This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Tuesday, 4 July 2017

[MAC OS] Tải về trọn bộ Adobe Premiere Elements nguyên gốc


Adobe Premiere Elements là phần mềm chỉnh sửa video giúp bạn biến những khoảnh khắc đáng nhớ thành một bộ phim sống động. Với tuỳ chọn tự động chỉnh sửa phim, bạn có thể tạo ra những bộ phim sắc nét và chia sẻ qua mạng xã hội.

Tính năng
 • Ghép tất cả các đoạn phim và hình ảnh lại với nhau.
 • Tìm kiếm nhanh.
 • Dễ dàng xem, quản lý, và bảo vệ video.
 • Chọn trình chỉnh sửa một cách thông minh.
 • Dễ dàng chỉnh sửa video.
 • Tùy chỉnh với các hiệu ứng giống như phim truyền hình và hiệu ứng chuyển tiếp.
 • Âm thanh chất lượng cao.
 • Thêm menu và phần chữ với phong cách chuyên nghiệp.
 • Có thể chia sẻ qua bất kỳ phương tiện nào như qua Facebook, Youtube, thiết bị di động…

Liên kết tải về

8. Premiere Elements 2018 (aka Premiere Elements 16)
File: PremiereElements_2018_WWEFDJ.dmg
Size: 2720247829 bytes
MD5: B01E36E77C87FEF031C54153846AFC19
SHA1: 8553AAABE84BFB604B9D9A8C8BA62AC6B8DA70EB
CRC32: D4B727B5
Languages: English, French, German, and Japanese
7. Premiere Elements 15
 File: PremiereElements_15_WWEFDJ.dmg
CRC-32: 5f7e439c
  MD4: 0696160055461465b5d6cc7638ce1a7e
  MD5: 977cb419ef05c7a15516e8a8d09c3108
 SHA-1: 136fceaefa83f7cc2b30c60ab574be60f3c5045a
Languages: English, French, German, and Japanese
6. Premiere Elements 14
 File: PremiereElements_14_WWEFDJ.dmg
CRC-32: 25ab213c
  MD4: 17b547eab789870a0886939fbce82014
  MD5: e67ba089fe9238c3fde49d83808d8425
 SHA-1: b994765ae2e64a92356dcd2e71eac71c26fd5651
Languages: English, French, German, and Japanese
5. Premiere Elements 13
 File: PremiereElements_13_WWEFDJ.dmg
CRC-32: 4e0d6daf
  MD4: 7f8ce73f8d7c59ec52d89ca4c77e7963
  MD5: 71da4f6b89a6dd690b98cebfab7707a7
 SHA-1: 021072044833251c7d20b1380ad219499ddaef25
Languages: Chinese (Simplified), Czech, Dutch, English, French (Standard), German, Italian, Japanese, Polish, Portuguese (Brazilian), Russian, Spanish, Swedish, Turkish
4. Premiere Elements 12
 File: PremiereElements_12_WWEFDJ.dmg
CRC-32: cfd6871d
  MD4: c440a540a24ecb1bf54da1ecf4f7b24a
  MD5: 5da630bef6358efe8c2c632324fdc622
 SHA-1: 290d8ffdd111257bd43a9d0e22ecc54df2ae030a
Languages: English, French, German, and Japanese
3. Premiere Elements 11
 File: PremiereElements_11_WWEFDJ.dmg
CRC-32: 66fe21fd
  MD4: d5460b465ecc9af2316294c33ac37513
  MD5: 91ab021555f3f523b17efba7881bc6eb
 SHA-1: 61bfc30a7d04f1bc3e300f08b7669cfe01c2fb45
Languages: English-International, English-Universal, German, Japanese, French, French-Canada
2. Premiere Elements 10
 File: PremiereElements_10_WWEFDJ.dmg
CRC-32: 5b43fefb
  MD4: 3821e8e162479d5d8b434bf448e6b34a
  MD5: 2bb6b546cadf5eeae627894822cea7ee
 SHA-1: c6d7c8a64a5509f2b229118f749a18989f1490cd
Languages: English-International, English-Universal, German, Japanese, French, French-Canada
1. Premiere Elements 9
 File: PremiereElements_9_LS15.dmg
CRC-32: 81085bc2
  MD4: ec067ef875cebda1712f8b2120851da5
  MD5: ab6748250301820e951518ee61915345
 SHA-1: 90dacd6f3a156cc8799efba89fd85e7f96f2f019
Languages: English-International, English-Universal, German, Japanese, French, French-Canada
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
 • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
 • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
 • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

 • Please wait while i am loading Facebook SDK js