This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Thursday, 27 July 2017

ISO Windows 8.1 With Update 1 + [N-Editions] Original MSDN


Windows 8.1 With Update 1 là phiên bản được xây dựng trên nền tảng bản RTM và các gói KB update.

Một số tính năng mới đáng chú ý gồm
  • Microsoft đã bổ sung 2 nút bấm gồm nút tìm kiếm (Search) và nút Power. Power được dùng cho việc tắt máy, restart...máy. 2 nút này nằm cạnh tên tài khoản của bạn trong màn hình Start Screen ở trên cùng góc phải.
  • Các ứng dụng Modern UI đã có thêm nút tắt và thu nhỏ - giống như ứng dụng truyền thống mà chúng ta đã quen thuộc. Ngoài ra, ứng dụng Modern UI cũng không còn hiển thị tràn ra toàn màn hình nữa mà người dùng có thể ghim nó vào thanh taskbar ngoài desktop - cũng tương tự như ứng dụng Windows truyền thống trước đây
  • Các máy tính không dùng màn hình cảm ứng sẽ được khởi động trực tiếp vào giao diện desktop thay vì vào màn hình Start Screen kiểu mới.
  • Khi click chuột phải vào các Live Tile trong Start Screen, một menu ngữ cảnh sẽ hiện ra cho phép bạn thực hiện các tùy chỉnh cho Tile ứng dụng đó: Thay kích thước, gỡ khỏi máy
  • Ứng dụng Modern UI được bổ sung thêm thanh Title: Khi đang mở ứng dụng Modern UI bạn cũng có thể truy cập nhanh sang taskbar ngoài desktop
Hiện tại thông tin của bản update 1 này (checksum) đã được gỡ bỏ khỏi trang MSDN thay bởi các phiên bản Update 3. Tuy nhiên nếu bạn muốn cài đặt bản này hoặc đơn giản là sưu tầm cho đủ bộ thì có thể thấy được link tải chuẩn tại đây

1. Enterprise
File Name: en_windows_8.1_enterprise_with_update_x86_dvd_4065185.iso
Language: English
SHA1: FE43558B4708B4B786BC3286924813B0AAD21106

File Name: en_windows_8.1_enterprise_with_update_x64_dvd_4065178.iso
Language: English
SHA1: 8FB332A827998F807A1346BEF55969C6519668B9
2. Professional VL
File name: en_windows_8.1_professional_vl_with_update_x86_dvd_4065201.iso
Language: English
SHA1: C2D6F5D06362B7CB17DFDAADFB848C760963B254

File Name: en_windows_8.1_professional_vl_with_update_x64_dvd_4065194.iso
Language: English
SHA1: E50A6F0F08E933F25A71FBC843827FE752ED0365
3. Multiple Editions (Pro + Core)
File Name: en_windows_8.1_with_update_x86_dvd_4065105.iso
Language: English
SHA1: 54B8572556B316A6BECE54C5033564E3296F5951

File Name: en_windows_8.1_with_update_x64_dvd_4065090.iso
Language: English
SHA1: 4652DC6EBFEBE02C6A63E167C36E3FAEDFB93999
4. Embedded Industry Enterprise
File Name: en_windows_embedded_8.1_industry_enterprise_with_update_x86_dvd_4065154.iso
Language: English
SHA-1: FD11D1E24DDD988D0DAD7829EA0D6E228E8B1D81

File Name: en_windows_embedded_8.1_industry_enterprise_with_update_x64_dvd_4065141.iso
Language: English
SHA-1: 1567A61C61205F4FBDE9E43FD9C2243BFD4A5ACC
5. Embedded Industry Pro
File Name: en_windows_embedded_8.1_industry_pro_with_update_x86_dvd_4065129.iso
Language: English
SHA1: 5B709DAC9F4BECA1AE5A77D2A82208E8AEF22257

File Name: en_windows_embedded_8.1_industry_pro_with_update_x64_dvd_4065122.iso
Language: English
SHA1: 87FB1ABDEC56435AFD86BD4FBF7BE5A8C9E91BE0

Các phiên bản N 


1. Enterprise N
File Name: en_windows_8.1_enterprise_n_with_update_x86_dvd_4065170.iso
Language: English
SHA1: A2FA7A152DD0E6200ECBAE8A8D67C551A63D0DA4

File Name: en_windows_8.1_enterprise_n_with_update_x64_dvd_4065163.iso
Language: English
SHA1: 885CA5DD08D69E883AFB2778D8F61253F68BF82A
2. Professional N VL
File Name: en_windows_8.1_professional_n_vl_with_update_x86_dvd_4065216.iso
Languages: English
SHA1: A2481CC76BF7AFFC90EB19D8D58F8A03DA631B95

File Name: en_windows_8.1_professional_n_vl_with_update_x64_dvd_4065208.iso
Languages: English
SHA1: D55D3D0C57BE9FD812FC3B9E5C5D1E07ADB65F9F
3. Multiple Editions N (ProN + CoreN)
File Name: en_windows_8.1_n_with_update_x86_dvd_4065118.iso
Language: English
SHA1: 42C77ACB3D52DBD4699E4DFD6E3A95FA94C65C30

File name: en_windows_8.1_n_with_update_x64_dvd_4065114.iso
Language: English
SHA1: F5D6B213B09FBDB5123AB9380A385278D27DEC79
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
  • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
  • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
  • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

  • Please wait while i am loading Facebook SDK js