This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Friday, 1 September 2017

ISO Windows 10 Redstone 1 OEM + [N-Editions] Original

ISO Windows 10 Redstone 1 Original

Windows 10 OEM là phiên bản được thiết kế cho các máy có SLIC OEM. Ký hiệu OEM là từ viết tắt của "Original Equipment Manufacturer" hoặc mang ý nghĩa tương tự ký hiệu COEM viết tắt của "Commercial Original Equipment Manufacturer" hoặc tương tự OEI viết tắt của "Original Equipment Installation" hoặc tương tự RTM viết tắt của "Release To Manufacturing". Đây là phiên bản phần mềm bản quyền được sản xuất đại trà và được bán lẻ hoặc đi kèm theo máy

OEM là dạng cấp phép bán lẻ hoặc đi kèm theo máy và không thể chuyển giấy phép từ máy này (không dùng nữa) sang máy khác. Đây là giấy phép có giá rẻ nhất, nếu máy tính bị hỏng thì giấy phép bản quyền cũng mất theo

Bộ cài đặt OEM hiện đã get được link trên trang chủ, bạn có thể tải về theo các liên kết sau

1. Home Single Language OEM
File: Win10_OEM_1607_SingleLang_English_x32.iso
Size: 3312414720 bytes
MD5: 98CF5797ECF2B5DC2253F19D9975D837
SHA1: 2509E8D2A2DC5C5D0C102BB29F9E8EC8083D8664

File: Win10_OEM_1607_SingleLang_English_x64.iso
Size: 4293343232 bytes
MD5: 566354BC12D351693DB22D830BAA764E
SHA1: 1B96A03BB876798B5C0D5ED216F8932DE7B9567E
2. Multiple Edition OEM (Pro OEM + Home OEM)
File: Win10_OEM_1607_English_x32.iso
Size: 3382538240 bytes
MD5: 4FEE637EE28F5EF78D451BDEB8A5B82C
SHA1: 5A4D2C953D884578A6ADB448BEE5753B80EC1CFA

File: Win10_OEM_1607_English_x64.iso
Size: 4380387328 bytes
MD5: 88B98698600511DCD69596DF92B242E5
SHA1: 99FD8082A609997AE97A514DCA22BECF20420891
3. Multiple Edition N OEM (ProN OEM + HomeN OEM)
File: Win10_OEM_1607_N_English_x32.iso
Size: 2844676096 bytes
MD5: 5083839A428140304484B77F204EE0EA
SHA1: 0DA160FD2A2D1952D86B83663AC50EDA96C0E7F5

File: Win10_OEM_1607_N_English_x64.iso
Size: 3805767680 bytes
MD5: BA94BFD1C2BFFCC61ABAA4F6E7A0F9DB
SHA1: 8E21B5EC1C2A0955F55AC6E0C77AA9634D832570
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
  • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
  • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
  • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

  • Please wait while i am loading Facebook SDK js