Labels

ISO Windows 10 Redstone 2 (Updated June 2017) (MSDN & VLSC) Original


Phiên bản cập nhật tháng 6 cho Windows 10 Redstone 2 (Version 1703) là sự kết hợp của bản RTM cùng với gói cập nhật June 13, 2017—KB4022725 mang Windows lên mã build 15063.413

1 số hình ảnh

Liên kết tải về

I) ISO MSDN

File name: en_windows_10_multiple_editions_version_1703_updated_june_2017_x64_dvd_10725021.iso
Languages:English
SHA1: AB15A9CF175E8F0B8361B2D4F0EA560343B93FBE

File name: en_windows_10_multiple_editions_version_1703_updated_june_2017_x86_dvd_10725453.iso
Languages:English
SHA1: BF3EB696AA2AFAE538F72A1CBF0A0AB1D4EC8BCB
File name: en_windows_10_enterprise_version_1703_updated_june_2017_x64_dvd_10720664.iso
Languages:English
SHA1: D7EF32D857D444886D941A49C39E76D60ACA4485

File name: en_windows_10_enterprise_version_1703_updated_june_2017_x86_dvd_10721580.iso
Languages:English
SHA1: AB02DD0769762F2F452165A556A45741F7858E0B
3. Education 
File name: en_windows_10_education_version_1703_updated_june_2017_x64_dvd_10721402.iso
Languages:English
SHA1: B7D9BCB9BF22D3CD74C6327578E7223BC8587A16

File name: en_windows_10_education_version_1703_updated_june_2017_x86_dvd_10721404.iso
Languages:English
SHA1: 55E9B58AF1A6B4F1547A5B35A5D88E0657DB6841

II) ISO VLSC (Waiting...)
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
  • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
  • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
  • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

    1. Hi! Is there any reason as to why Google Drive says the Home+Pro ISO is about 5GB?

      ReplyDelete