe Master Collection CC 2015 from the disks 1 - 3.

 2.) Install the CS6 applications of Adobe Master Collection CC 2015
   from the disk 4.

 3.) Patch installed products with adobe.snr.patch-painter.exe
   from the Crack folder.

 4.) For activate the Acrobat DC Pro, replace original file in:
   C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat DC\Acrobat\amtlib.dll
   or C:\Program Files\Adobe\Acrobat DC\Acrobat\amtlib.dll
   with amtlib.dll from Crack\Acrobat folder.

 5.) Enjoy!


 Note: If you encounter any issues with a previous installation / crack,
 please uninstall all Adobe products and delete those folders:

 C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SLCache
 C:\ProgramData\Adobe\SLStore
 • DOWNLOAD

2. Adobe Master Collection CC 2015 RUS/ENG Update 1

Checksum SHA1
bb25c6f6ceaff8fa7d4a077ba411aac42c6e48a9 *Adobe.Master.Collection.CC.2015.u1.RU-EN.vol1.iso
c081b6b264db0ee266105f9e34741bde800a620b *Adobe.Master.Collection.CC.2015.u1.RU-EN.vol2.iso
5332cb84aa08b6e7ea52e73612e0b59721bcf5d4 *Adobe.Master.Collection.CC.2015.u1.RU-EN.vol3.iso
91e08adb498e0d6eea042a99386a7b12c7cc2160 *Adobe.Master.Collection.CC.2015.u1.RU-EN.vol4.iso
Info
Spoiler: 
  Disks 1 - 3
    - Adobe Acrobat DC Professional 32-bit (english & russian)
    - Adobe After Effects CC 2015 64-bit (english & russian)
    - Adobe Audition CC 2015 64-bit (english only)
    - Adobe Bridge CC 32-bit (english & russian)
    - Adobe Bridge CC 64-bit (english & russian)
    - Adobe Dreamweaver CC 2015 32-bit (english & russian)
    - Adobe Dreamweaver CC 2015 64-bit (english & russian)
    - Adobe Edge Animate CC 2014 32-bit (english only)
    - Adobe Edge Animate CC 2015 64-bit (english only)
    - Adobe Edge Code CC 32-bit (english only)
    - Adobe Edge Inspect CC 32-bit (english only)
    - Adobe Edge Reflow CC 32-bit (english only)
    - Adobe ExtendScript Toolkit CC 32-bit (english only)
    - Adobe Extension Manager CC 32-bit (english & russian)
    - Adobe Flash Builder 4.7 32-bit (english only)
    - Adobe Flash Builder 4.7 64-bit (english only)
    - Adobe Flash Professional CC 2015 64-bit (english & russian)
    - Adobe Illustrator CC 2015 32-bit (english & russian)
    - Adobe Illustrator CC 2015 64-bit (english & russian)
    - Adobe InCopy CC 2015 32-bit (english & russian)
    - Adobe InCopy CC 2015 64-bit (english & russian)
    - Adobe InDesign CC 2015 32-bit (english & russian)
    - Adobe InDesign CC 2015 64-bit (english & russian)
    - Adobe Media Encoder CC 2015 64-bit (english & russian)
    - Adobe Muse CC 2015 64-bit (english & russian)
    - Adobe Muse CC 32-bit (english & russian)
    - Adobe Photoshop CC 2015 32-bit (english & russian)
    - Adobe Photoshop CC 2015 64-bit (english & russian)
    - Adobe Photoshop Lightroom 5 32-bit (english only)
    - Adobe Photoshop Lightroom 6 64-bit (english only)
    - Adobe Prelude CC 2015 64-bit (english & russian)
    - Adobe Premiere Professional CC 2015 64-bit (english & russian)
    - Adobe Scout CC 64-bit (english only)
    - Adobe SpeedGrade CC 2015 64-bit (english & russian)
    - Adobe Update Management Tool 8.0 32-bit (english only)
    - Adobe Acrobat Distiller DC 32-bit (english & russian)
    - Adobe Character Animator (english only)

  Disk 4
    - Adobe Audition CS6 32-bit (english only)
    - Adobe Encore CS6 64-bit (english only)
    - Adobe Fireworks CS6 32-bit (english & russian)
    - Adobe Flash Professional CS6 32-bit (english & russian)
    - Adobe Prelude CS6 32-bit (english only)
    - Adobe Update Management Tool 8.0 32-bit (english only)
    - Adobe Bridge CS6 32-bit (english & russian)
    - Adobe Bridge CS6 64-bit (english & russian)
    - Adobe ExtendScript Toolkit CS6 (english only)
    - Adobe Extension Manager CS6 (english & russian)
    - Adobe Media Encoder CS6 32-bit (english & russian)
    - Adobe Media Encoder CS6 64-bit (english & russian)
    - Exchange Panel for CS6 (english only)
Hướng dẫn cài đặt
Spoiler: 
 1.) Install the Adobe Master Collection CC 2015 from the disks 1 - 3.

