This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Saturday, 24 June 2017

ISO Windows 10 Redstone 2 (Updated June 2017) (MSDN & VLSC) Original


Phiên bản cập nhật tháng 6 cho Windows 10 Redstone 2 (Version 1703) là sự kết hợp của bản RTM cùng với gói cập nhật June 13, 2017—KB4022725 mang Windows lên mã build 15063.413

1 số hình ảnh

Liên kết tải về

I) ISO MSDN

File name: en_windows_10_multiple_editions_version_1703_updated_june_2017_x64_dvd_10725021.iso
Languages:English
SHA1: AB15A9CF175E8F0B8361B2D4F0EA560343B93FBE

File name: en_windows_10_multiple_editions_version_1703_updated_june_2017_x86_dvd_10725453.iso
Languages:English
SHA1: BF3EB696AA2AFAE538F72A1CBF0A0AB1D4EC8BCB
File name: en_windows_10_enterprise_version_1703_updated_june_2017_x64_dvd_10720664.iso
Languages:English
SHA1: D7EF32D857D444886D941A49C39E76D60ACA4485

File name: en_windows_10_enterprise_version_1703_updated_june_2017_x86_dvd_10721580.iso
Languages:English
SHA1: AB02DD0769762F2F452165A556A45741F7858E0B
3. Education 
File name: en_windows_10_education_version_1703_updated_june_2017_x64_dvd_10721402.iso
Languages:English
SHA1: B7D9BCB9BF22D3CD74C6327578E7223BC8587A16

File name: en_windows_10_education_version_1703_updated_june_2017_x86_dvd_10721404.iso
Languages:English
SHA1: 55E9B58AF1A6B4F1547A5B35A5D88E0657DB6841

II) ISO VLSC (Waiting...)
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
  • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
  • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
  • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

  • randomperson685416516 7/06/2017 01:29:00 PM
    Hi! Is there any reason as to why Google Drive says the Home+Pro ISO is about 5GB?
    Please wait while i am loading Facebook SDK js