This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Thursday, 20 July 2017

[News] SQL Server 2017 Release Candidate (RC1, July 2017)


Microsoft vừa giới thiệu phiên bản tiếp theo của SQL Server mang tên SQL Server 2017, tuy nhiên đây chỉ là bước đệm (Release Candidate) trước khi hãng tung ra bản chính thức của phiên bản này
Theo đó có rất nhiều cải tiến mới đáng được chờ đợi ở phiên bản sắp ra mắt này

Những cải tiến quan trọng trong phiên bản RC1
  • SQL Server trên Linux Tích hợp Active Directory - Với RC1, SQL Server trên Linux hỗ trợ Active Directory Authentication cho phép các client miền tham gia vào Windows hoặc Linux để xác thực với SQL Server bằng các chứng chỉ miền và giao thức Kerberos. Xem hướng dẫn bắt đầu .
  • Bảo mật lớp truyền tải (TLS) để mã hóa dữ liệu - SQL Server trên Linux có thể sử dụng TLS để mã hóa dữ liệu được truyền qua mạng giữa ứng dụng khách và một cá thể của SQL Server. SQL Server trên Linux hỗ trợ các giao thức TLS sau: TLS 1.2, 1.1 và 1.0. 
  • Nâng cao các dịch vụ học máy - Trong RC1, được thêm vào khả năng quản lý mô hình cho R Services trên Windows Server, bao gồm Quản lý Thư viện ngoài. Phiên bản mới cũng hỗ trợ Native Scoring .
  • Dịch vụ Phân tích Máy chủ SQL (SSAS) - Ngoài các cải tiến về SSAS từ các CTP cũ của SQL Server 2017, RC1 bổ sung Chế độ Quản lý Năng động Bổ sung, cho phép phân tích phụ thuộc và báo cáo. 
  • Dịch vụ tích hợp SQL Server (SSIS) trên Linux - Bản xem trước của SQL Server Integration Services trên Linux hiện hỗ trợ thêm cho bất kỳ trình điều khiển ODBC Unicode nào , nếu nó tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật ODBC. (Trình điều khiển ANSI ODBC không được hỗ trợ.)
  • SQL Server Integration Services (SSIS) trên Windows Server - RC1 thêm hỗ trợ cho SSIS mở rộng trong các môi trường có sẵn cao. Khách hàng có thể bật Luôn Bật cho SSIS, thiết lập Windows Server failover clustering cho trình quản lý quy mô.
Ngay bây giờ nếu bạn muốn trải nghiệm có thể tải bản RC1 vừa được phát hành chính thức và gửi đến người dùng đã đăng kí gói Visual Studio cho lập trình viên


Name SHA1 Download
SQL Server 2017 RC1 (x64) - DVD (Chinese-Simplified) 76A39557800A766D8AB9A38F41789F6F34E089CB Here
SQL Server 2017 RC1 (x64) - DVD (Chinese-Traditional) 4CDB90B332B529392091929E62BDC7FAB3F672B3 Here
SQL Server 2017 RC1 (x64) - DVD (English) B8C3697734990CF78B7F4860DF3DAC7C20FD59F1 Here
SQL Server 2017 RC1 (x64) - DVD (French) 67C23EB4DCD51DB34888A156E79DCC7493890C06 Here
SQL Server 2017 RC1 (x64) - DVD (German) F02FBF72BC8092E7BCDA6398E093FA275B6CA852 Here
SQL Server 2017 RC1 (x64) - DVD (Italian) E7CA80D253D6F2FB4CCAE533AFFCC3BBA7320663 Here
SQL Server 2017 RC1 (x64) - DVD (Japanese) E46A99B704CE8A03C1CE27DED3EFD30327D21104 Here
SQL Server 2017 RC1 (x64) - DVD (Korean) 63F31019E7E9AE2A43649EC4C32BC7D5744D3867 Here
SQL Server 2017 RC1 (x64) - DVD (Portuguese-Brazil) 34D6C4648D5AF05A4A3AD872343565E9DB1B8C23 Here
SQL Server 2017 RC1 (x64) - DVD (Russian) FC15313F15B7E101C22370BBFF6F51B7EE72EA01 Here
SQL Server 2017 RC1 (x64) - DVD (Spanish) F3939CB53790A97BA89DA174682C455AFC132BF8 Here
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
  • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
  • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
  • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

  • Please wait while i am loading Facebook SDK js