 2.) Install the CS6 applications of Adobe Master Collection CC 2015
   from the disk 4.

 3.) Patch installed products with adobe.snr.patch-painter.exe
   from the Crack folder.

 4.) For activate the Acrobat DC Pro, replace original file in:
   C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat DC\Acrobat\amtlib.dll
   or C:\Program Files\Adobe\Acrobat DC\Acrobat\amtlib.dll
   with amtlib.dll from Crack\Acrobat folder.

 5.) Enjoy!


 Note: If you encounter any issues with a previous installation / crack,
 please uninstall all Adobe products and delete those folders:

 C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SLCache
 C:\ProgramData\Adobe\SLStore
 • DOWNLOAD

3. Adobe Master Collection CC 2015 RUS/ENG Update 2

Checksum SHA1
a6aac4e41d2c5ec3c565f45bafcf0c345c452382 *Adobe.Master.Collection.CC.2015.u2.RU-EN.vol1.iso
2309eff14668d1c29feb8beac1325850e44206ee *Adobe.Master.Collection.CC.2015.u2.RU-EN.vol2.iso
756c1f4180d192e409ca11a171819d745e6771fe *Adobe.Master.Collection.CC.2015.u2.RU-EN.vol3.iso
fb9c44d84176764650519201a75091c10079701a *Adobe.Master.Collection.CC.2015.u2.RU-EN.vol4.iso
161d9477b65cb79a2ddd9dede6cd34b0ef8f9dd3 *Adobe.Master.Collection.CC.2015.u2.RU-EN.vol5.iso
Info
Spoiler: 
  Disks 1 - 3
    - Adobe Acrobat DC Professional 32-bit (english & russian)
    - Adobe After Effects CC 2015 64-bit (english & russian)
    - Adobe Bridge CC 32-bit (english & russian)
    - Adobe Bridge CC 64-bit (english & russian)
    - Adobe Dreamweaver CC 2015 32-bit (english & russian)
    - Adobe Dreamweaver CC 2015 64-bit (english & russian)
    - Adobe Edge Animate CC 2014 32-bit (english only)
    - Adobe Edge Animate CC 2015 64-bit (english only)
    - Adobe Edge Code CC 32-bit (english only)
    - Adobe Edge Inspect CC 32-bit (english only)
    - Adobe Edge Reflow CC 32-bit (english only)
    - Adobe ExtendScript Toolkit CC 32-bit (english only)
    - Adobe Extension Manager CC 32-bit (english & russian)
    - Adobe Flash Builder 4.7 32-bit (english only)
    - Adobe Flash Builder 4.7 64-bit (english only)
    - Adobe Flash Professional CC 2015 64-bit (english & russian)
    - Adobe Illustrator CC 2015 32-bit (english & russian)
    - Adobe Illustrator CC 2015 64-bit (english & russian)
    - Adobe InCopy CC 2015 32-bit (english & russian)
    - Adobe InCopy CC 2015 64-bit (english & russian)
    - Adobe InDesign CC 2015 32-bit (english & russian)
    - Adobe InDesign CC 2015 64-bit (english & russian)
    - Adobe Media Encoder CC 2015 64-bit (english & russian)
    - Adobe Muse CC 2015 64-bit (english & russian)
    - Adobe Muse CC 32-bit (english & russian)
    - Adobe Photoshop CC 2015 32-bit (english & russian)
    - Adobe Photoshop CC 2015 64-bit (english & russian)
    - Adobe Photoshop Lightroom 5 32-bit (english only)
    - Adobe Photoshop Lightroom 6 64-bit (english only)
    - Adobe Prelude CC 2015 64-bit (english & russian)
    - Adobe Premiere Professional CC 2015 64-bit (english & russian)
    - Adobe Scout CC 64-bit (english only)
    - Adobe SpeedGrade CC 2015 64-bit (english & russian)
    - Adobe Update Management Tool 8.0 32-bit (english only)
    - Adobe Acrobat Distiller DC 32-bit (english & russian)
    - Adobe Character Animator (english only)

