This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Tuesday, 19 September 2017

[Blogger] Hiển thị avatar tác giả viết bài cạnh tiêu đề bài viết blogspot


Hiển thị avater tác giả viết bài cạnh tiêu đề bài viết blogspot là 1 thủ thuật khá hay. Hầu hết các template hiện nay chủ yếu dùng fontawesome để hiển thị thay thế.

Bài viết sau đây xin chia sẻ tới blogger thủ thuật hiển thị avatar người viết bài (nếu blogspot có nhiều tác giả, avatar sẽ hiển thị theo thông tin của người viết chứ không nhất thiết phải là người tạo ra blog


Để làm được điều này bạn hãy đăng nhập vào trang quản lý blog, vào mục chỉnh sửa HTML

Chèn đoạn code sau vào trước thẻ ]]></b:skin>

.avatar-author{margin-right:10px;border:0;border-radius:50%;padding:0;width:30px;height:30px}

Chèn đoạn code sau vào trước thẻ đóng </head>

<script>
//<![CDATA[
function av(a){var b=a.entry.author[0];c=b.name.$t;d=b.gd$image.src.replace(/\/s[0-9]+(-*c*)\//,'/s30$1/');document.write('<img alt="'+c+'" class="avatar-author" src="'+d+'" title="'+c+'"/>')}
//]]>
</script>

Cuối cùng để hiện thị avatar bạn thêm đoạn code sau vào bất cứ chỗ nào bạn thích

<script expr:src='&quot;/feeds/posts/default/&quot; + data:post.id + &quot;?alt=json-in-script&amp;amp;callback=av&quot;'/>

Nếu để cạnh tiêu đề bài viết bạn có thể tìm đoạn sau và thêm đoạn js vào bên trên nó
<b:if cond='data:post.title'>
Lưu ý: do có thêm phần tử ảnh vào nên 1 số mẫu template có thể bị ảnh hưởng tới bố cục, nếu phát sinh điều trên bạn cần thay đổi css sao cho hợp lý với template của mình nhé

Chúc bạn thành công !
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
  • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
  • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
  • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

  • Please wait while i am loading Facebook SDK js