This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Saturday, 6 May 2017

[Tips] Kỹ thuật sử dụng Deployment gỡ bỏ OneDrive trong sources cài Windows


Chào các bạn, như chúng ta đã biết kể từ phiên bản Windows 8. OneDrive đã được tích hợp như 1 phần không thể thiếu của Windows. Với 1 số người nó rất tiện lợi trong việc đồng bộ dữ liệu cá nhân của họ, tuy nhiên với 1 số khác không có nhu cầu sử dụng thì nó có vẻ hơi phiền phức.

Trong bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách gỡ bỏ nó từ trong file iso sử dụng deployment tools chạy trên chính hệ điều hành bạn đang sử dụng

Chuẩn bị:
+ Deployment tools có trong bộ ADK
+ File ISO để thao tác trong bài này tôi sẽ demo với bộ cài x64

Khởi chạy deployment tools bằng quyền quản trị và tạo các thư mục cần thiết
mkdir c:\deploy
mkdir c:\deploy\mount
mkdir c:\deploy\iso

Mount file iso ra ổ ảo, nhớ tên ổ (ví dụ của tôi là G) và dán lệnh sau để copy nội dung vào thư mục c:\deploy\iso
xcopy g:\ c:\deploy\iso /s /e

Chúng ta sẽ kiểm tra thông tin file install.wim để lấy giá trị index
Dism /Get-ImageInfo /ImageFile:c:\deploy\iso\sources\install.wim

Tôi sẽ làm với index 1, tiến hành mount file
Dism /Mount-wim /wimfile:C:\deploy\iso\sources\install.wim /index:1 /Mountdir:C:\deploy\mount

Nhiệm vụ của chúng ta tiếp theo là làm hiện package của OneDrive lên sau đó gỡ, để làm được điều đó ta sẽ mount registry bằng lệnh
reg load HKLM\WIMREG_Software "C:\deploy\mount\Windows\System32\config\software"

Sau khi mount xong, bạn mở cửa sổ RUN và gõ vào Regedit. sau đó truy cập theo liên kết
Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\WIMREG_Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\Packages

Tại đây bạn kéo xuống và tìm tới gói package của OneDrive

Công việc tiếp theo là cấp quyền chỉnh sửa, mỗi key muốn chính sửa bạn đều phải cấp quyền cho nó, click chuột phải vào key chọn Permissions và cấp full quyền điều khiển

Với mỗi key
+ Truy cập vào key con (Owners) chuột phải và xóa nó đi
+ Thay đổi giá trị Visibility thành 1
+ Thêm 1 DWORD-32bit có tên là DefVis và đặt giá trị cho nó là 2

Sau khi hoàn tất tiến hành đóng registry lại, dán lệnh sau để umount
reg unload HKLM\WIMREG_Software

Lúc này gói package của OneDrive đã hiện ra bạn dán lệnh sau để lấy danh sách các gói  package
Dism /Image:C:\deploy\mount /Get-Packages | find "Package Identity" | clip

Lệnh trên nhảy dòng, tiến hành mở notepad và paste

Gỡ bỏ gói
Dism /Image:C:\deploy\mount /Remove-Package /PackageName:Microsoft-Windows-OneDrive-Setup-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 
Dism /Image:C:\deploy\mount /Remove-Package /PackageName:Microsoft-Windows-OneDrive-Setup-WOW64-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0

Tiếp theo ta sẽ xóa đi các file không cần thiết , để xóa được các file có trong thư mục mounted bạn cần lấy quyền quản trị bằng cách thêm Take Owner Ship vào menu chuột phải

Truy cập c:\deploy\mount\Windows tìm với keyword là OneDrive
Đây là tất cả các file hoặc folder liên quan tới nó, giờ thì chúng không còn tác dụng, với mỗi file hoặc folder tìm được bạn chuột phải chọn Open file location take owner ship và xóa nó đi

Do bài viết này chỉ đề cập tới OneDrive nên tôi sẽ dừng và unmount tại đây, dán lệnh sau để lưu lại thay đổi
Dism /Unmount-Image /MountDir:C:\deploy\mount /Commit

Tạo file iso mới từ thư mục C:\deploy\iso tham khảo bài viết Hướng dẫn tạo file ISO bootable với công cụ Oscdimg của Microsoft

Chúc thành công !
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
  • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
  • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
  • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

  • Please wait while i am loading Facebook SDK js