This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Friday, 26 May 2017

[Download] Microsoft Dynamics NAV 2016 Original MSDN

Microsoft Dynamics NAV là một giải pháp quản trị doanh nghiệp toàn diện giúp nhân viên của bạn làm việc nhanh hơn và thông minh hơn; giúp doanh nghiệp bạn hoạt động linh hoạt để đáp ứng yêu cầu tăng trưởng và những cơ hội kinh doanh mới. Được thiết kế cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, giải pháp cung cấp trải nghiệm người dùng khác biệt và công nghệ mới có thể đơn giản hóa truy cập thông tin, gia tăng sự linh hoạt của tổ chức, tích hợp nhiều ứng dụng, tăng cường khả năng báo ngay cả cho các ngành công nghiệp và các doanh nghiệp chuyên môn hóa cao nhất.

Các chức năng quản lý doanh nghiệp toàn diện bao gồm:
 • Quản lý tài chính 
 • Báo cáo và phân tích thông tin thông minh 
 • Bán hàng và Tiếp thị 
 • Quản lý dịch vụ 
 • Sản xuất 
 • Quản lý chuỗi cung ứng 
 • Quản lý nguồn nhân lực

Microsoft Dynamics NAV 2016 (x64) - (English-United States, English-Canada, French-Canada, Mexico-Spanish)
File Name: en-us_en-ca_fr-ca_es-mx_microsoft_dynamics_nav_2016_x64_7052943.zip
Languages: English
SHA1: 2E3C3E4821A87DA22ED7B921BB60A8A6C9A92F6D
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=68998

Microsoft Dynamics NAV 2016 (x64) - (English-World)
File Name: en-001_microsoft_dynamics_nav_2016_x64_7053002.zip
Languages: English
SHA1: 9343A43C73FEBE6A380E72A9C0C8005C26CC9DDB
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=69007

File Name: en-au_microsoft_dynamics_nav_2016_x64_7049901.zip
Languages: English
SHA1: 55980CCAE3FBB94AFDFD7F847A29858684CB1FD1
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=69004

File Name: en-gb_microsoft_dynamics_nav_2016_x64_7050175.zip
Languages: English
SHA1: 3E93CFA7D3211980455F852DBF539D4C1DCBD0F2
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=69001

File Name: en-nz_microsoft_dynamics_nav_2016_x64_7052994.zip
Languages: English
SHA1: 2F0E710EE15B283D01D2E3609DB766AB2E8A8459
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=68999


Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
 • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
 • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
 • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

 • Please wait while i am loading Facebook SDK js