  Disk 4
    - Adobe Audition CC 2015 64-bit (english only)
    - Adobe Fuse CC 2015 32-bit (english only)
    - Adobe Update Management Tool 8.0 32-bit (english only)

  Disk 5
    - Adobe Audition CS6 32-bit (english only)
    - Adobe Encore CS6 64-bit (english only)
    - Adobe Fireworks CS6 32-bit (english & russian)
    - Adobe Flash Professional CS6 32-bit (english & russian)
    - Adobe Prelude CS6 32-bit (english only)
    - Adobe Update Management Tool 8.0 32-bit (english only)
    - Adobe Bridge CS6 32-bit (english & russian)
    - Adobe Bridge CS6 64-bit (english & russian)
    - Adobe ExtendScript Toolkit CS6 (english only)
    - Adobe Extension Manager CS6 (english & russian)
    - Adobe Media Encoder CS6 32-bit (english & russian)
    - Adobe Media Encoder CS6 64-bit (english & russian)
    - Exchange Panel for CS6 (english only)
Hướng dẫn cài đặt
Spoiler: 
 1.) Install the Adobe Master Collection CC 2015 from the disks 1 - 3.

 2.) Install the Adobe Master Collection CC 2015 from the disk 4.

 3.) Install the CS6 applications of Adobe Master Collection CC 2015
   from the disk 5.

 4.) Patch installed products with adobe.snr.patch-painter.exe
   from the Crack folder.

 5.) Patch Fuse CC 2015 with adobe.snr.patch-painter.exe from Crack folder:
   select "Try to patch another product with amtlib file (32-Bit)".
   The default path for 32-bit operating system:
   C:\Program Files)\Adobe\Adobe Fuse CC (Preview)\Code\Build\Output\Fuse\bin\Release\
   The default path for 64-bit operating system:
   C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Fuse CC (Preview)\Code\Build\Output\Fuse\bin\Release\

 6.) For activate the Acrobat DC Pro, replace original file in:
   C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat DC\Acrobat\amtlib.dll
   or C:\Program Files\Adobe\Acrobat DC\Acrobat\amtlib.dll
   with amtlib.dll from Crack\Acrobat folder.

 7.) Enjoy!

 Note: If you encounter any issues with a previous installation / crack,
 please uninstall all Adobe products and delete those folders:

 C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SLCache
 C:\ProgramData\Adobe\SLStore
 • DOWNLOAD

4. Adobe Master Collection CC 2015 RUS/ENG Update 3

Checksum SHA1
3aabf43eb968f3c32b79feac32ee3f635c07db2c *Adobe.Master.Collection.CC.2015.u3.RU-EN.vol1.iso
da033ac2f7dc5edf81c9af0fc62e0ca1fde543fe *Adobe.Master.Collection.CC.2015.u3.RU-EN.vol2.iso
88401740ef58e366fc4a6983667e487ef589863a *Adobe.Master.Collection.CC.2015.u3.RU-EN.vol3.iso
5d1c63c6fccb4dc114cb18696d19b7c3b423ee2b *Adobe.Master.Collection.CC.2015.u3.RU-EN.vol4.iso
458d2af11b9af5bed625bae06e9be917929cbd29 *Adobe.Master.Collection.CC.2015.u3.RU-EN.vol5.iso
Info
Spoiler: 
  Disks 1 - 3
    - Adobe Acrobat DC Professional 32-bit (english & russian)
    - Adobe After Effects CC 2015 64-bit (english & russian)
    - Adobe Animate CC 2015 64-bit (english & russian)
    - Adobe Bridge CC 32-bit (english & russian)
    - Adobe Bridge CC 64-bit (english & russian)
    - Adobe Dreamweaver CC 2015 32-bit (english & russian)
    - Adobe Dreamweaver CC 2015 64-bit (english & russian)
    - Adobe ExtendScript Toolkit CC 32-bit (english only)
    - Adobe Extension Manager CC 32-bit (english & russian)
    - Adobe Flash Builder 4.7 32-bit (english only)
    - Adobe Flash Builder 4.7 64-bit (english only)
    - Adobe Illustrator CC 2015 32-bit (english & russian)
    - Adobe Illustrator CC 2015 64-bit (english & russian)
    - Adobe InCopy CC 2015 32-bit (english & russian)
    - Adobe InCopy CC 2015 64-bit (english & russian)
    - Adobe InDesign CC 2015 32-bit (english & russian)
    - Adobe InDesign CC 2015 64-bit (english & russian)
    - Adobe Media Encoder CC 2015 64-bit (english & russian)
    - Adobe Muse CC 2015 64-bit (english & russian)
    - Adobe Muse CC 32-bit (english & russian)
    - Adobe Photoshop CC 2015 32-bit (english & russian)
    - Adobe Photoshop CC 2015 64-bit (english & russian)
    - Adobe Photoshop Lightroom 5 32-bit (english only)
    - Adobe Photoshop Lightroom 6 64-bit (english only)
    - Adobe Prelude CC 2015 64-bit (english & russian)
    - Adobe Premiere Professional CC 2015 64-bit (english & russian)
    - Adobe Scout CC 64-bit (english only)
    - Adobe SpeedGrade CC 2015 64-bit (english & russian)
    - Adobe Update Management Tool 8.0 32-bit (english only)
    - Adobe Acrobat Distiller DC 32-bit (english & russian)
    - Adobe Character Animator (english only)

