This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Friday, 1 September 2017

ISO Windows 10 Redstone 2 OEM + [N-Editions] Original


Windows 10 OEM là phiên bản được thiết kế cho các máy có SLIC OEM. Ký hiệu OEM là từ viết tắt của "Original Equipment Manufacturer" hoặc mang ý nghĩa tương tự ký hiệu COEM viết tắt của "Commercial Original Equipment Manufacturer" hoặc tương tự OEI viết tắt của "Original Equipment Installation" hoặc tương tự RTM viết tắt của "Release To Manufacturing". Đây là phiên bản phần mềm bản quyền được sản xuất đại trà và được bán lẻ hoặc đi kèm theo máy

OEM là dạng cấp phép bán lẻ hoặc đi kèm theo máy và không thể chuyển giấy phép từ máy này (không dùng nữa) sang máy khác. Đây là giấy phép có giá rẻ nhất, nếu máy tính bị hỏng thì giấy phép bản quyền cũng mất theo

Bộ cài đặt OEM hiện đã get được link trên trang chủ, bạn có thể tải về theo các liên kết sau

1. Home Single Language OEM
File: Win10_OEM_1703_SingleLang_English_x32.iso
Size: 3164100608 bytes
MD5: FC8BBDF6A461927BB06FC34C4D41ACBC
SHA1: 7F83C37094B897194242F19273F0D29DC9F56458

File: Win10_OEM_1703_SingleLang_English_x64.iso
Size: 4241291264 bytes
MD5: C10477812D9280F8546A618C9CE4778D
SHA1: 5148ADEEDE9D2BAF1DDF122F01FDBE8DD7F6466D
2. Multiple Edition OEM (Pro OEM + Home OEM)
File: Win10_OEM_1703_English_x32.iso
Size: 3232196608 bytes
MD5: 6C8BD404DD95A286B3B3EF3A90E2CB34
SHA1: 1AF7B5B5914B718C3F2F6E58907F51C36F8A03C1

File: Win10_OEM_1703_English_x64.iso
Size: 4334315520 bytes
MD5: EFFCCFDA8A8DCF0B91BB3878702AE2D8
SHA1: CE8005A659E8DF7FE9B080352CB1C313C3E9ADCE
3. Multiple Edition N OEM (ProN OEM + HomeN OEM)
File: Win10_OEM_1703_N_English_x32.iso
Size: 3096537088 bytes
MD5: 138507F14D5CDB3F1089F9F7E14F5953
SHA1: 0E35BB2F7C158D108C386AF1875932297E47686D

File: Win10_OEM_1703_N_English_x64.iso
Size: 4102649856 bytes
MD5: 96B458CB0F721A4841B6FA7C4687C987
SHA1: 6848257808486DEF0C988A270F972533F470B54A
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
 • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
 • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
 • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

 • Roseann Atkins 9/15/2017 12:43:00 PM
  :) Recommend you guys a good site to get cheap and genuine product keys for office:
  www.vanskeys.com, all versions of office keys can be found there.
  ND_CRT 7/27/2018 04:18:00 PM
  Link? I dont see any link -_-
  Please wait while i am loading Facebook SDK js