Labels

[Download] Bộ sưu tập hình nền desktop chất lượng cao


Đến hẹn lại lên, hôm nay blog  https://hung1001nd.blogspot.com sẽ chia sẻ tới các bạn bộ hình nền desktop chất lượng cao, nhiều độ phân giải, mang lại sự mới mẻ cho màn hình desktop của bạn

Xem live một số ảnh tại đây


1, 100 Best Wallpapers 1 2560x1440

2. 100 Best Wallpapers 2 2560x1080

3. 100 Best Wallpapers 10 1920x1080

4. 100 Best Wallpapers 11 1920x1080

5. 100 Best Wallpapers 12 1920x1080

6. Wallpapers 8K

7. Computer Desktop Wallpapers Collection 1810-1819

Bao gồm
  • 1680x1050
  • 1920x1080
  • 1920x1200
  • 2560x1080
  • 2560x1440
  • 2560x1600
  • 2650x1600
  • 2880x1800
  • 3840x2160