  Disk 4
    - Adobe Audition CC 2015 64-bit (english only)
    - Adobe Edge Animate CC 2014 32-bit (english only)
    - Adobe Edge Animate CC 2015 64-bit (english only)
    - Adobe Edge Code CC 32-bit (english only)
    - Adobe Edge Inspect CC 32-bit (english only)
    - Adobe Edge Reflow CC 32-bit (english only)
    - Adobe Fuse CC 2015 32-bit (english only)
    - Adobe Update Management Tool 8.0 32-bit (english only)

  Disk 5
    - Adobe Audition CS6 32-bit (english only)
    - Adobe Encore CS6 64-bit (english only)
    - Adobe Fireworks CS6 32-bit (english & russian)
    - Adobe Flash Professional CS6 32-bit (english & russian)
    - Adobe Prelude CS6 32-bit (english only)
    - Adobe Update Management Tool 8.0 32-bit (english only)
    - Adobe Bridge CS6 32-bit (english & russian)
    - Adobe Bridge CS6 64-bit (english & russian)
    - Adobe ExtendScript Toolkit CS6 (english only)
    - Adobe Extension Manager CS6 (english & russian)
    - Adobe Media Encoder CS6 32-bit (english & russian)
    - Adobe Media Encoder CS6 64-bit (english & russian)
    - Exchange Panel for CS6 (english only)
Hướng dẫn cài đặt
Spoiler: 
 1.) Install the Adobe Master Collection CC 2015 from the disks 1 - 3.

 2.) Install the Adobe Master Collection CC 2015 from the disk 4.

 3.) Install the CS6 applications of Adobe Master Collection CC 2015
   from the disk 5.

 4.) Patch installed products with adobe.snr.patch-painter.exe
   from the Crack folder.

 5.) Patch Animate CC 2015 with adobe.snr.patch-painter.exe from Crack folder:
   select "Adobe Flash CC 2015 (64-Bit)". The default path:
   C:\Program Files\Adobe\Adobe Animate CC 2015\

 6.) Patch Fuse CC 2015 with adobe.snr.patch-painter.exe from Crack folder:
   select "Try to patch another product with amtlib file (32-Bit)".
   The default path for 32-bit operating system:
   C:\Program Files)\Adobe\Adobe Fuse CC (Preview)\Code\Build\Output\Fuse\bin\Release\
   The default path for 64-bit operating system:
   C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Fuse CC (Preview)\Code\Build\Output\Fuse\bin\Release\

 7.) For activate the Acrobat DC Pro, replace original file in:
   C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat DC\Acrobat\amtlib.dll
   or C:\Program Files\Adobe\Acrobat DC\Acrobat\amtlib.dll
   with amtlib.dll from Crack\Acrobat folder.

 8.) Enjoy!


 Note: If you encounter any issues with a previous installation / crack,
 please uninstall all Adobe products and delete those folders:

 C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SLCache
 C:\ProgramData\Adobe\SLStore

