Labels

[Blogger] Điều hướng bài đăng trong blogspot bằng phím mũi tên


Mặc định thì blogspot thường cung cấp tính năng qua lại các bài viết bằng các button "Older Post" và "Newer Post". Tuy nhiên nếu bạn muốn có sự mới mẻ và chuyên nghiệp hơn thì có thể sử dụng thủ thuật sau để qua lại bài viết bằng 2 phím mũi tên trái phải
Bạn có thể test trực tiếp thủ thuật này trên trang của tôi bằng việc nhấn 2 phím trên bàn phím

Bài mới nhất

Bài cũ nhất

OK thủ thuật này rất đơn giản thôi, bạn chỉ cần đăng nhpaaj vào trang quản trị blog, chuyển chế độ chỉnh sửa code HTML và dán đoạn mã sau vào bên trên thẻ </head>

<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[  
document.onkeyup=function(e){if("TEXTAREA"!=document.activeElement.nodeName&&"INPUT"!=document.activeElement.nodeName)switch(e=e||window.event,e.keyCode){case 37:var n=document.getElementById("Blog1_blog-pager-newer-link");null!=n?window.location.href=n.href:alert("Đây là bài mới nhất !");break;case 39:var o=document.getElementById("Blog1_blog-pager-older-link");null!=o?window.location.href=o.href:alert("Đây là bài cũ nhất !")}};
//]]>
</script>
</b:if>

Rất đơn giản thôi, để thông báo cho người dùng biết blog của bạn có tích hợp tính năng này, bạn có thể viết thêm nó vào trang giới thiệu nhé

Chúc thành công !