This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Tuesday, 23 May 2017

[Tips] Hướng dẫn cách cấp quyền điều khiển Registry cho tài khoản User


Registry là một cơ sở dữ liệu dùng để lưu trữ thông tin về những sự thay đổi, những lựa chọn, những cấu hình từ người sử dụng Windows. Registry bao gồm tất cả các thông tin về phần cứng, phần mềm, người sử dụng. Registry luôn được cập nhật khi người sử dụng tiến hành sự thay đổi trong các thành phần của Control Panel, File Associations, và một số thay đổi trong menu Options của một số ứng dụng,..

Trong quá trình sử dụng Windows người sử dụng thường gặp phải một số lỗi, và nếu như tra trên google thường có một vài cách khắc phục phải tác động đến Registry. Tuy nhiên tài không phải lúc nào bạn cũng có được toàn bộ quyền điều khiển cho 1 khóa nào đó trong Registry
Ví dụ như với khóa này, tài khoản user đang sử dụng chỉ có quyền đọc mà không có được tất cả quyền diều khiển (Thêm, xóa, sửa ...).Và để cấp quyền cho nó bạn hãy làm theo các bước sau

1. Cấp quyền điều khiển cho User


Bước 1: Tìm đến khóa bạn muốn can thiệp để chiếm quyền điều khiển, chuột phải và chọn Permission...

Bước 2Chọn mục Advantaced
Bước 3: Một bảng mới hiện ra bạn chọn vào Change
Bước 4: Tại đây bạn tiến hành nhập tên user của mình đang sử dụng và nhấn vào Check Names. Nếu như quên tên user có thể truy cập C:\Users
Bước 5: Tiếp theo nhấn OK, cửa sổ Seclect User of Group biến mất, bạn thay thế quyền sở hữu như sau
Bước 6: Và giờ thì có thể cấp quyền Full Control cho tài khoản đang sử dụng

2. Cách khôi phục quyền TrustedInstaller


Windows là hệ điều hành được sử dụng rất rộng rãi, vì thế an toàn là yếu tố được đặt lên hàng đầu. Trong đó, có một số file hệ thống, thư mục và mã registry key được coi là yếu tố căn bản để vận hành Windows.

Để bảo vệ các yếu tố này và phòng ngừa các sai sót hệ thống có thể xảy ra, các file kể trên được bảo vệ ở một nơi mà chỉ TrustedInstaller mới có quyền truy cập và chỉnh sửa, kể cả bạn bật tài khoản Administrator trên Windows 10 cũng không có quyền này. Tuy nhiên, sẽ có lúc bạn muốn tùy biến hệ thống theo ý thích và bắt buộc phải xâm nhập vào nơi đó (Phần 1). Trong quá trình thực hiện, nếu sai sót xảy ra và bạn muốn mọi thứ trở về như cũ, bạn sẽ cần phải khôi phục lại quyền cho TrustedInstaller.

Cách làm hoàn toàn tương tự như phần 1, chỉ khác ở bước số 4 tên bạn nhập vào sẽ là NT Service\TrustedInstaller

Và sau khi khôi phục quyền TrustedInstaller, tài khoản user sẽ bị từ chối quyền Full Control

Như vậy qua bài viết này bạn sẽ biết cách cấp quyền cho tài khoản đang sử dụng để có thể dễ dàng chỉnh sửa các giá trị Registry, thuận tiện trong quá trình sử dụng máy tính

Chúc các bạn thành công
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
  • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
  • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
  • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

  • Please wait while i am loading Facebook SDK js