5. Adobe Master Collection CC 2015 RUS/ENG Update 4

Checksum SHA1
7b95099584f98d7944a3211fea67a898c50c5ff8 *Adobe.Master.Collection.CC.2015.u4.RU-EN.vol1.iso
2419509be58cf867b7d52e1faeeaeebdaf600fc3 *Adobe.Master.Collection.CC.2015.u4.RU-EN.vol2.iso
Info
Spoiler: 
  Disk 1
    - Adobe Acrobat DC Professional 32-bit (english & russian)
    - Adobe After Effects CC 2015.3 64-bit (english & russian)
    - Adobe Animate CC 2015.2 64-bit (english & russian)
    - Adobe Audition CC 2015.2 64-bit (english only)
    - Adobe Bridge CC 2015 32-bit (english & russian)
    - Adobe Bridge CC 2015 64-bit (english & russian)
    - Adobe Dreamweaver CC 2015.3 32-bit (english & russian)
    - Adobe Dreamweaver CC 2015.3 64-bit (english & russian)
    - Adobe ExtendScript Toolkit CC 32-bit (english only)
    - Adobe Extension Manager CC 32-bit (english & russian)
    - Adobe Fuse CC 2015 32-bit (english only)
    - Adobe Illustrator CC 2015.3 32-bit (english & russian)
    - Adobe Illustrator CC 2015.3 64-bit (english & russian)
    - Adobe InCopy CC 2015.4 32-bit (english & russian)
    - Adobe InCopy CC 2015.4 64-bit (english & russian)
    - Adobe InDesign CC 2015.4 32-bit (english & russian)
    - Adobe InDesign CC 2015.4 64-bit (english & russian)
    - Adobe Media Encoder CC 2015.4 64-bit (english & russian)
    - Adobe Muse CC 2015.2 64-bit (english & russian)
    - Adobe Photoshop CC 2015.5 32-bit (english & russian)
    - Adobe Photoshop CC 2015.5 64-bit (english & russian)
    - Adobe Photoshop Lightroom 5 32-bit (english only)
    - Adobe Photoshop Lightroom 6 64-bit (english only)
    - Adobe Prelude CC 2015.4 64-bit (english & russian)
    - Adobe Premiere Professional CC 2015.4 64-bit (english & russian)
    - Adobe Scout CC 64-bit (english only)
    - Adobe SpeedGrade CC 2015 64-bit (english & russian)
    - Adobe Acrobat Distiller DC 32-bit (english & russian)
    - Adobe Character Animator 64-bit (english only)

  Disk 2
    - Adobe Audition CS6 32-bit (english only)
    - Adobe Encore CS6 64-bit (english only)
    - Adobe Fireworks CS6 32-bit (english & russian)
    - Adobe Flash Builder 4.7 32-bit (english only)
    - Adobe Flash Builder 4.7 64-bit (english only)
    - Adobe Flash Professional CS6 32-bit (english & russian)
    - Adobe Prelude CS6 32-bit (english only)
    - Adobe Bridge CS6 32-bit (english & russian)
    - Adobe Bridge CS6 64-bit (english & russian)
    - Adobe ExtendScript Toolkit CS6 32-bit (english only)
    - Adobe Extension Manager CS6 32-bit (english & russian)
    - Adobe Media Encoder CS6 32-bit (english & russian)
    - Adobe Media Encoder CS6 64-bit (english & russian)
    - Exchange Panel for CS6 (english only)
Hướng dẫn cài đặt
Spoiler: 
 For Disk 1:
 1.) Install Adobe Master Collection CC 2015 (use autoplay.exe) from Disk 1.

 2.) Disable your network card or pull the network cable.

 3.) Run Check_Disable.cmd as administrator.
   Or add the text below to the bottom of your hosts file manually. 
   (The host file is located c:\windows\system32\drivers\etc\hosts)

   # Adobe Blocker
   127.0.0.1 activate.adobe.com
   127.0.0.1 practivate.adobe.com
   127.0.0.1 lmlicenses.wip4.adobe.com
   127.0.0.1 lm.licenses.adobe.com
   127.0.0.1 na1r.services.adobe.com
   127.0.0.1 hlrcv.stage.adobe.com

 4.) Launch an any program from the package.

 5.) Click "Sign In Later", "License This Software" and "Enter Serial Number".
   Use Activation_Keygen.exe to generate the serial number.
   Save the serial! It will be used later.

 6.) Accept the License Agreement. Click "Having trouble connecting to the
   internet?" and confirm your wish to activate offline.

 7.) A request code will be generated. Use Activation_Keygen.exe with
   the serial generated previously to generate your activation code.

 8.) Repeat steps 4-7 for each of the programs except Fuse CC 2015.
   Select "Adobe Flash Professional CC" in the drop-down menu of
   the keygen to activate Adobe Animate СС 2015.2.

