This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Sunday, 9 April 2017

[Tips] Triển khai bộ cài đặt Windows 8/8.1 bằng Deployment toolsTriển khai bộ cài đặt Windows 8/8.1 bằng Deployment tools giúp bạn chỉnh sửa bộ cài iso trước khi tiến hành cài đặt lên máy trạm. Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu một số kỹ thuật thao tác bằng các dòng lệnh dism bao gồm

 • Nâng cấp phiên bản trực tiếp trong file iso
 • Cài đặt key kích hoạt
 • Thêm các gói cập nhật
 • Tích hợp NET 3.5
 • Xóa đi các gói package
 • Gỡ bở các ứng dụng metro
 • Bật/tắt Features

Trước tiên bạn cần có 1 bộ cài ISO và chuẩn bị 1 bộ ADK để cài đặt Deployment Tools. Cài đặt bộ ADK mới nhất giúp bạn triển khai được tất cả các verison cũ hơn. Tải bộ cài offline tại đây, khi cài tích chọn như hình
Mount file ISO của bạn ra ổ ảo và nhớ tên ổ ở đây của tôi là ổ D
Khởi chạy Deployment tools bằng quyền quản trị, tạo các thư mục bằng cách dán lênh
Mkdir c:\deployment\ISO
Mkdir c:\deployment\Mount
Copy toàn bộ nội dung file iso vào thư mục vừa tạo
xcopy d:\ c:\deployment\ISO\ /s /c
Kiểm tra thông tin file install.wim
Dism /Get-ImageInfo /ImageFile:c:\deployment\ISO\sources\install.wim

Xóa đi 1 index
Dism /Delete-Image /ImageFile:c:\deployment\ISO\sources\install.wim /Index:1

Mount file
Dism /Mount-Image /ImageFile:c:\deployment\ISO\sources\install.wim /Index:1 /MountDir:c:\deployment\Mount

I) Nâng cấp phiên bản

Trong mỗi file iso đã được cài đặt sẵn tính năng nâng cấp để kiểm tra phiên bản hiện tại dán lệnh
Dism /Image:c:\deployment\Mount /Get-CurrentEdition

Để kiểm tra các phiên bản có thể nâng cấp lên
Dism /Image:c:\deployment\Mount /Get-TargetEditions

Để nâng cấp lên ví dụ tôi nâng Home → Pro
Dism /Image:c:\deployment\Mount /Set-Edition:Professional


Cài đặt key kích hoạt
Dism /Image:c:\deployment\Mount /Set-Productkey:PV3XJ-NX4F9-CM3QT-F3HTH-T29HD

II) Tích hợp NET 3.5

Tạo thêm thư mục
Mkdir c:\deployment\sxs
Copy NET 3.5 trong file ISO mount ra ổ ảo
xcopy D:\sources\sxs c:\deployment\sxs /s /c

Kích hoạt NET 3.5
Dism /Image:c:\deployment\Mount /enable-feature /featurename:NetFX3 /All /Source:c:\deployment\sxs /LimitAccess

III) Tích hợp cập nhật

Chuẩn bi các gói update có đuôi msu hoặc cab

Tạo thư mục update
Mkdir c:\deployment\update
Copy các gói update vào thư mục vừa tạo

Tích hợp đồng thời các gói update
Dism /Image:c:\deployment\Mount /Add-Package /PackagePath:c:\deployment\update

IV) Remove Packages

Kiểm tra các gói package đã cài
Dism /Image:c:\deployment\Mount /Get-Packages | clip
Sau khi dán lệnh mở notepad và Ctrl V

Lấy thông tin 1 gói cụ thể
Dism /Image:c:\deployment\Mount /Get-PackageInfo /PackageName:Package_for_KB2919355~31bf3856ad364e35~x86~~6.3.1.14

Xóa đi 1 gói
Dism /Image:c:\deployment\Mount /Remove-Package /PackageName:Package_for_KB4012213~31bf3856ad364e35~x86~~6.3.1.0

V) Gỡ bỏ ứng dụng Metro

Tương tự như trên lấy tất cả các gói metro
Dism /image:c:\deployment\Mount /Get-ProvisionedAppxPackages | clip

Để xóa bỏ 1 gói
Dism /Image:c:\deployment\Mount /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:Microsoft.BingFinance_2014.926.253.3184_neutral_~_8wekyb3d8bbwe


VI) Bật tắt tính năng Programs Features

Lấy tất cả các tính năng
Dism /image:c:\deployment\Mount /Get-Features | clip

Vô hiệu hóa 1 tính năng
Dism /image:c:\deployment\Mount /Disable-Feature /FeatureName:Printing-Foundation-Features


Bật 1 tính năng
Dism /image:c:\deployment\Mount /Enable-Feature /FeatureName:Printing-Foundation-Features /All

Lưu lại toàn bộ thay đổi tạo file iso mới
Dism /Unmount-Image /MountDir:c:\deployment\Mount /commit

VII) Tạo file iso mới

Tham khảo tạo file EI.CFG tại đây
Tạo file iso từ thư mục, có khả năng boot tại đây

CHÚC THÀNH CÔNG
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
 • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
 • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
 • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

 • Please wait while i am loading Facebook SDK js