This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Wednesday, 20 September 2017

[Download] Windows 7 OEM [N-Editions] with Service Pack 1 Original


Chào các bạn, như các bạn đã biết từ lúc ra mắt cho tới nay hệ điều hành Windows 7 vẫn đang chiếm thế thượng phong trong thị trường. Giao diện đẹp, độ ổn đinh cao. Ngoài bộ ISO từ kênh MSDN, MS còn làm 1 bộ ISO khác dành cho các thiết bị có chứng chỉ OEM.

Về bản chất nó chung sources với file ISO từ kênh MSDN, nhưng được thay đổi kênh để khi cài đặt hệ điều hành tự dò chứng chỉ SLIC trong máy để kích hoạt cho bạn, Trong trường hợp xấu nhất bạn phải nhập thủ công key kích hoạt được cung cấp sau thân máy

Liên kết tải về

1. Home Basic N
File: 7601.17514.101119-1850_x64fre_clientn_en-us_OEM_HomeBasicN-GSP1RMCNHBXFREO_EN_DVD.iso
Size: 2974552064 bytes
MD5: 67E8760E8EB31D03FCA9855FB8EA12F2
SHA1: B1213870338FA122748B79E39DC25FA9D058ACC2

File: 7601.17514.101119-1850_x86fre_clientn_en-us_OEM_HomeBasicN-GSP1RMCNHBFREO_EN_DVD.iso
Size: 2270408704 bytes
MD5: 3CA21AD8481BC8B4EBF4FBB9296139A9
SHA1: 8F9DACBFFB1C0679D464F8A14BCA9A96CE41F918
2. Ultimate N
File: 7601.17514.101119-1850_x64fre_clientn_en-us_OEM_UltimateN-GSP1RMCNULXFREO_EN_DVD.iso
Size: 2974552064 bytes
MD5: 016239E9D44A3494AD8A00AB8803959C
SHA1: AC688C494ACDB6EFE44F5DCAD15810A094720EF3

File: 7601.17514.101119-1850_x86fre_clientn_en-us_OEM_UltimateN-GSP1RMCNULFREO_EN_DVD.iso
Size: 2270408704 bytes
MD5: 1A8802855B49FA691E26DBD95B6E7BCC
SHA1: CD836AC87671164DC6D574414EE860AC8680DDD8
3. Home Premium N
File: 7601.17514.101119-1850_x64fre_clientn_en-us_OEM_HomePremiumN-GSP1RMCNHPXFREO_EN_DVD.iso
Size: 2974552064 bytes
MD5: 61FB17338CA579C9B88FB612F053042A
SHA1: 8DDD6461DF488E1CF09D815DC931DE7E9C0A391B

File: 7601.17514.101119-1850_x86fre_clientn_en-us_OEM_HomePremiumN-GSP1RMCNHPFREO_EN_DVD.iso
Size: 2270408704 bytes
MD5: 9FEB6E72E3D91CB581DF4709A7FE1406
SHA1: B56D31708187D46BD70B14F5A0CBC601C7824967
4. Professional N
File: 7601.17514.101119-1850_x64fre_clientn_en-us_OEM_ProfessionalN-GSP1RMCNPRXFREO_EN_DVD.iso
Size: 2974552064 bytes
MD5: 0ADEFF47E09DD18B2FED976F5998A4FF
SHA1: 650D01EFBB8BC06D96AD0CA39342DD56DA6DC010

File: 7601.17514.101119-1850_x86fre_clientn_en-us_OEM_ProfessionalN-GSP1RMCNPRFREO_EN_DVD.iso
Size: 2270408704 bytes
MD5: 8F9DC4097D5530522F9DAF848E4BCD29
SHA1: 05856FF8CB806C2226680015DC84AE32757AFBEE
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
  • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
  • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
  • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

  • Please wait while i am loading Facebook SDK js