 9.) Use adobe.snr.patch-painter.exe from Crack\Alternative folder
   to activate Fuse CC 2015.
   Select "Try to patch another product with amtlib file (32-Bit)"
   in the drop-down menu of the patcher.
   The default path for 32-bit operating system:
   C:\Program Files\Adobe\Adobe Fuse CC (Preview)\Code\Build\Output\Fuse\bin\Release\
   The default path for 64-bit operating system:
   C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Fuse CC (Preview)\Code\Build\Output\Fuse\bin\Release\

 10.) After it has been activated re-enable you network card. Enjoy!

 For Disk 2:
 1.) Install the Adobe Master Collection CC 2015 Plus from the Disk 2.

 2.) Patch installed products with adobe.snr.patch-painter.exe
   from the Crack folder.

 3.) Enjoy!


 Note: If you encounter any issues with a previous installation / crack,
 please uninstall all Adobe products and delete those folders:

 C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SLCache
 C:\ProgramData\Adobe\SLStore
 • DOWNLOAD

II, Adobe Master Collection CC 2014 RUS/ENG

1. Adobe Master Collection CC 2014 RUS/ENG

Checksum SHA1
dc9b649e1e9d4bdf1013d93c25f8131390715740 *Adobe.Master.Collection.CC.2014.(RU-EN).vol1.iso
9f1331a88b2fb49085bbe19c925c0c32e34c3e08 *Adobe.Master.Collection.CC.2014.(RU-EN).vol2.iso
26b69b84ea19a3d9cb27990f88fcf303a65fe25f *Adobe.Master.Collection.CC.2014.(RU-EN).vol3.iso
9f106627270bfbf78e3214d57e7c1088b39142b0 *Adobe.Master.Collection.CC.2014.(RU-EN).vol4.iso
a38f731f4f1740bb38812b3c49ccd8c25c0138eb *Adobe.Master.Collection.CC.2014.(RU-EN).vol5.iso
Info
Spoiler: 
 Disks 1 - 3
    - Adobe Acrobat XI Professional 32-bit (english & russian)
    - Adobe After Effects CC 2014 64-bit (english & russian)
    - Adobe Audition CC 2014 64-bit (english only)
    - Adobe Bridge CC 32-bit (english & russian)
    - Adobe Bridge CC 64-bit (english & russian)
    - Adobe Dreamweaver CC 2014 32-bit (english & russian)
    - Adobe Edge Animate CC 2014 32-bit (english only)
    - Adobe Edge Code CC 32-bit (english only)
    - Adobe Edge Inspect CC 32-bit (english only)
    - Adobe Edge Reflow CC 32-bit (english only)
    - Adobe ExtendScript Toolkit CC 32-bit (english only)
    - Adobe Extension Manager CC 32-bit (english & russian)
    - Adobe Flash Builder 4.7 32-bit (english only)
    - Adobe Flash Builder 4.7 64-bit (english only)
    - Adobe Flash Professional CC 2014 64-bit (english & russian)
    - Adobe Illustrator CC 2014 32-bit (english & russian)
    - Adobe Illustrator CC 2014 64-bit (english & russian)
    - Adobe InCopy CC 2014 32-bit (english & russian)
    - Adobe InCopy CC 2014 64-bit (english & russian)
    - Adobe InDesign CC 2014 32-bit (english & russian)
    - Adobe InDesign CC 2014 64-bit (english & russian)
    - Adobe Media Encoder CC 2014 64-bit (english & russian)
    - Adobe Muse CC 2014 64-bit (english & russian)
    - Adobe Muse CC 32-bit (english & russian)
    - Adobe Photoshop CC 2014 32-bit (english & russian)
    - Adobe Photoshop CC 2014 64-bit (english & russian)
    - Adobe Photoshop Lightroom CC 32-bit (english only)
    - Adobe Photoshop Lightroom CC 64-bit (english only)
    - Adobe Prelude CC 2014 64-bit (english & russian)
    - Adobe Premiere Professional CC 2014 64-bit (english & russian)
    - Adobe Scout CC 64-bit (english only)
    - Adobe SpeedGrade CC 2014 64-bit (english & russian)
    - Adobe Update Management Tool 7.1 32-bit (english only)
    - Adobe Acrobat Distiller XI 32-bit (english & russian)
    - Adobe FormsCentral 32-bit (english only)
    - Kuler Panel PS CC 2014 (english & russian)

