This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Tuesday, 5 September 2017

[Download] Microsoft SharePoint Original MSDN


Các tổ chức sử dụng SharePoint để tạo website. Bạn có thể dùng ứng dụng này như một nơi an toàn để lưu trữ, sắp xếp, chia sẻ và truy nhập thông tin từ mọi thiết bị. Mọi thứ bạn cần chỉ là một trình duyệt web, chẳng hạn Microsoft Edge, Internet Explorer, Chrome hoặc Firefox

Một sồ sản phẩm SharePoint
 • SharePoint Online: Một dịch vụ nền điện toán đám mây, được lưu trữ bởi Microsoft, dành cho các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô. Thay vì cài đặt và triển khai SharePoint Server tại chỗ, mọi doanh nghiệp đều có thể đăng ký một gói đăng ký Office 365 hoặc dịch vụ SharePoint Online độc lập. Nhân viên của bạn có thể tạo các site để chia sẻ tài liệu và thông tin với các đồng nghiệp, đối tác cùng khách hàng. Để bắt đầu lưu trữ các tệp trên site nhóm của bạn, hãy xem mục Thiết lập lưu trữ và chia sẻ tệp Office 365.
 • SharePoint Server: Các tổ chức có thể triển khai và quản lý SharePoint Server tại chỗ. Ứng dụng bao gồm mọi tính năng của SharePoint Foundation. Ngoài ra còn cung cấp các tính năng và chức năng bổ sung như Quản lý Nội dung Doanh nghiệp, nghiệp vụ thông minh, tìm kiếm doanh nghiệp, site cá nhân và Nguồn cấp tin tức.
 • SharePoint Foundation: SharePoint Foundation là công nghệ cơ bản cho mọi site SharePoint. SharePoint Foundation(trước đây là Dịch vụ Windows SharePoint) miễn phí đối với việc triển khai tại chỗ. Bạn có thể dùng SharePoint Foundation để tạo nhiều loại site, là nơi bạn có thể cộng tác trên các trang web, tài liệu, danh sách, lịch và dữ liệu. 
 • SharePoint Designer: Được dùng để xây dựng các giải pháp hỗ trợ dòng công việc hiệu quả. Đồng thời, được dùng để chỉnh sửa các loại nội dung ngoài cho giải pháp dữ liệu bên ngoài dựa trên Business Connectivity Services. 
Tính năng chính
 • Chia sẻ đơn giản và cộng tác liền mạch: SharePoint hỗ trợ khả năng làm việc nhóm với các site nhóm năng động và hiệu quả dành cho từng nhóm dự án, phòng ban và bộ phận. Chia sẻ tệp, dữ liệu, tin tức và tài nguyên. Tùy chỉnh site của bạn để hợp lý hóa công việc nhóm. Cộng tác dễ dàng và bảo mật với các thành viên nhóm ở cả trong và ngoài tổ chức của bạn, trên PC, máy Mac và các thiết bị di động.
 • Gắn kết và cập nhật thông tin cho tổ chức của bạn: Xây dựng sự gắn kết và cập nhật thông tin cho nhân viên thông qua mạng nội bộ. Thúc đẩy hiệu suất tổ chức qua việc chia sẻ các tài nguyên và ứng dụng phổ biến trên cổng thông tin.Kể câu chuyện của bạn qua các site truyền thông đẹp mắt. Đồng thời, luôn duy trì cập nhật với các tin tức cá nhân hóa trong trang đầu của SharePoint và ứng dụng SharePoint dành cho thiết bị di động.
 • Khai thác kiến thức chung: Bạn chỉ cần thực hiện một thao tác bấm để tìm được những nội dung mình cần, với khả năng tìm kiếm mạnh mẽ và các cách thông minh để khám phá thông tin, kiến thức chuyên môn, cùng thông tin chuyên sâu nhằm cung cấp đầy đủ thông tin cho quyết định cũng như dẫn hướng cho hành động. Khả năng quản lý nội dung phong phú của SharePoint, cùng với những kết nối và cuộc hội thoại giá trị có trong Yammer, giúp cho tổ chức của bạn có thể tối đa hóa tốc độ truyền đạt kiến thức.
 • Chuyển đổi quy trình kinh doanh: Thúc đẩy hiệu suất bằng cách chuyển đổi quy trình—từ những tác vụ đơn giản như thông báo và phê duyệt cho tới những quy trình vận hành phức tạp. Với các danh sách và thư viện của SharePoint, Microsoft Flow và PowerApps, bạn có thể tạo nên những trải nghiệm kỹ thuật số phong phú bằng các biểu mẫu, quy trình và ứng dụng tùy chỉnh cho từng thiết bị.

