This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Saturday, 24 June 2017

ISO Windows 10 Redstone 2 [N-Editions] (Updated June 2017) (MSDN & VLSC) Original


Phiên bản cập nhật tháng 6 cho Windows 10 Redstone 2 (Version 1703) là sự kết hợp của bản RTM cùng với gói cập nhật June 13, 2017—KB4022725 mang Windows lên mã build 15063.413

1 số hình ảnh

Liên kết tải về

I) ISO MSDN

1. Multiple Editions N ( ProN + HomeN )
File name: en_windows_10_n_multiple_editions_version_1703_updated_june_2017_x64_dvd_10726217.iso
Languages:English
SHA1: 145542BFE2D15CE28C2D2320FCF37A31D5BDCF1B

File name: en_windows_10_n_multiple_editions_version_1703_updated_june_2017_x86_dvd_10720058.iso
Languages:English
SHA1: 11E149A544975AE733463F06B9A2E6D4DEE70ADC
2. Enterprise N MSDN = Enterprise N VLSC
File name: en_windows_10_enterprise_n_version_1703_updated_june_2017_x64_dvd_10720924.iso
Languages:English
SHA1: A79ECA2558A0FF2C968E2E8DB4AD5EC04E270069

File name: en_windows_10_enterprise_n_version_1703_updated_june_2017_x86_dvd_10720950.iso
Languages:English
SHA1: A09DE5E6726BB7FC37BD226641D88A025B47E8DA
3. Education N
File name: en_windows_10_education_n_version_1703_updated_june_2017_x64_dvd_10720049.iso
Languages:English
SHA1: BDF70CA5908371400AE70D95C65CF160EF7553DC

File name: en_windows_10_education_n_version_1703_updated_june_2017_x86_dvd_10726735.iso
Languages:English
SHA1: FB2F5B57B9E13A16D0B83F89775D0015789167DE

II) ISO VLSC (Waiting...)
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
  • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
  • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
  • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

  • Please wait while i am loading Facebook SDK js