  Disk 4
    - Adobe Audition CS6 32-bit (english only)
    - Adobe Encore CS6 64-bit (english only)
    - Adobe Fireworks CS6 32-bit (english & russian)
    - Adobe Flash Professional CS6 32-bit (english & russian)
    - Adobe Prelude CS6 32-bit (english only)
    - Adobe Update Management Tool 7.1 32-bit (english only)
    - Adobe Bridge CS6 32-bit (english & russian)
    - Adobe Bridge CS6 64-bit (english & russian)
    - Adobe ExtendScript Toolkit CS6 (english only)
    - Adobe Extension Manager CS6 (english & russian)
    - Adobe Media Encoder CS6 32-bit (english & russian)
    - Adobe Media Encoder CS6 64-bit (english & russian)
    - Exchange Panel for CS6 (english only)

  Disk 5
    - Addition Content for Adobe Encore CS6
Hướng dẫn cài đặt
Spoiler: 
 1.) Install the Adobe Master Collection CC 2014 from the disks 1 - 3.

 2.) Install the CS6 applications of Adobe Master Collection CC 2014
   from the disk 4.

 3.) Patch installed products with adobe.snr.patch-painter.exe
   from the Crack folder.

 4.) For install Addition Content for Adobe Encore CS6 from the
   disk 5, copy content from Adobe Encore CS6 Functional Content
   folder to the Encore CS6 folder.

 5.) Enjoy!
 • DOWNLOAD

2. Adobe Master Collection CC 2014 RUS/ENG Update 1

Checksum SHA1
274d701c5fc0301c93be26f805932e6d62adce5e *Adobe.Master.Collection.CC.2014.RU-EN.u1.vol1.iso
c5feba3b3dff407eb242f794a8d56c1e736937fd *Adobe.Master.Collection.CC.2014.RU-EN.u1.vol2.iso
7125d6f06f39a32b43aab0ab9a626a1dcb062297 *Adobe.Master.Collection.CC.2014.RU-EN.u1.vol3.iso
6aaa9a7e197e78a9057d2eaf53488e3ad4c50545 *Adobe.Master.Collection.CC.2014.RU-EN.u1.vol4.iso
d752586122b30e833fd14732e944ec1c4b7e50a1 *Adobe.Master.Collection.CC.2014.RU-EN.u1.vol5.iso
Info
Spoiler: 
  Disks 1 - 3
    - Adobe After Effects CC 2014 64-bit (english & russian)
    - Adobe Audition CC 2014 64-bit (english only)
    - Adobe Bridge CC 32-bit (english & russian)
    - Adobe Bridge CC 64-bit (english & russian)
    - Adobe Dreamweaver CC 2014 32-bit (english & russian)
    - Adobe Dreamweaver CC 2014 64-bit (english & russian)
    - Adobe Edge Animate CC 2014 32-bit (english only)
    - Adobe Edge Code CC 32-bit (english only)
    - Adobe Edge Inspect CC 32-bit (english only)
    - Adobe Edge Reflow CC 32-bit (english only)
    - Adobe ExtendScript Toolkit CC 32-bit (english only)
    - Adobe Extension Manager CC 32-bit (english & russian)
    - Adobe Flash Builder 4.7 32-bit (english only)
    - Adobe Flash Builder 4.7 64-bit (english only)
    - Adobe Flash Professional CC 2014 64-bit (english & russian)
    - Adobe Illustrator CC 2014 32-bit (english & russian)
    - Adobe Illustrator CC 2014 64-bit (english & russian)
    - Adobe InCopy CC 2014 32-bit (english & russian)
    - Adobe InCopy CC 2014 64-bit (english & russian)
    - Adobe InDesign CC 2014 32-bit (english & russian)
    - Adobe InDesign CC 2014 64-bit (english & russian)
    - Adobe Media Encoder CC 2014 64-bit (english & russian)
    - Adobe Muse CC 2014 64-bit (english & russian)
    - Adobe Muse CC 32-bit (english & russian)
    - Adobe Photoshop CC 2014 32-bit (english & russian)
    - Adobe Photoshop CC 2014 64-bit (english & russian)
    - Adobe Photoshop Lightroom CC 32-bit (english only)
    - Adobe Photoshop Lightroom CC 64-bit (english only)
    - Adobe Prelude CC 2014 64-bit (english & russian)
    - Adobe Premiere Professional CC 2014 64-bit (english & russian)
    - Adobe Scout CC 64-bit (english only)
    - Adobe SpeedGrade CC 2014 64-bit (english & russian)
    - Adobe Update Management Tool 8.0 32-bit (english only)