Liên kết tải về

I, SharePoint Designer

1. SharePoint Designer 2007
Office SharePoint Designer 2007 (English)
File Name: en_office_sharepoint_designer_2007_cd_x12-19197.iso
Languages: English
SHA1: fdfef5cc35755df3557e1521655ad331a4e637a2
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=12395

SharePoint Designer 2007 Service Pack 1 (x86) - EXE (English)
File Name: en_office_sharepoint_designer_2007_service_pack_1_x86.exe
Languages: English
SHA1: 5cbad8bda29cb7b523753292b1dee3b151f449a6
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=14523
2. SharePoint Designer 2010
SharePoint Designer 2010 (x64) - (English)
File Name: en_sharepoint_designer_2010_x64_515562.exe
Languages: English
SHA1: C6C938A31EB9E1078A6FCB76CBEA4532FE730E83
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=42334

SharePoint Designer 2010 (x86) - (English)
File Name: en_sharepoint_designer_2010_x86_515563.exe
Languages: English
SHA1: B2F2551B0C146B2B4EDFABF1EE9A2324FE7FFD63
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=42358
3. SharePoint Designer 2013

3.1, SharePoint Designer 2013 RTM
SharePoint Designer 2013 (x86) - (English)
File Name: en_sharepoint_designer_2013_x86_1134647.exe
Languages: English
SHA1: 7BE30CADC49D66F116AB4AA303BBFED937846825
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=51262

SharePoint Designer 2013 (x64) - (English)
File Name: en_sharepoint_designer_2013_x64_1134649.exe
Languages: English
SHA1: 60041617C421962C28E71F712E299E29F51651FB
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=51263
3.2, SharePoint Designer 2013 SP1
SharePoint Designer 2013 with Service Pack 1 (x64) - (English)
File Name: en_sharepoint_designer_2013_with_sp1_x64_3948135.exe
Languages: English
SHA1: 934CD9265293AA4F6F549266CCCDC6EFB87B5196
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=57576

SharePoint Designer 2013 with Service Pack 1 (x86) - (English)
File Name: en_sharepoint_designer_2013_with_sp1_x86_3948134.exe
Languages: English
SHA1: A79223BFA2F2631C6B7572ADFEF4855C9CB424E6
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=57607

II, SharePoint Server

1. SharePoint Server 2001
SharePoint Portal Server 2001 Service Pack 2A - 1 (English)
File Name: en_spsfull1.exe
Languages: English
SHA1: e9013c3d2c940fc0e7c548452f81017a8024b95b

SharePoint Portal Server 2001 Service Pack 2A - 3 (English)
File Name: en_spsfull3.exe
Languages: English
SHA1: 718925a7f16e832060d78bd59d25b7d62088c517

SharePoint Portal Server 2001 Service Pack 2A - 4 (English)
File Name: en_spsfull4.exe
Languages: English
SHA1: beb9d97162d8cec96f2d71143da155cf682d28fa

SharePoint Portal Server 2001 Service Pack 2A - 5 (English)
File Name: en_spsfull5.exe
Languages: English
SHA1: 8f680ba25414e02af3a92425ce07876c6744cde5

SharePoint Portal Server 2001 Service Pack 2A - 2 (English)
File Name: en_spsfull2.exe
Languages: English
SHA1: 5f280f38ef1f82e57326c04d3dafd2d254182309

SharePoint Portal Server 2001 SP1 (English)
File Name: en_sharepoint_portal_server_sp1.exe
Languages: English
SHA1: 517c396b9bcb4e86fe42afc1ec861aaff9aebca9

SharePoint Portal Server 2001 (English)
File Name: en_sps2001.exe
Languages: English
SHA1: 34dc70bd3bfb6ae681701ad075447a3cc193591c
2. SharePoint Server 2003
SharePoint Portal Server 2003 Service Pack 2 (English)
File Name: en_sps_2003_sp2.exe
Languages: English
SHA1: fd7e9eb0b8826768f2bce828aa3545c7b4dadd0f

