This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Tuesday, 4 April 2017

[Tips] Tạo bộ cài AIO (All-In-One) bằng Deployment and Imaging Tools


Hiện nay với các bản iso cài đặt hệ điều hành, Microsoft thường tích hợp tối đa 2 index vào 1 bộ cài (Multiple Editions) và nhu cầu người dùng không dừng lại ở đó, nhất là khi bạn thực hiện công việc cài hệ điều hành. Việc mỗi một khách hàng mong muốn 1 phiên bản khác nhau thì tạo ra 1 bộ cài tổng hợp là hết sức cần thiết

Bài viết này chúng ta hãy tìm hiểu kỹ thuật tạo bộ cài đặt tổng hợp từ các file iso đơn lẻ thông qua công cụ Deployment có trong bộ ADK

Công cụ cần chuẩn bị

 • ADK
 • Các file ISO nguyên gốc

Trong bài này tôi sẽ làm demo 1 bộ cài Windows 10 version 1703 gồm có

 • Home x86
 • Pro x86
 • Edu x86
 • Home x64
 • Pro x64

Các file chuẩn bị thì sẽ như sau (Multiple Editions = Client = Pro + Home )


Nguyên tắc

 • Chọn 1 file làm gốc giải nén ra thư mục (ưu tiên các bản multiple) , các file iso khác chỉ cần mount ra ổ ảo
 • Nếu có cả 2 nền tằng 32 và 64 luôn ưu tiên 32 , hết 32 mới đến 64

Tải ADK tương ứng với hệ điều hành và chọn như hình


Khởi chạy Deployment and Imaging Tools bằng quyền quản trị và tạo 1 thư mục ở ổ C
mkdir c:\AIO
Theo như nguyên tắc trên chọn bản Multiple x86 làm gốc để copy vào thư mục AIO, các bản khác mount ra ổ ảo

Copy trong command sẽ nhanh hơn so với copy qua explorer nhé, Ví dụ tôi copy nội dung trong ổ G vào thư mục AIO
xcopy G:\ C:\AIO /S

Tiếp theo sẽ lần lượt export các index còn lại vào file install.wim trong AIO

Cách 1:
imagex /export I:\sources\install.wim 1 C:\AIO\sources\install.wim "Windows 10 Education"
Giải thích
I:\sources\install.wim là đường dẫn tới file install.wim của bản Education x86 trong ví dụ sau khi mount ra ổ ảo, của bạn có thể khác
1 Index của bản Education, các bản win đơn index mặc định là 1
C:\AIO\sources\install.wim đích đến của việc file export
"Windows 10 Education" mô tả tên file

Cách 2:
Dism /Export-Image /SourceImageFile:H:\sources\install.wim /SourceIndex:1 /DestinationImageFile:C:\AIO\sources\install.wim /DestinationName:"Windows 10 Pro" /compress:maximum
Các tham số
/Export-Image xuất file ảnh
/SourceImageFile nguồn file ảnh
/SourceIndex chỉ số của bản windows
/DestinationImageFile đích của file ảnh
/DestinationName tên mô tả của tham số
/compress:maximum nén tối đa

cả 2 cách đều cho kết quả như ta mong muốn

Sau khi export xong kiểm tra các lại thông tin file install.wim
Dism /Get-ImageInfo /ImageFile:C:\AIO\sources\install.wim

Truy cập C:\AIO\sources nếu tìm thấy file EI.CFG thì xóa nó đi nhé

Cuối cùng là tạo file iso mới từ thư mục AIO, tham khảo bài viết 

[Batch] Hướng dẫn tạo file ISO bootable với công cụ Oscdimg của Microsoft
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
 • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
 • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
 • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

 • thắng nguyễn 3/31/2018 02:55:00 PM
  có cách nào gộp 3 win 7 8.1 10 thành 1 không bạn
  Please wait while i am loading Facebook SDK js