  Disk 4
    - Adobe Acrobat XI Professional 32-bit (english & russian)
    - Adobe Audition CS6 32-bit (english only)
    - Adobe Encore CS6 64-bit (english only)
    - Adobe Fireworks CS6 32-bit (english & russian)
    - Adobe Flash Professional CS6 32-bit (english & russian)
    - Adobe Prelude CS6 32-bit (english only)
    - Adobe Update Management Tool 8.0 32-bit (english only)
    - Adobe Acrobat Distiller XI 32-bit (english & russian)
    - Adobe FormsCentral 32-bit (english only)
    - Adobe Bridge CS6 32-bit (english & russian)
    - Adobe Bridge CS6 64-bit (english & russian)
    - Adobe ExtendScript Toolkit CS6 (english only)
    - Adobe Extension Manager CS6 (english & russian)
    - Adobe Media Encoder CS6 32-bit (english & russian)
    - Adobe Media Encoder CS6 64-bit (english & russian)
    - Exchange Panel for CS6 (english only)

  Disk 5
    - Addition Content for Adobe Encore CS6
Hướng dẫn cài đặt
Spoiler: 
 1.) Install the Adobe Master Collection CC 2014 from the disks 1 - 3.

 2.) Install the CS6 applications of Adobe Master Collection CC 2014
   from the disk 4.

 3.) Patch installed products with adobe.snr.patch-painter.exe
   from the Crack folder.

 4.) For install Addition Content for Adobe Encore CS6 from the
   disk 5, copy content from Adobe Encore CS6 Functional Content
   folder to the Encore CS6 folder.

 5.) Enjoy!
 • DOWNLOAD

I, Adobe Master Collection CC 2013

1. Adobe Master Collection CC RUS/ENG

Checksum SHA1
76aeee7c80d34cf7e981fc5737f32c5219b8132c *Adobe.CC.Master.Collection.(RU-EN).vol1.iso
f70d5d34bc99e40e64504556efed9a661afe33d3 *Adobe.CC.Master.Collection.(RU-EN).vol2.iso
0a4f620444d756c6fede0d266aa863e4af1253e5 *Adobe.CC.Master.Collection.(RU-EN).vol3.iso
dec3f918c0d2aac21cf339c44d2bc8e2cc0a2fb4 *Adobe.CC.Master.Collection.(RU-EN).vol4.iso
Info
Spoiler: 
 Disks 1 - 2
    - Adobe Acrobat XI Professional (english & russian)
    - Adobe After Effects CC (english only)
    - Adobe Audition CC (english only)
    - Adobe Bridge CC x86 (english & russian)
    - Adobe Bridge CC x64 (english & russian)
    - Adobe Dreamweaver CC (english & russian)
    - Adobe Edge Animate CC (english only)
    - Adobe ExtendScript Toolkit CC (english only)
    - Adobe Extension Manager CC (english & russian)
    - Adobe Flash Professional CC (english & russian)
    - Adobe Illustrator CC x86 (english & russian)
    - Adobe Illustrator CC x64 (english & russian)
    - Adobe InCopy CC x86 (english & russian)
    - Adobe InCopy CC x64 (english & russian)
    - Adobe InDesign CC x86 (english & russian)
    - Adobe InDesign CC x64 (english & russian)
    - Adobe Muse CC (english & russian)
    - Adobe Photoshop CC x86 (english & russian)
    - Adobe Photoshop CC x64 (english & russian)
    - Adobe Prelude CC (english only)
    - Adobe Premiere Professional CC (english & russian)
    - Adobe SpeedGrade CC (english & russian)
    - Adobe Media Encoder CC (english & russian)

  Disk 3
    - Adobe Encore CS6 (english only)
    - Adobe Fireworks CS6 (english & russian)
    - Adobe Flash Builder 4.7 (english only)
    - Adobe Bridge CS6 x64 (english & russian)
    - Adobe ExtendScript Toolkit CS6 (english only)
    - Adobe Extension Manager CS6 (english & russian)
    - Adobe Media Encoder CS6 x64 (english & russian)

  Disk 4
    - Addition Content for Adobe Encore CS6
Hướng dẫn cài đặt
Spoiler: 
 1.) Install the Adobe CC Master Collection from the disks 1 - 2.

 2.) Install the Adobe CC Master Collection from the disk 3.

 3.) Patch installed products with adobe.snr.patch-painter.exe
   from the Crack folder.

 4.) For install Addition Content for Adobe Encore CS6 from the
   disk 4, copy content from Adobe Encore CS6 Functional Content
   folder to the Encore CS6 folder.

 5.) Enjoy!
 • DOWNLOAD
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
 • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
 • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
 • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

 • Please wait while i am loading Facebook SDK js