This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Tuesday, 15 August 2017

[Download] Microsoft Office Pro Plus 2007 with SP3 & Product Key


Office 2007 hiện nay vẫn được sử dụng rất phổ biến, tuy nhiên việc kích hoạt nó thì có vẻ khó khăn hơn các phiên bản 2010, 2013, 2016... về sau. Nếu người dùng không có key bán lẻ hoặc không nắm vững phương pháp kích hoạt vô hình chung sẽ gặp khó khăn khi sử dụng bộ office này.

Nhận được yêu cầu của một số bạn, ở bài viết này tôi sẽ chia sẻ cho các bạn bộ Office 2007 Pro Plus (đây là phiên bản cao cấp cho người dùng cá nhân) được rebuild lại rút gọn tối đa các thao tác cho người dùng trong việc tìm key cũng như tích hợp cập nhật

Bộ cài đặt được chỉnh sửa từ file cài nguyên gốc VLSC ngoài ra có tích  hợp
  • Product key setup + activate, bạn sẽ không cần bạn tâm đến việc tìm key nữa
  • Gói SP3 hiện là gói cập nhật mới nhất cho Office 2007, gói này được tự động cài đặt cùng bộ office

File cài đặt dạng iso, bạn có thể mount ra ổ ảo để cài hoặc giải nén, quá trình cài đặt tương tự như bộ cài nguyên gốc. Và đây là thành quả thu được


Checksum Information
File: SW_CD_Office_Professional_Plus_2007_W32_English_-2_1_PA_BP_MLF_X16-19797.iso
Size: 1052049408 bytes
MD5: AF772A5F8271C4D496132A70F83EA949
SHA1: 943635FC4E7D06BC04A61D9E478EAA8A8C3CC647
CRC32: 0387A4E4

Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
  • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
  • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
  • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

  • dinh 8/16/2017 10:22:00 AM
    Xin cảm ơn!
    Please wait while i am loading Facebook SDK js