SharePoint Portal Server 2003 Service Pack 1 (English)
File Name: en_sps_2003_sp1.iso
Languages: English
SHA1: df8c5b1753a5ed0df1146477083aa5bdc8acec99

Office SharePoint Portal Server 2003 (English)
File Name: en_office_2003_sps.iso
Languages: English
SHA1: f5689402ede43433d9e1bde2c5f99550d6b1cc88
3. SharePoint Server 2007

3.1, For Search
Office SharePoint Server 2007 for Search (x64) - CD (English)
File Name: en_office_sharepoint_server_2007_for_search_x64_cd_x13-38847.iso
Languages: English
SHA1: c0ed194c11d6bf85f80c63742ef998bef4966698
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=10841
3.2, Language Packs
Office SharePoint Server Language Pack 2007 (English)
File Name: en_office_sharepoint_server_language_pack_2007_cd_x13-38842.iso
Languages: English
SHA1: 65cfbd9e14c4c89eb1f952d6ac77ff33bdeb0eec
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=12596

Office SharePoint Server Language Pack 2007 (x64) (English)
File Name: en_office_sharepoint_server_language_pack_2007_cd_x13-38810.iso
Languages: English
SHA1: 239d322f6d8547f02773cccc0fdfbf7782bb0a0f
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=12500
3.3, Standard & Enterprise
Office SharePoint Server 2007 (x86 and x64) - DVD (English)
File Name: en_office_sharepoint_server_2007_x86_x64_dvd_x13-38823.iso
Languages: English
SHA1: 55b05605f508bd98a19d2168c3adb1d958d18108
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=10820
3.4, Standard & Enterprise SP1
Office SharePoint Server 2007 with Service Pack 1 (x86 and x64) - DVD (English)
File Name: en_office_sharepoint_server_2007_with_sp1_x86_x64_dvd_x14-40187.iso
Languages: English
SHA1: 40bb10d342e999bb51c8169a53a084dbbf893330
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=15750
3.5, Standard & Enterprise SP2
Office SharePoint Server 2007 with Service Pack 2 (x86) - DVD (English)
File Name: en_office_sharepoint_server_2007_with_sp2_x86_dvd_x16-57176.iso
Languages: English
SHA1: F03CAB8A7F3B08FB21C4742792BE03FE175C536E
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=41418

Office SharePoint Server 2007 with Service Pack 2 (x64) - DVD (English)
File Name: en_office_sharepoint_server_2007_with_sp2_x64_dvd_x16-57201.iso
Languages: English
SHA1: A445F85053AEF76BDCAE91CD5A8D074EAE6940DA
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=41417
3.6, Standard & Enterprise SP2 (Multiple Languages)
Office SharePoint Server 2007 Service Pack 2 (x86) - DVD (Multiple Languages)
File Name: mu_sharepoint_server_2007_sp2_x86_dvd_x15-30474.iso
Languages: English, Japanese, Korean, Arabic, Czech, Danish, German, Greek, Spanish, Finnish, French, Hebrew, Hungarian, Italian, Dutch, Norwegian, Pashto, Portuguese-Brazil, Russian, Swedish, Thai, Turkish, Chinese - Traditional, Chinese - Simplified, Portuguese-Portugal
SHA1: 6AC4B55BA6BEF6323E3B1C337CBFEEBF318E64B8
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=40163

Office SharePoint Server 2007 Service Pack 2 (x64) - DVD (Multiple Languages)
File Name: mu_sharepoint_server_2007_sp2_x64_dvd_x15-30478.iso
Languages: English, Japanese, Korean, Arabic, Czech, Danish, German, Greek, Spanish, Finnish, French, Hebrew, Hungarian, Italian, Dutch, Norwegian, Pashto, Portuguese-Brazil, Russian, Swedish, Thai, Turkish, Chinese - Traditional, Chinese - Simplified, Portuguese-Portugal
SHA1: 47DC6D1F5983EB05A6249AEBF042ACFDFB84F5F9
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=40162
3.7, Standard & Enterprise SP3 (Multiple Languages)
Office SharePoint Server 2007 Service Pack 3 (x86) - DVD (Multiple Languages)
File Name: mu_office_sharepoint_server_2007_sp3_x86_dvd_803784.iso
Languages: English, Japanese, Korean, Arabic, Czech, Danish, German, Greek, Spanish, Finnish, French, Hebrew, Hungarian, Italian, Dutch, Norwegian, Polish, Portuguese-Brazil, Russian, Swedish, Thai, Turkish, Chinese - Traditional, Chinese - Simplified, Portuguese-Portugal
SHA1: 4203FF799AAB766BC6B65A8E104CCE8B38622A73
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=49031

