Labels

ISO Windows 10 Redstone 2 [N-Editions] (Updated June 2017) (MSDN & VLSC) Original


Phiên bản cập nhật tháng 6 cho Windows 10 Redstone 2 (Version 1703) là sự kết hợp của bản RTM cùng với gói cập nhật June 13, 2017—KB4022725 mang Windows lên mã build 15063.413

1 số hình ảnh

Liên kết tải về

I) ISO MSDN

1. Multiple Editions N ( ProN + HomeN )
File name: en_windows_10_n_multiple_editions_version_1703_updated_june_2017_x64_dvd_10726217.iso
Languages:English
SHA1: 145542BFE2D15CE28C2D2320FCF37A31D5BDCF1B

File name: en_windows_10_n_multiple_editions_version_1703_updated_june_2017_x86_dvd_10720058.iso
Languages:English
SHA1: 11E149A544975AE733463F06B9A2E6D4DEE70ADC
2. Enterprise N MSDN = Enterprise N VLSC
File name: en_windows_10_enterprise_n_version_1703_updated_june_2017_x64_dvd_10720924.iso
Languages:English
SHA1: A79ECA2558A0FF2C968E2E8DB4AD5EC04E270069

File name: en_windows_10_enterprise_n_version_1703_updated_june_2017_x86_dvd_10720950.iso
Languages:English
SHA1: A09DE5E6726BB7FC37BD226641D88A025B47E8DA
3. Education N
File name: en_windows_10_education_n_version_1703_updated_june_2017_x64_dvd_10720049.iso
Languages:English
SHA1: BDF70CA5908371400AE70D95C65CF160EF7553DC

File name: en_windows_10_education_n_version_1703_updated_june_2017_x86_dvd_10726735.iso
Languages:English
SHA1: FB2F5B57B9E13A16D0B83F89775D0015789167DE

II) ISO VLSC (Waiting...)