Labels

[BatchScript] Nhập key và lấy Installation ID Windows nhanh và chuẩn nhất


Chào các bạn, ở bài viết trước tôi đã giới thiệu sơ bộ cách kích hoạt bản quyền windows, office sử dụng công cụ hỗ trợ MSAct, đây có thể nói là công cụ không thể thiếu với các supporter activate. Tuy nhiên hạn chế khá lớn của nó là yêu cầu nền tảng Framework 4+, nếu như ai cài Windows 7 nguyên gốc chắc chắn sẽ mất khá nhiều thời gian cài Framework để có thể chạy được MSAct.

Ở bài viết này tôi sẽ chia sẻ cho các bạn 1 đoạn script nhỏ nhưng vô cùng lợi hại chạy trên môi trường dos giúp bạn nhanh chóng lấy được Installation ID của windows phục vụ quá trình kích hoạt

Chức năng
  • Nhập key kích hoạt
  • Lấy Installation ID (hay còn gọi là step 2)
  • Chia nhỏ IID thành 9 nhóm (6 số 1 nhóm với Windows 7 và 7 số 1 nhóm với Windows > 8) phục vụ chủ yếu cho việc Get ID qua Web của Microsoft hoặc những bạn call tổng đài US, UK

Cách thực hiện:

1. Mở cửa sổ dấu nhắc lệnh cmd bằng quyền admin

  • Với Windows 7 bạn vào Start trên thanh tìm kiếm, gõ "cmd", phải chuột chọn Run as administrator
  • Với Windows 8, 8.1 nhấn tổ hợp phím Windows + X,A
  • Với Windows 10, vào search gõ "cmd", phải chuột chọn Run as administrator

hoặc truy cập C:\Windows\System32\cmd.exe phải chuột chọn Run as administrator

2. Dán toàn bộ nội dung sau vào cửa sổ cmd

set key=NK96Y-D9CD8-W44CQ-R8YTK-DYJWX
for /f "tokens=6 delims=[.] " %a in ('ver') do set ver=%a
cscript //nologo %windir%\system32\slmgr.vbs /ipk %key%
for /f "tokens=3" %i in ('cscript //nologo %windir%\system32\slmgr.vbs /dti') do set id=%i
if %ver% LEQ 7601 ((echo Key: %key%&echo.&echo Installation ID: %id:~0,6%-%id:~6,6%-%id:~12,6%-%id:~18,6%-%id:~24,6%-%id:~30,6%-%id:~36,6%-%id:~42,6%-%id:~48,6%)> id.txt) else (
(echo Key: %key%&echo.&echo Installation ID: %id:~0,7%-%id:~7,7%-%id:~14,7%-%id:~21,7%-%id:~28,7%-%id:~35,7%-%id:~42,7%-%id:~49,7%-%id:~56,7%)> id.txt)
start id.txt&timeout 2 >nul&del /f /q %windir%\system32\id.txt
cls

Trong đó bạn thay key tương ứng ở dòng set key= như tôi demo

Key kích hoạt có thể lấy tại đây


Sau khi dán chắc chỉ tầm dưới 10s bạn sẽ lấy được IID dưới dạng text xuất ra

Bạn có thể tham khảo 3 video hướng dẫn call và get web để thao tác với dãy IID trên
  • Hướng dẫn activate by phone Windows mới nhất qua skype
  • Hướng dẫn activate by phone Office mới nhất qua skype
  • Hướng dẫn activate by phone qua web

Sau khi lấy được Confirmation ID (step 3) bạn có thể dán lệnh sau vào cửa sổ cmd để xác nhận kích hoạt

slmgr.vbs /atp (8 nhóm viết liền)
Ví dụ
 slmgr.vbs /atp 111111222222333333444444555555666666777777888888