Office SharePoint Server 2007 Service Pack 3 (x64) - DVD (Multiple Languages)
File Name: mu_office_sharepoint_server_2007_sp3_x64_dvd_803785.iso
Languages: English, Japanese, Korean, Arabic, Czech, Danish, German, Greek, Spanish, Finnish, French, Hebrew, Hungarian, Italian, Dutch, Norwegian, Polish, Portuguese-Brazil, Russian, Swedish, Thai, Turkish, Chinese - Traditional, Chinese - Simplified, Portuguese-Portugal
SHA1: 3144FE707DE857EC4379DEC7367374C16C2A092B
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=49030
4. SharePoint Server 2010

4.1, Standard
SharePoint Server 2010 (x64) - (English)
File Name: en_sharepoint_server_2010_x64_517467.exe
Languages: English
SHA1: A4785C07DAAC9A5C2D26DB8E62AC4FC2966E4850

SharePoint Server 2010 (x64) - DVD (English)
File Name: en_sharepoint_server_2010_x64_dvd_518634.iso
Languages: English
SHA1: 7E8BEF7942D8393FCAB06736C1ADA19290829185
4.2, Standard SP2
SharePoint Server 2010 with Service Pack 2 (x64) - DVD (English
File Name: en_sharepoint_server_2010_with_service_pack_2_x64_dvd_4178583.iso
Languages: English
SHA1: 87F18BFED81D56BF012114F0A4D04ABDD22E0ACE
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=59493

SharePoint Server 2010 Service Pack 2 (x64) - DVD (Multiple Languages)
File Name: mu_sharepoint_server_2010_service_pack_2_x64_dvd_2642285.iso
Languages: English, Japanese, Korean, Arabic, Bulgarian, Catalan, Czech, Welsh, Danish, German, Greek, Spanish, Estonian, Basque, Finnish, French, Irish, Galician, Hebrew, Hindi, Croatian, Hungarian, Indonesian, Italian, Kazakh, Lithuanian, Latvian, Macedonian, Malay, Dutch, Norwegian, Polish, Portuguese-Brazil, Romanian, Russian, Slovak, Slovenian, Serbian, Swedish, Thai, Turkish, Ukrainian, Vietnamese, Chinese - Traditional, Chinese - Simplified, Portuguese-Portugal, Bosnian, Azerbaijani, Dari
SHA1: BD5F1085205B5620B6993EBABF99D6A8D49208B0
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=54191
4.3, Workspace
SharePoint Workspace 2010 (x64) - (English)
File Name: en_sharepoint_workspace_2010_x64_515564.exe
Languages: English
SHA1: F870CA20BB0D6558180DF627DF8E95D225C2D51F
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=42363
5. SharePoint Server 2013

5.1, Standard
SharePoint Server 2013 (x64) - DVD (English)
File Name: en_sharepoint_server_2013_x64_dvd_1121447.iso
Languages: English
SHA1: 7c0af157cf2e0c2ec5288e4c52d91cea86816010
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=50825
5.2, Standard SP1
SharePoint Server 2013 with SP1 (x64) - DVD (English)
File Name: en_sharepoint_server_2013_with_sp1_x64_dvd_3823428.iso
Languages: English
SHA1: 9C29CF62E151D362FB02FBF07AEB0440C52DF555
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=57191
6. SharePoint Server 2016
SharePoint Server 2016 (x64) - DVD (English)
File Name: en_sharepoint_server_2016_x64_dvd_8419458.iso
Languages: English
SHA1: 9928405AE16A6F3D5B46C5772C7492E6DD2A26C4
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=68064

SharePoint Server 2016 Language Pack (x64) - (English)
File Name: en_sharepoint_server_2016_language_pack_x64_8419195.exe
Languages: English
SHA1: AB3F7BA8E04E969038CF45A224153A57D9E46619
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=68070
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
 • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
 • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
 • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

 • Please wait while i am loading Facebook SDK js