This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Wednesday, 24 May 2017

ISO Windows Server 2016 Original VLSC (Release Date: 1/12/2017)


Bộ cài này được tích hợp thêm các gói cập nhật và flash bao gồm
+ KB3199986 (SSU)
+ KB3200970 (November CU)
+ KB3202790 (Flash)

Một số hình ảnh cài đặtLiên kết tải về:
  File: SW_DVD9_Win_Svr_STD_Core_and_DataCtr_Core_2016_64Bit_English_-3_MLF_X21-30350.ISO
CRC-32: 65b5beea
   MD4: fef318c5f25d6d0822a76f1ef6465f4e
   MD5: eeb465c08cf7243dbaaa3be98f5f9e40
 SHA-1: cdcb0ceac3f3d1290f4135496c147409f2b1278b
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
  • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
  • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
  • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

  • Please wait while i am loading Facebook SDK js