Labels

ISO Windows Server 2016 Original VLSC (Release Date: 1/12/2017)


Bộ cài này được tích hợp thêm các gói cập nhật và flash bao gồm
+ KB3199986 (SSU)
+ KB3200970 (November CU)
+ KB3202790 (Flash)

Một số hình ảnh cài đặtLiên kết tải về:
  File: SW_DVD9_Win_Svr_STD_Core_and_DataCtr_Core_2016_64Bit_English_-3_MLF_X21-30350.ISO
CRC-32: 65b5beea
   MD4: fef318c5f25d6d0822a76f1ef6465f4e
   MD5: eeb465c08cf7243dbaaa3be98f5f9e40
 SHA-1: cdcb0ceac3f3d1290f4135496c147409f2b1278b